TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 3

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti’de hükümeti kuran Adnan Menderes’in ilk başbakanlık döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik ile ilgili yazdığı kitaplardan biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullardan biri değildir?

#4. 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve ulusal sermaye birikiminin oluşturulamaması üzerine Türkiye’de izlenen iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde Balkanlarda aktif bir dış politika izleyen Türkiye’nin siyasi işbirliğine giderek Balkan Paktı’nı kurduğu devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

#6. I. EOKA II. ENOSİS III.6/7 Eylül Olayları Yukarıda verilen kavram ve gelişmeler, Demokrat Parti Döneminde gündeme gelen hangi dış politik gelişme ile yakından ilgilidir?

#7. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yapılan saldırmazlık antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabının amaçlarından biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’nda görevlendirildiği cephelerden biri değildir?

#10. Millî Korunma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sonuçlarından biridir?

#12. Türkiye’de ilk defa tek dereceli seçim hangi tarihte yapılmıştır?

#13. Türkiye’de tiyatro ve sinemanın gelişmesine öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tek parti yönetiminden çok partili hayata geçilmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP’nin tüzel hamiliğinden çıkarılmasını öneren Dörtlü Takrir temsilcilerinden biri değildir?

#15. II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulacak yeni dünya düzeni ile ilgili kararların görüşüldüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

#16. 1926 yılında kabul edilen “Kabotaj Kanunu” ile hangi alanda millileşme sağlanmıştır?

#17. I. Batı’dan alınan askerî ve ekonomik yardımı sürdürme çabası II. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren artan SSCB tehdidi III. NATO’ya üye olma isteği Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Menderes’in Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin ilk kez Misak-ı Millî sınırları dışına, Kore’ye, asker göndermesinde etkili olmuştur?

#18. Demokrat Parti iktidarında Türkiye, NATO’ya üye olduğu gibi, Balkanlarda “Dostluk ve İş Birliği Antlaşması” olan Balkan Paktı’na, Ortadoğu’da ise Bağdat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir. Buna göre Türkiye’nin, atılan bu adımlarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

#19. II. Dünya Savaşı sonrasında Müttefik Devletlerin savaşı kazanmasının etkisi Türkiye’de de kendisini göstermiş, liberal ve demokratik anlayışlar doğrultusunda bazı adımların atılması için Cumhuriyet Halk Partisi içinde yer alan bazı isimler, birtakım taleplerde bulunarak parti yönetimine “Dörtlü Takriri” sunmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Dörtlü Takrir’e imza atan kişilerden biri değildir?

#20. Türk toplumunda bir sınıfın diğer bir sınıf veya sınıflar üzerinde hâkimiyet kurması, Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşmaz?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 3 TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

 

İsmet İnönü Dönemi (1939-1950)

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 3

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5. Büyük Kurultayı hangi tarihte toplanmıştır?

A. 27 Ocak 1939
B. 15-21 Mart 1939
C. 7-11 Ocak 1947
D. 29 Mayıs-3 Haziran 1939
E. 3 Nisan 1940

Cevap : D. 29 Mayıs-3 Haziran 1939

Millî Korunma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

A. 19 Ocak 1940
B. 4 Mayıs 1946
C. 18 Ocak 1940
D. 4 Eylül 1939
E. 24 Mart 1939

Cevap : C. 18 Ocak 1940

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

A. 18 Ocak 1940
B. 11 Haziran 1945
C. 11 Kasım 1942
D. 1 Kasım 1942
E. 16 Aralık 1941

Cevap : B. 11 Haziran 1945

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tek parti yönetiminden çok partili hayata geçilmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP’nin tüzel hamiliğinden çıkarılmasını öneren Dörtlü Takrir temsilcilerinden biri değildir?

A. Celal Bayar
B. Adnan Menderes
C. Fuat Köprülü
D. Refik Koraltan
E- Refik Saydam

Cevap : E- Refik Saydam

Demokrat Parti hangi tarihte kurulmuştur?

A. 9 Mart 1946
B. 28 Mart 1946
C. 4 Aralık 1945
D. 7 Ocak 1946
E. 11 Haziran 1945

Cevap : D. 7 Ocak 1946

Türkiye’de ilk defa tek dereceli seçim hangi tarihte yapılmıştır?

A. 10 Haziran 1946
B. 21 Temmuz 1946
C. 30 Haziran 1945
D. 9 Eylül 1946
E. 21 Temmuz 1945

Cevap : B. 21 Temmuz 1946

Türkiye’yi savaşın Akdeniz’e sıçraması dolayısıyla müttefikleri olan İngiltere ve Fransa’ya tüm gücüyle yardım etme taahhüdünü yerine getirmek durumunda bırakan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üçlü İttifak Antlaşması
B. Türk-Bulgar Anlaşması
C. Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması
D. Türk-Sovyet Saldırmazlık Anlaşması
E. Truman Doktrini

Cevap : A. Üçlü İttifak Antlaşması

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yapılan saldırmazlık antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

A. 1 Mart 1941
B. 7 Şubat 1941
C. 1 Eylül 1939
D. 18 Ocak 1940
E. 25 Mart 1941

Cevap : E. 25 Mart 1941

Cumhuriyet dönemi Türk siyasi hayatında ilk defa sağlık sebebi gösterilmeksizin istifa eden bakan aşağıdakilerden hangisidir?

A. Şükrü Saraçoğlu
B. Şükrü Sökmensüer
C. Recep Peker
D. Celal Bayar
E. Numan Menemencioğlu

Cevap : E. Numan Menemencioğlu

II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulacak yeni dünya düzeni ile ilgili kararların görüşüldüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yalta Konferansı
B. Quebec (Kanada) Konferansı
C. Moskova Konferansı
D. Tahran Konferansı
E. Londra Konferansı

Cevap : A. Yalta Konferansı

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize 3

Açıköğretim Soruları

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: