TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 1

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 1

#1. II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulacak yeni dünya düzeni ile ilgili kararların görüşüldüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

#2. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yapılan saldırmazlık antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

#3. I. Batı’dan alınan askerî ve ekonomik yardımı sürdürme çabası II. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren artan SSCB tehdidi III. NATO’ya üye olma isteği Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Menderes’in Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin ilk kez Misak-ı Millî sınırları dışına, Kore’ye, asker göndermesinde etkili olmuştur?

#4. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz naaşı, Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrinden ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’e aşağıdakilerden hangi yıl taşınmıştır?

#5. Millî Korunma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

#6. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

#7. Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanesindeki kitaplarının konu yüzdesi içinde aşağıdakilerden hangisi birinci sırada yer almaktadır?

#8. Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde Balkanlarda aktif bir dış politika izleyen Türkiye’nin siyasi işbirliğine giderek Balkan Paktı’nı kurduğu devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okullardan biri değildir?

#10. Atatürk’ün ilk anıt heykelinin dikildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Demokrat Parti iktidarında Türkiye, NATO’ya üye olduğu gibi, Balkanlarda “Dostluk ve İş Birliği Antlaşması” olan Balkan Paktı’na, Ortadoğu’da ise Bağdat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir. Buna göre Türkiye’nin, atılan bu adımlarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

#12. Türkiye’de ilk defa tek dereceli seçim hangi tarihte yapılmıştır?

#13. Mustafa Kemal Atatürk, Harp Akademisi’nden aşağıdakilerden hangi rütbe ile mezun olmuştur?

#14. Mustafa Kemal Paşa’nın, Mütareke döneminde İstanbul’da bulunduğu sırada yakın arkadaşı Ali Fethi (Okyar) Bey ile birlikte çıkardığı gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Türkiye’de sanayinin gelişmesine öncülük eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasına öncülük eden dönemin Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri değildir?

#18. I. EOKA II. ENOSİS III.6/7 Eylül Olayları Yukarıda verilen kavram ve gelişmeler, Demokrat Parti Döneminde gündeme gelen hangi dış politik gelişme ile yakından ilgilidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tek parti yönetiminden çok partili hayata geçilmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP’nin tüzel hamiliğinden çıkarılmasını öneren Dörtlü Takrir temsilcilerinden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti’de hükümeti kuran Adnan Menderes’in ilk başbakanlık döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 1

Türk İnkılabı ve İnkılap Hareketleri

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı 1-min TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

 

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabının amaçlarından biri değildir?

A. Bağımsızlık
B. Kalkınmak
C. Çağdaşlaşmak
D. Laik düzene geçmek
E. Meşruti düzene geçmek

Cevap : E. Meşruti düzene geçmek

Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanmasına öncülük eden dönemin Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İsmet İnönü
B. Refik Saydam
C. Mustafa Necati Bey
D. Reşit Galip
E. Mahmut Esat Bozkurt

Cevap : E. Mahmut Esat Bozkurt

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sonuçlarından biridir?

A. Azınlık okullarının kapatılması
B. Ülkede ulusal ve laik öğretimin başlaması
C. Uluslararası ticari ilişkilerin kolaylaşması
D. Türk tarihinin bir bütün olarak araştırılması
E. Türk dili çalışmalarının başlaması

Cevap : B. Ülkede ulusal ve laik öğretimin başlaması

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan okullardan biri değildir?

A. Ankara Hukuk Mektebi
B. Darülfünun
C. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
D. Musiki Muallim Mektebi
E. İsmet Paşa Kız Enstitüsü

Cevap : B. Darülfünun

1929 Dünya Ekonomik Krizi ve ulusal sermaye birikiminin oluşturulamaması üzerine Türkiye’de izlenen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A. Liberalizm
B. Karma
C. Sosyalizm
D. Kapitalizm
E. Devletçilik

Cevap : E. Devletçilik

Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

A. 1923
B. 1925
C. 1927
D. 1933
E. 1935

Cevap : C. 1927

1926 yılında kabul edilen “Kabotaj Kanunu” ile hangi alanda millileşme sağlanmıştır?

A. Denizcilik
B. Demir yolları
C. Eğitim
D. Sanayi
E. Hukuk

Cevap : A. Denizcilik

Türkiye’de sanayinin gelişmesine öncülük eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A. İstatistik Umum Müdürlüğü
B. Ziraat Bankası
C. Etibank
D. İller Bankası
E. Sümerbank

Cevap : E. Sümerbank

Türkiye’de tiyatro ve sinemanın gelişmesine öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Osman Zeki Üngör
B. Bela Bartok
C. Selim Sırrı Tarcan
D. Muhsin Ertuğrul
E. Ahmet Adnan Saygun

Cevap : D. Muhsin Ertuğrul

Atatürk’ün ilk anıt heykelinin dikildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A. İzmir
B. İstanbul Sarayburnu
C. Afyon Kocatepe
D. Ankara Ulus
E. Samsun

Cevap : B. İstanbul Sarayburnu

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 1

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: