TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 2

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 2

#1. II. Dünya Savaşı sonrasında Müttefik Devletlerin savaşı kazanmasının etkisi Türkiye’de de kendisini göstermiş, liberal ve demokratik anlayışlar doğrultusunda bazı adımların atılması için Cumhuriyet Halk Partisi içinde yer alan bazı isimler, birtakım taleplerde bulunarak parti yönetimine “Dörtlü Takriri” sunmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Dörtlü Takrir’e imza atan kişilerden biri değildir?

#2. Cumhuriyet dönemi Türk siyasi hayatında ilk defa sağlık sebebi gösterilmeksizin istifa eden bakan aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sonuçlarından biridir?

#4. 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve ulusal sermaye birikiminin oluşturulamaması üzerine Türkiye’de izlenen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Türkiye’yi savaşın Akdeniz’e sıçraması dolayısıyla müttefikleri olan İngiltere ve Fransa’ya tüm gücüyle yardım etme taahhüdünü yerine getirmek durumunda bırakan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabının amaçlarından biri değildir?

#7. Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde Balkanlarda aktif bir dış politika izleyen Türkiye’nin siyasi işbirliğine giderek Balkan Paktı’nı kurduğu devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

#8. I. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması II. Kırsal alanda işgücü ihtiyacının azalması III.Kentlerde sanayi iş gücüne olan ihtiyacın artması Yukarıdakilerden hangileri Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı döneminde kırsal kesimden kentlere doğru yapılan göçte etkili olmuştur?

#9. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

#10. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti, Başbakan Menderes döneminde içte ve dışta attığı adımlar sonucunda, 2 Mayıs 1954 genel seçimlerinde oldukça önemli bir oy oranına ulaşmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin elde edilen bu seçim zaferinde etkisi olduğu söylenemez?

#11. Türkiye’de tiyatro ve sinemanın gelişmesine öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?

#13. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5. Büyük Kurultayı hangi tarihte toplanmıştır?

#14. 1926 yılında kabul edilen “Kabotaj Kanunu” ile hangi alanda millileşme sağlanmıştır?

#15. Cumhuriyet tarihinin ilk askerî darbesi olan 27 Mayıs 1960 Darbesiyle Demokrat Parti iktidarına son verilmiş ve darbeyi gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, darbeye ilişkin bir çok kitap, dergi ve broşür bastırmıştır. Buna göre darbeyi gerçekleştirenlerin, darbeye ilişkin birçok kitap, dergi ve broşür bastırmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Adnan Menderes, 14 Mayıs 1950 seçimleri için yaptığı konuşmaların birinde, devletin ekonomi politikasının özel teşebbüsü ve mülkiyeti esas alması ve iktisadî hürriyeti koruması gerektiğini dile getirmiştir. Buna göre, Adnan Menderes aşağıdakilerin hangisinden söz etmemiştir?

#17. I. Batı’dan alınan askerî ve ekonomik yardımı sürdürme çabası II. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren artan SSCB tehdidi III. NATO’ya üye olma isteği Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Menderes’in Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin ilk kez Misak-ı Millî sınırları dışına, Kore’ye, asker göndermesinde etkili olmuştur?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı 2-min TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

 

Bir Devlet Kurucusu Olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı ve İlkeleri

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 2

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullardan biri değildir?

A. İstanbul Harp Okulu
B. Selanik Askeri Rüştiyesi
C. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
D. Kuleli Askerî İdadisi
E. Manastır Askeri İdadisi

Cevap : D. Kuleli Askerî İdadisi

Mustafa Kemal Atatürk, Harp Akademisi’nden aşağıdakilerden hangi rütbe ile mezun olmuştur?

A. Asteğmen
B. Teğmen
C. Kurmay Yüzbaşı
D. Kıdemli Yüzbaşı
E. Kurmay Binbaşı

Cevap : C. Kurmay Yüzbaşı

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’nda görevlendirildiği cephelerden biri değildir?

A. Çanakkale Cephesi
B. Hicaz Cephesi
C. Doğu Cephesi
D. Filistin-Suriye Cephesi
E. Irak Cephesi

Cevap : E. Irak Cephesi

Mustafa Kemal Paşa’nın, Mütareke döneminde İstanbul’da bulunduğu sırada yakın arkadaşı Ali Fethi (Okyar) Bey ile birlikte çıkardığı gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İrade-i Milliye
B. Minber
C. Akşam
D. Ulus
E. Hakimiyet-i Milliye

Cevap : B. Minber

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik ile ilgili yazdığı kitaplardan biri değildir?

A. Takımın Muharebe Talimi
B. Tabiye Tatbikat Seyahati
C. Cumalı Ordugâhı
D. Zabit ve Kumandanla Hasbihal
E. Medeni Bilgiler

Cevap : E. Medeni Bilgiler

Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanesindeki kitaplarının konu yüzdesi içinde aşağıdakilerden hangisi birinci sırada yer almaktadır?

A. Sosyoloji
B. Felsefe
C. Tarih
D. Din
E. Hukuk

Cevap : C. Tarih

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir hayatının şekillenmesinde etkisi olan kişilerden biri değildir?

A. Prens Sabahattin
B. Mehmet Emin Yurdakul
C. Tevfik Fikret
D. Ziya Gökalp
E. Namık Kemal

Cevap : A. Prens Sabahattin

Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz naaşı, Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrinden ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’e aşağıdakilerden hangi yıl taşınmıştır?

A. 1938
B. 1944
C. 1947
D. 1953
E. 1955

Cevap :D. 1953

Türk toplumunda bir sınıfın diğer bir sınıf veya sınıflar üzerinde hâkimiyet kurması, Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşmaz?

A. Laiklik
B. İnkılâpçılık
C. Halkçılık
D. Devletçilik
E. Cumhuriyetçilik

Cevap : C. Halkçılık

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri değildir?

A. Laiklik
B. Çağdaşlaşma
C. Tam Bağımsızlık
D. Akıl ve Bilim
E. Millî Egemenlik

Cevap : A. Laiklik

 

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 2

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

%d blogcu bunu beğendi: