Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-2

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-2

#1. Tüketim ve satın alma rutinlerini belirgin bir biçimde değiştiren, ciddi derecede davranış değişikliği gerektiren tüketiciler için önemli olan değişikliklere ne ad verilmektedir?

#2. “Rokeach değerler sisteminde yer alan ………….,kişinin amaçlarına ulaşmak için gerekli olan bir davranış biçiminin yansıtılmasını ifade etmektedir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#3. Süper marketlerde aldığı ürünlerin ödemesini gerçekleştirmek için kasaya gelen bir tüketicinin kasa etrafında konumlandırılan raflardan o anda bir ürünü seçip satın almasi hangi tür karar verme düzeyine örnektir?

#4. "Tüketicinin bilmek istediği bilgileri sanal ortamda sunan pazar uzmanları, etkileşimin gerçekleştigi ortam itibarıyla ...... Olarak isimlendirilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#5. Psikanalitik kurama göre kişiliği tanımladığı öne sürülen birimlerden hangisi ilkel psikolojik dürtülerin (açlık,susuzluk,cinsellik gibi) tatmin edilmesi ihtiyacına odaklanmaktadır?

#6. ............bireylerin psikolojik özelliklerinin toplamı olarak tanımlanan, bizim kim olduğumuzu ortaya koyan ve bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerin bütünüdür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#7. Fikir liderlerine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

#8. Tüketicilerin öğrenme ihtiyaçlarının düşük olduğu ve tüketim alışkanlıklarında çok az değişikliğe yol açan yeniliklere ne ad verilir?

#9. ...........teorisine göre tüketiciler rasyonel kararlar veren insanlardır. Varsayımlar doğrultusunda bir tüketicinin rasyonel davranabilmesi için tüm alternatif urunlerden haberdar olması, bu alternatifleri avantajlan ve dezavantajları bakımından sıralayabiliyor olması ve içlerinden en iyisini belirleyebiliyor olması gerekir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#10. .......... bir kişinin boş zamanını ve gelirini ne şekilde kullandığını gösteren seçimleridir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#11. ........... tüketicilerin satın alma ve tüketim kalıplarını orta düzeyde değiştiren, küçük teknik gelişmeleri içeren, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ya da mevcut ürünlerdeki küçük değişikliklerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#12. …………kapsamında,kişiliği tanımlayan sınırlı sayıda belirlenir ve bireysel bu özelliklere göre sınıflandırılır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#13. I.Kullanılma II.Satın alma III.Satın alma öncesi -seçim IV.Elden çıkarma Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tüketim süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

#14. ......... bireyleri arzulanan hedeflere yönlendiren........... ise tam tersi istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir." Yukarıdaki cümlede boş birakilan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#15. Bir markanın ürün hattına düşük kalorili ürünlerini eklemesi ya da otomobil firmaları tarafından yeni araç modellerinin piyasaya sürülmesi hangi tür yeniliğe örnek gösterilir?

#16. Bireyler arası etkileşimin sık ve düzenli olarak gerçekleştiği; aile,arkadaşlık, akrabalık niteliği taşıyan gruplara ne ad verilir?

#17. Bireylerin belirli amaçlar ve normlar doğrultusunda bir araya geldiği ve her bireyin ortak amaç dâhilinde yerine getirmesi gereken belirli bir görevinin olduğu gruplara ne ad verilir?

#18. Bireylerin karar alma sürecinde nasıl ve neden belirli bir şekilde davrandıklarını anlamak amacıyla dört tür insan modeli tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu insan modelleri arasında yer almaz?

#19. "Kültürün incelenmesinde ........... başvurulan yönteminde basılı ve görsel medya kaynakları ile edebi eserler incelenerek kültür hakkında ipuçları yakalanmaya çaliştilor ornenin yıllar itibarıyla yazılı basın kaynaklarındaki reklamlar incelendiğinde, kadin olgusunun nasıl değiştiği görülebilmektedir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Algılama, öğrenme ve hafıza süreçlerinde ürürnün rolü üzerine yapılan bir çalışmada pazarlamacılar, tüketici davranışlarının ilgili olduğu hangi disipline ait çalışmalardan faydalanabilir?

#21. VALS çerçevesinde yer alan gruplardan hangisi sosyoekonomik açıdan incelendiginde en düşük gelire sahip, kaynak bakımından en yoksun olan ve kaynakları çok sinirli olmasından dolayı temel ihtiyaçlarını tatmin edecek ürün ve hizmetlere yönelen grup olarak tanımlanmaktadır?

#22. Bir firma tarafından üretilen ürünlerin dolaylı ya da doğrudan bir şekilde tüketiciler tarafından satın alınmasını sağlamayı ifade eden stratejiler ile firma kaynakli bir çaba sonucu başlatılan ve genellikle internet bazlı teknolojiler ile yayılan etkileşim sürecine ne ad verilmektedir?

#23. Kişinin üye olmak istediği; bu amaç ile gruba ait değerleri ,tutum ve davranışları benimsemesine rağmen gerçekte henüz üyesi olmadığı veya üye olması genellikle muhtemelen olmayan gruplara ne ad verilir?

#24. Yeniliklerin benimsenme sürecinin hangi aşamasında tüketicinin yeni üründen haberdar olduğu, ancak yeterli bilgi sahibi olmadığı söylenebilir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMAT 2022
Auzef PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ 2022
Auzef Sağlık Yönetimi 2022
Auzef Tüketici Davranışları 2022
Auzef İşletme
LOLONOLO 2022

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-2

1- Süper marketlerde aldığı ürünlerin ödemesini gerçekleştirmek için kasaya gelen bir tüketicinin kasa etrafında konumlandırılan raflardan o anda bir ürünü seçip satın almasi hangi tür karar verme düzeyine örnektir?

A) Tepkisel karar verme
B) yogun caba ile karar verme
C) Hatalı karar verme
D) Duygusal karar verme
E) Rutin karar verme

Cevap : A) Tepkisel karar verme

2- VALS çerçevesinde yer alan gruplardan hangisi sosyoekonomik açıdan incelendiginde en düşük gelire sahip, kaynak bakımından en yoksun olan ve kaynakları çok sinirli olmasından dolayı temel ihtiyaçlarını tatmin edecek ürün ve hizmetlere yönelen grup olarak tanımlanmaktadır?

A) Mücadeleciler
E) alanlar
C) Gerçekleştirenler
Di Deneyimleyenler
E) Başarılılar

Cevap : A) Mücadeleciler

3- Bireylerin karar alma sürecinde nasıl ve neden belirli bir şekilde davrandıklarını anlamak amacıyla dört tür insan modeli tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu insan modelleri arasında yer almaz?

A) Pasif insan
B) Aktif insan
C) Ekonomik insan
D) Duygusal insan
E) Bilişsel insan

Cevap : B) Aktif insan

4- “Kültürün incelenmesinde ……….. başvurulan yönteminde basılı ve görsel medya kaynakları ile edebi eserler incelenerek kültür hakkında ipuçları yakalanmaya çaliştilor ornenin yıllar itibarıyla yazılı basın kaynaklarındaki reklamlar incelendiğinde, kadin olgusunun nasıl değiştiği görülebilmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) içerik analizi
B) Etnografik çalışma
C) Deney
D) Ortak Grup
E) Anket

Cevap : A) içerik analizi

5- Yeniliklerin benimsenme sürecinin hangi aşamasında tüketicinin yeni üründen haberdar olduğu, ancak yeterli bilgi sahibi olmadığı söylenebilir?

A) Değerlendirme
B) Benimseme
C) Deneme
D) ilgi
E) Farkındalık

Cevap : E) Farkındalık

6- ………..teorisine göre tüketiciler rasyonel kararlar veren insanlardır. Varsayımlar doğrultusunda bir tüketicinin rasyonel davranabilmesi için tüm alternatif urunlerden haberdar olması, bu alternatifleri avantajlan ve dezavantajları bakımından sıralayabiliyor olması ve içlerinden en iyisini belirleyebiliyor olması gerekir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Duygusal insan
B) Pasif insan
C) Bilişsel insan
D) Ekonomik insan
E) Davranışsal insan

Cevap : D) Ekonomik insan

7- …………kapsamında,kişiliği tanımlayan sınırlı sayıda belirlenir ve bireysel bu özelliklere göre sınıflandırılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Neo-Freudcu kuram
B) Treyt Kuramı
C) Berilik kuramı
D) Psikanalitik kuram
E) İhtiyaçlar verarse

Cevap : B) Treyt Kuramı

8- “Tüketicinin bilmek istediği bilgileri sanal ortamda sunan pazar uzmanları, etkileşimin gerçekleştigi ortam itibarıyla …… Olarak isimlendirilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yenilikçi tüketiciler
B) Kapı tutucular
C) Pazar uzmanları
D) Profesyonel tüketiciler
E) E-etkileyiciler

Cevap : E) E-etkileyiciler

9- Bireylerin belirli amaçlar ve normlar doğrultusunda bir araya geldiği ve her bireyin ortak amaç dâhilinde yerine getirmesi gereken belirli bir görevinin olduğu gruplara ne ad verilir?

A) Üye olmaktan kaçınılan grup
B) Biçimsel grup
C) Biçimsel olmayan grup
D) Sembolik grup
E) Üye olmak istenen grup

Cevap : B) Biçimsel grup

10- …………bireylerin psikolojik özelliklerinin toplamı olarak tanımlanan, bizim kim olduğumuzu ortaya koyan ve bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerin bütünüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Motivasyon
B) Kişilik
C) ilgilenim
D) Algı
E) tutum

Cevap : B) Kişilik

11- Tüketim ve satın alma rutinlerini belirgin bir biçimde değiştiren, ciddi derecede davranış değişikliği gerektiren tüketiciler için önemli olan değişikliklere ne ad verilmektedir?

A) Dinamik sürekli yenilik
B) Benimsenmeyen yenilik
C) Davranışsal yenilik
D) Sürekli olmayan yenilik
E) Sürekli yenilik

Cevap : D) Sürekli olmayan yenilik

12- Bir firma tarafından üretilen ürünlerin dolaylı ya da doğrudan bir şekilde tüketiciler tarafından satın alınmasını sağlamayı ifade eden stratejiler ile firma kaynakli bir çaba sonucu başlatılan ve genellikle internet bazlı teknolojiler ile yayılan etkileşim sürecine ne ad verilmektedir?

A) Sürdürülebilir pazarlama
B) Tek aşamalı iletişim
C) Viral pazarlama
D) Doğrudan iletişim
E) Doğrudan pazarlama

Cevap : C) Viral pazarlama

13- Fikir liderlerine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Tavsiyede bulundukları ürünler hakkında en güncel bilgiye sahip olmaları gerektiği konusunda sorumluluk hissederler.
B) Bilgilendiricidirler
C) Kendilerini geliştirmeye çalıştırırlar
D) Tüketici açısından ikna edici ve onaylayıcıdırlar.
E) İtibarlarına önem vermezler

Cevap : E) İtibarlarına önem vermezler

14- ……… bireyleri arzulanan hedeflere yönlendiren……….. ise tam tersi istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir.”
Yukarıdaki cümlede boş birakilan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Olumlu güdüler – Olumsuz güdüler
B) Akici güdüler Duygusal güdüler
C) Açık güdüler – Gizli güdüler
D) Gizli güdüler – Açık güdüler
E) Yüksek öncelikli güdüler

Cevap : A) Olumlu güdüler – Olumsuz güdüler

15- I.Kullanılma
II.Satın alma
III.Satın alma öncesi -seçim
IV.Elden çıkarma
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tüketim süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

A) I, I, II, III
B) III, II, I, IV
C) IV, III, II, I
D) IV, I, II, III
E) I, II, III, IV

Cevap : B) III, II, I, IV

16- “Rokeach değerler sisteminde yer alan ………….,kişinin amaçlarına ulaşmak için gerekli olan bir davranış biçiminin yansıtılmasını ifade etmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Duygusal ihtiyaçlar
B) İstek
C) Amaçsal değerler
D) Araçsal değerler
E) Hedonik ihtiyaçlar

Cevap : D) Araçsal değerler

17- Bireyler arası etkileşimin sık ve düzenli olarak gerçekleştiği; aile,arkadaşlık, akrabalık niteliği taşıyan gruplara ne ad verilir?

A) Birincil grup
B) İkincil grup
C) Sembolik grup
D) Biçimsel grup
E) Ait olmak istenen grup

Cevap : A) Birincil grup

18- Algılama, öğrenme ve hafıza süreçlerinde ürürnün rolü üzerine yapılan bir çalışmada pazarlamacılar, tüketici davranışlarının ilgili olduğu hangi disipline ait çalışmalardan faydalanabilir?

A) Tarih
B) Mikro iktisat
C) Deneysel psikoloji
D) Antropoloji
E) Sosyal psikoloji

Cevap : C) Deneysel psikoloji

19- ………. bir kişinin boş zamanını ve gelirini ne şekilde kullandığını gösteren seçimleridir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Benlik
B) Yaşam tarzı
C) Kültür
D) Kişilik
E) Değer

Cevap : B) Yaşam tarzı

20- Kişinin üye olmak istediği; bu amaç ile gruba ait değerleri ,tutum ve davranışları benimsemesine rağmen gerçekte henüz üyesi olmadığı veya üye olması genellikle muhtemelen olmayan gruplara ne ad verilir?

A) Biçimsel olmayan grup
B) Üyelik grubu
C) Üye olmaktan kaçınılan grup
D) Sembolik grup
E) Biçimsel grup

Cevap : D) Sembolik grup

21- Psikanalitik kurama göre kişiliği tanımladığı öne sürülen birimlerden hangisi ilkel psikolojik dürtülerin (açlık, susuzluk, cinsellik gibi) tatmin edilmesi ihtiyacına odaklanmaktadır?

A) Arketip
B) İd
C) Süperego
D) Ego
E) Treyt

Cevap : B) İd

22- Tüketicilerin öğrenme ihtiyaçlarının düşük olduğu ve tüketim alışkanlıklarında çok az değişikliğe yol açan yeniliklere ne ad verilir?

A) Benimsenmeyen yenilik
B) Sürekli olmayan yenilik
C) Sürekli yenilik
D) Davranışsal yenilik
E) Dinamik sürekli yenilik

Cevap : C) Sürekli yenilik

23- Bir markanın ürün hattına düşük kalorili ürünlerini eklemesi ya da otomobil firmaları tarafından yeni araç modellerinin piyasaya sürülmesi hangi tür yeniliğe örnek gösterilir?

A) Sürekli yenilik
B) Benimsenmeyen yenilik
C) Sürekli olmayan yenilik
D) Davranışsal yenilik
E) Dinamik sürekli yenilik

Cevap : A) Sürekli yenilik

24- ……….. tüketicilerin satın alma ve tüketim kalıplarını orta düzeyde değiştiren, küçük teknik gelişmeleri içeren, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ya da mevcut ürünlerdeki küçük değişikliklerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Davranışsal yenilik
B) Dinamik sürekli yenilik
C) Sürekli olmayan yenilik
D) Sürekli yenilik
E) Benimsenmeyen yenilik

Cevap : B) Dinamik sürekli yenilik

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-2

Auzef HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMAT 2022
Auzef PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ 2022
Auzef Sağlık Yönetimi 2022
Auzef Tüketici Davranışları 2022
Auzef İşletme
LOLONOLO 2022

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: