Hidrografya 2020 Final Soruları

Hidrografya 2020 Final Soruları

Hidrografya 2020 Final Soruları

#1. Göllerde iki taraflı ve düşey doğrultulu hareketler görülür. Göl yüzeyinin periyodik olarak alçalıp yükselmesi şeklinde olan bu hareketleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

#2. Aşağıda verilen göllerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi hidrometriyi tanımlar?

#4. Dünyadaki su tüketimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. Hız-Alan metodu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Scofield ve Wilcox sınıflandırmaları ile ABD Tuzluluk Laboratuvarı tarafından yapılan su sınıflandırmalarında aşağıdakilerden hangisi ortak bir noktayı teşkil eder?

#7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi akarsu yatağındaki suyun hızını pozitif yönde etkileyen sebeplerden biri değildir?

#8. *Tıp alanında faydalanılır. *Soğuk olanlarından maden suyu, sıcak olanlarından (kaplıca) banyo yapılarak faydalanılır. *Turizm alanında da faydalanılır. Yukarıda değişik faydalanma biçimleri verilen su türü aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıda havza morfometrisi ve taşkın pikleri arasındaki ilişkiyi gösteren seçeneklerden hangisi yanlıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisinden faydalanma şekli diğerlerinden farklılık gösterir?

#11. Yükselti ve bakı yağış miktarı ve şekli ile buharlaşma ve terleme miktarını belirleyerek taşkın üzerinde etkili olurlar. Eğim ise sızma ve buharlaşma miktarlarına etki yapar. Eğim ne kadar fazla ise sızma ve buharlaşma miktarı o kadar azdır. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki taşkın oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisini tanımlar?

#12. Taşkının olayının tanımlayıcı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#13. Akımlarda hızı ölçen alete ne ad verilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Fırat Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik santrallerinden biri değildir?

#15. Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen metreküp (m3) cinsinden su miktarı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi sulardan gerektiği şekilde faydalanabilmek için bilinmesi gereken özelliklerinden biri değildir?

#17. Su derinliği 3 m ve yatak genişliği 5 m olan bir akarsu yatağında akan suyun ortalama hızı 2m/s olduğuna göre bu akarsu yatağından geçebilecek suyun debisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#18. Aşağıdaki göl tipi ve örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

#19. Scofiled sınıflamasında aşağıdaki elektriksel iletkenlik ve su sınıfı eşleşmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

#20. Dünya su sorunları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Hidrografya 2020 Final Soruları

1- Yükselti ve bakı yağış miktarı ve şekli ile buharlaşma ve terleme miktarını belirleyerek taşkın üzerinde etkili olurlar. Eğim ise sızma ve buharlaşma miktarlarına etki yapar. Eğim ne kadar fazla ise sızma ve buharlaşma miktarı o kadar azdır.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki taşkın oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisini tanımlar?

A) Hidrolojik özellikler
B) İklim
C) Jeomorfoloji
D) Havza morfometri közellikleri
E) Bitki örtüsü

Cevap : C) Jeomorfoloji

2- Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 saniyede geçen metreküp (m3) cinsinden su miktarı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

A) Pürüzlülük kat sayısı
B) Derinlik
C) Enkesit alan
D) Akım
E) Hız

Cevap : D) Akım

3- Göllerde iki taraflı ve düşey doğrultulu hareketler görülür. Göl yüzeyinin periyodik olarak alçalıp yükselmesi şeklinde olan bu hareketleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A) İtilme dalgaları
B) Serbest dalgalar
C) Zorlu dalgalar
D) İç dalgalar
E) Salıntı

Cevap : E) Salıntı

4- Aşağıda verilen göllerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Hafik Göl
B) Kestel Gölü
C) Demirtyurt Gölü
D) Avlan Gölü
E) Meke Tuzlası Gölü

Cevap : E) Meke Tuzlası Gölü

5- Aşağıda havza morfometrisi ve taşkın pikleri arasındaki ilişkiyi gösteren seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Havza alanı küçük olan havzalarda pik akım fazladır.
B) Yağışların havzanın aşağı kesimi ne düştüğü yerlerde pik akım fazladır.
C) Bitki örtüsü seyrek ise pik akım değeri fazladır.
D) Relief değeri fazla ise pik akım fazladır.
E) Drenaj yoğunluğu fazla ise pik akım düşüktür.

Cevap : B) Yağışların havzanın aşağı kesimi ne düştüğü yerlerde pik akım fazladır.

6- Dünyadaki su tüketimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Az gelişmiş ülkelerde su tüketimi 10lt/sn’dir.
B) Sanayileşmiş ülkelerde su tüketimi 266lt/sn’dir.
C) Afrika’da su tüketimi ise 67lt/sn’dir.
D) Kentsel alanlarda günde ortalama 150lt/sn su tüketilir.
E) Arap ülkelerinde su tüketimi 20lt/sn’dir.

Cevap : E) Arap ülkelerinde su tüketimi 20lt/sn’dir.

7- Aşağıdaki göl tipi ve örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yapay set gölü–Hirfanlı baraj gölü
B) Heyelan seti gölü–Tortum Gölü
C) Alüvyon seti gölü–Durusu Gölü
D) Relikt göl–Aral gölü
E) Lagün–Küçükçekmece Gölü

Cevap : C) Alüvyon seti gölü–Durusu Gölü

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi akarsu yatağındaki suyun hızını pozitif yönde etkileyen sebeplerden biri değildir?

A) Yatağın eğiminin fazlalığı
B) Doğal yatak formunun korunması
C) Akım miktarı fazlalığı
D) Yataktaki sürtünmenin azlığı
E) Su kütlesinin derinliği

Cevap : B) Doğal yatak formunun korunması

9- Akımlarda hızı ölçen alete ne ad verilir?

A) Muline
B) Lizimetre
C) Limnimetre
D) Limnigraf
E) Barometre

Cevap : A) Muline

10- Aşağıdakilerden hangisi hidrometriyi tanımlar?

A) Akarsu havzalarını birbirinden ayıran sınıra denir.
B) Birim zamanda geçen su miktarına denir.
C) Akarsuların kollarıyla birlikte sularını topladığı alana denir.
D) Su derinliği ve hızının çarpımına denir.
E) Akarsu akımlarını ölçme tekniği ve araştırmalarına denir.

Cevap : E) Akarsu akımlarını ölçme tekniği ve araştırmalarına denir.

11- Su derinliği 3 m ve yatak genişliği 5 m olan bir akarsu yatağında akan suyun ortalama hızı 2m/s olduğuna göre bu akarsu yatağından geçebilecek suyun debisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 15m3/s
B) 10m3/s
C) 50m3/s
D) 30m3/s
E) 4m3/s

Cevap : D) 30m3/s

12- Hız-Alan metodu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anlık akım ölçüm metodudur.
B) Doğal yataklarda alan hesaplaması parçalara bölünerek yapılır.
C) Su kütlesinin alanı ve hızının çarpımı ile elde edilir.
D) Sürekli akım ölçümü gerçekleştirilir.
E) Enkesit sayısı yatak içi girinti ve çıkıntının sayısına bağlıdır.

Cevap : D) Sürekli akım ölçümü gerçekleştirilir.

13- Aşağıdakilerden hangisinden faydalanma şekli diğerlerinden farklılık gösterir?

A) Kaldırım Tuzlası
B) Meke Gölü
C) Köyceğiz Gölü
D) Tuzla Gölü
E) Tuz Gölü

Cevap : C) Köyceğiz Gölü

14- Scofiled sınıflamasında aşağıdaki elektriksel iletkenlik ve su sınıfı eşleşmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) 750–2000 arası kullanılabilir
B) 250’den az çok iyi
C) 3000’den çok kullanılmaz
D) 250-750 arası İyi
E) 2000-3000 arası çok iyi

Cevap : E) 2000-3000 arası çok iyi

15- Aşağıdakilerden hangisi sulardan gerektiği şekilde faydalanabilmek için bilinmesi gereken özelliklerinden biri değildir?

A) Sertlik
B) Kaynak
C) Sıcaklık
D) Tat
E) Koku

Cevap : B) Kaynak

16- Taşkının olayının tanımlayıcı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Akarsuyun yatak çevresindeki yerleşim yerlerine zarar vermesidir.
B) Akarsuyun yatak içinde akmasıdır.
C) Akarsuyun yatağından taşmasıdır.
D) Yatak çevresini su ve alüvyona boğar.
E) Akarsuyun ortalama akıştan daha fazla şekilde akmasıdır.

Cevap : B) Akarsuyun yatak içinde akmasıdır.

17- Dünya su sorunları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Endüstrileşme şehirleşmeden daha az su kaynaklarının kullanımına sebep olmaktadır.
B) Çağdaş bir insanın sağlıklı bir biçimde yaşaması için gereken içme, yemek pişirme, yıkanma, çamaşır gibi amaçlarla kullanılacak su dikkate alındığında, kişi başına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir.
C) Su kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından bir çok ciddi sorunla karşı karşıyadır.
D) Dünyadaki kentleşme ,nüfus artışı, artan yaşam standartları suların kirlenmesine neden olur.
E) Su kirliliği ve bunlara bağlı ölümlerin sayısı oldukça fazladır.

Cevap : A) Endüstrileşme şehirleşmeden daha az su kaynaklarının kullanımına sebep olmaktadır.

18- *Tıp alanında faydalanılır.
*Soğuk olanlarından maden suyu, sıcak olanlarından (kaplıca) banyo yapılarak faydalanılır.
*Turizm alanında da faydalanılır.
Yukarıda değişik faydalanma biçimleri verilen su türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göller
B) Yüzeysel sular
C) Akarsular
D) Kaynaklar
E) Yeraltı suları

Cevap : D) Kaynaklar

19- Aşağıdakilerden hangisi Fırat Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik santrallerinden biri değildir?

A) Atatürk
B) Karakaya
C) Karkamış
D) Hirfanlı
E) Keban

Cevap : D) Hirfanlı

20- Scofield ve Wilcox sınıflandırmaları ile ABD Tuzluluk Laboratuvarı tarafından yapılan su sınıflandırmalarında aşağıdakilerden hangisi ortak bir noktayı teşkil eder?

A) Soda miktarı
B) Elektriksel iletkenlik ve sodyum miktarı
C) Parlaklık oranı
D) Saydamlık oranı
E) Secci diski verileri

Cevap : B) Elektriksel iletkenlik ve sodyum miktarı

Hidrografya 2020 Final Soruları

LOLONOLO.COM

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Hidrografya 2020 Final Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: