TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 1

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi 1961 seçimleri sonrasında kurulan siyasi partilerden biri değildir?

#2. 1983 seçimlerinde Turgut Özal liderliğindeki ANAP’ın seçim zaferini belirleyen propaganda aşağıdakilerden hangisidir?

#3. "----CHP lideri İsmet İnönü’nün konuşmasından bazı bölümler; “(…) Biz aldığımız tedbiri aldık, yürüteceğiz diyorsunuz. Gayri meşru baskı rejimine girmiş olan idarelerin hepsi böyle söylemişlerdir. Sizde öyle diyorsunuz, fakat muvaffak olamayacaksınız. Kore Başkanı Syngman Rhee kurtuldu mu? Üstelik onun ordusu, polisi, memuru elinde idi. Hâlbuki sizin elinizde ne ordu var, ne memur, ne üniversite ve hatta ne de polis var(…) Bir baskı rejimi kurulduğu zaman onu kuranlar artık mukavemeti kalmayacak zannederler. Bizdeki baskı rejimini kuranlar da öyle zannediyorlar. Baskı tertipçileri bilsinler ki Türk Milleti Kore Milletinden daha az haysiyetli değildir.” diye konuştu. Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

#4. Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde Balkanlarda aktif bir dış politika izleyen Türkiye’nin siyasi işbirliğine giderek Balkan Paktı’nı kurduğu devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

#5. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

#6. Demokrat Parti iktidarında Türkiye, NATO’ya üye olduğu gibi, Balkanlarda “Dostluk ve İş Birliği Antlaşması” olan Balkan Paktı’na, Ortadoğu’da ise Bağdat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir. Buna göre Türkiye’nin, atılan bu adımlarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

#7. Aşağıdakilerden hangisi 1960 Askerî Darbesi’nden sonra tutuklanan kişilerden biri değildir?

#8. Turgut Özal’ın iktisadi ve toplumsal görüşlerini yansıtan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

#9. I. Batı’dan alınan askerî ve ekonomik yardımı sürdürme çabası II. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren artan SSCB tehdidi III. NATO’ya üye olma isteği Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Menderes’in Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin ilk kez Misak-ı Millî sınırları dışına, Kore’ye, asker göndermesinde etkili olmuştur?

#10. Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde iç politikadaki terör sorununun çözümündeki önceliği aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Türkiye’de sanayinin gelişmesine öncülük eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi 30 Haziran 1971’de yapılan, 1961 Anayasası’nın siyasal ve ekonomik özgürlükleriyle ilgili maddelerinde hükûmetin elini kuvvetlendirecek düzenlemelerden biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okullardan biri değildir?

#14. Eylül Askerî Darbesi’nden sonra MGK tarafından kurulan hükûmetin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Atatürk’ün ilk anıt heykelinin dikildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

#16. “...…Askerî darbe söz konusu olduğunda, en fazla etkilenen sinema türünün “siyasal sinema” olması kaçınılmazdır. Askerî müdahale dönemleri siyasal sinemayla uğraşan sinemacıların gözaltına alınması, tutuklanması, sinema çalışmalarının engellenmesi gibi örneklerle doludur…” Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

#17. I. EOKA II. ENOSİS III.6/7 Eylül Olayları Yukarıda verilen kavram ve gelişmeler, Demokrat Parti Döneminde gündeme gelen hangi dış politik gelişme ile yakından ilgilidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti’de hükümeti kuran Adnan Menderes’in ilk başbakanlık döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı döneminde dış politikadaki önceliklerinden biri değildir?

#20. Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasına öncülük eden dönemin Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 1

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 1 TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

Darbelerin Gölgesinde Yoluna Devam Eden Türkiye (1960-1980)

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 1

Aşağıdakilerden hangisi 1960 Askerî Darbesinin altında yatan nedenlerden biri değildir?

A. Ordu içerisindeki huzursuzluk
B. DP’nin anti-demokratik uygulamaları
C. Ordunun kendi içerisinde hizipleşmesi
D. DP’nin orduda reform isteği
E. Vergi tahsil sisteminin işlememesi

Cevap : E. Vergi tahsil sisteminin işlememesi

1960 Askerî Darbesi öncesinde yaşanan öğrenci yürüyüşlerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Partiler arası gerilimlerin hat safhaya ulaşması
B. CHP’nin üniversite özerkliğini desteklemesi
C. Ekonomik bunalımların yaşanması
D. Turan Emeksiz’in ölümü
E. Deniz Gezmiş’in ölümü

Cevap : A. Partiler arası gerilimlerin hat safhaya ulaşması

Aşağıdakilerden hangisi 1960 Askerî Darbesi’nden sonra tutuklanan kişilerden biri değildir?

A. Adnan Menderes
B. Refik Koraltan
C. Hasan Polatkan
D. Cemal Gürsel
E. Fatin Rüştü Zorlu

Cevap : D. Cemal Gürsel

“……Askerî darbe söz konusu olduğunda, en fazla etkilenen sinema türünün “siyasal sinema” olması kaçınılmazdır. Askerî müdahale dönemleri siyasal sinemayla uğraşan sinemacıların gözaltına alınması, tutuklanması, sinema çalışmalarının engellenmesi gibi örneklerle doludur…”
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A. Yönetmenler, dönemin önemli olaylarını ekrana yansıtmaktadır.
B. Darbelerin yaşandığı dönemlerde sinemacılar
ağır baskı altındadır.
C. Darbeciler, sinemanın gücünden çekinmektedir.
D. Yazar, siyasal sinemanın önemine vurgu yapmak istemektedir.
E. Darbelerin arkasından sinema filmleri tamamen yasaklanmıştır.

Cevap : E. Darbelerin arkasından sinema filmleri tamamen yasaklanmıştır.

“Kurucu meclisin öncelikli görevi —- ve ardından da temsilde adaleti sağlayacak —– hazırlamaktı.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A. Yeni Anayasa – Yeni Seçim Yasası
B. Yeni Meclis – Yeni Sosyal Politikalar
C. Yeni Sosyal Politikalar – Yeni Seçim Yasası
D. Yeni Ekonomi Modeli – Yeni Eğitim öğretim taslağı
E. Yeni Ekonomi Modeli- Yeni Sosyal Politikalar

Cevap : A. Yeni Anayasa – Yeni Seçim Yasası

Aşağıdakilerden hangisi 1961 seçimleri sonrasında kurulan siyasi partilerden biri değildir?

A. Türkiye İşçi Partisi
B. Adalet Partisi
C. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
D. Yeni Türkiye Partisi
E. Milliyetçi Hareket Partisi

Cevap : E. Milliyetçi Hareket Partisi

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yıllarında Başbakanlık yapmamıştır?

A. Ferit Melen
B. Süleyman Demirel
C. Nihat Erim
D. Naim Talu
E. Bülent Ulusu

Cevap : E. Bülent Ulusu

Aşağıdakilerden hangisi 30 Haziran 1971’de yapılan, 1961 Anayasası’nın siyasal ve ekonomik özgürlükleriyle ilgili maddelerinde hükûmetin elini kuvvetlendirecek düzenlemelerden biri değildir?

A. Roman yazarlarının tutuklanması
B. Gençlik örgütlerinin kapatılması
C. Sendikal faaliyetlerin durdurulması
D. Tüm basın yayın kuruluşlarının kapatılması
E. Bazı akademisyenlerin tutuklanması

Cevap : D. Tüm basın yayın kuruluşlarının kapatılması

Aşağıdakilerden hangisi Bülent Ecevit’in sıkıyönetim ilan etmesinin gerekçelerinden biri değildir?

A. Ekonomik Bunalımlar
B. Siyasi cinayetler
C. Asayiş Bozukluğu
D. Mezhepsel Cinayetler
E. IMF Borçları

Cevap : E. IMF Borçları

“—-CHP lideri İsmet İnönü’nün konuşmasından bazı bölümler; “(…) Biz aldığımız tedbiri aldık, yürüteceğiz diyorsunuz. Gayri meşru baskı rejimine girmiş olan idarelerin hepsi böyle söylemişlerdir. Sizde öyle diyorsunuz, fakat muvaffak olamayacaksınız. Kore Başkanı Syngman Rhee kurtuldu mu? Üstelik onun ordusu, polisi, memuru elinde idi. Hâlbuki sizin elinizde ne ordu var, ne memur, ne üniversite ve hatta ne de polis var(…) Bir baskı rejimi kurulduğu zaman onu kuranlar artık mukavemeti kalmayacak zannederler. Bizdeki baskı rejimini kuranlar da öyle zannediyorlar. Baskı tertipçileri bilsinler ki Türk Milleti Kore Milletinden daha az haysiyetli değildir.” diye konuştu.
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A. İnönü, Demokrat Parti’yi baskıcılıkla suçlamaktadır.
B. İnönü, DP’yi sert bir dille eleştirmektedir.
C. DP, darbe yapılacağından haberdar değildir.
D. Kore’de baskıcı bir rejim işbaşında kalamamıştır.
E. Ordu DP’yi desteklememektedir

Cevap : C. DP, darbe yapılacağından haberdar değildir.

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final 1

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları

Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: