İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 2

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

Cevap : D) Özneldir.
NOT: Bilimsel bilginin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar
– Nesneldir. Bireylerden bireye değişmeyip herkes için aynıdır.
– Evrenseldir. Bilim herhangi bir milletin, ırkın malı değil bütün bir insanlığın malıdır
– Akla ve mantığa dayalıdır
– Birikimli olarak ilerler
– Sistemli ve düzenlidir.
– Eleştriye açıktır. Aksine kanıt gösterildiği zaman bilimsel bilgi geçerliliğini yitirir

#2. Baumeister, anlamlı yaşamın dört temel ihtiyacı içerdiğini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : C) Özgürlükçü
NOT: Baumeister, sistem kuramın önemli ismi, anlamlı yasamın dört temel ihtiyacı içerdiğini belirtmiştir. Bunlar
– Amaç
– Değerler
– Yeterlilik
– Kendilik.

#3. Yas içindeki yetişkinler tipik birtakım evrelerden geçer. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Patolojik Yas türlerinden biri değildir?

Cevap : D) Kalıcılık
NOT: Patolojik Yas Türleri:
– Maskelenmiş
– Atipik
– Kronik
– Çarpıtılmış
– Gecikmiş
– Abartılı

#5. Kişinin baş etmekte zorluk yaşadığı konular üzerinde çalışmak için bakım verenle bir araya geldiklerinde bireyin ve uygulayıcının tüm benzersiz yönlerini yansıttığı, uygun yanıtların bulunduğu, kişinin düşüncelerine yer verilerek kararların ortak alındığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Felsefi bilginin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : B) Açıklamalarında kesinlik vardır.
NOT: Felsefi bilginin özellikleri:
– subjektiftir
– eleştiricidir
– akla dayalıdır
– her sorunu aklın süzgecinden geçirir
– açıklamalarında bitmişlik ya da kesinlik yoktur.
– sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir

#7. Bir sosyal hizmetleri organizasyonunda planlı değişime yönelik kaç temel yaklaşımı vardır?

Cevap : E) 5
NOT: Bir sosyal hizmetleri organizasyonunda planlı değişime yönelik beş temel yaklaşım vardır. Bunlar:
-Program yaklaşımı
-Proje yaklaşımı
-Müracaatçı merkezli yönetim olarak bilinen bir yaklaşım
-Ekip çalışması modeli
-Takım çalışması yaklaşımı

#8. Günümüzde bilinen kaç ölüm türü vardır?

Cevap : E) 4
NOT: Günümüzde bilinen dört ölüm türü vardır:
-klinik ölüm,
-beyin ölümü,
-biyolojik ölüm veya hücresel ölüm,
-sosyal ölüm

#9. Biyolojinin bir dalı olan ekoloji biliminden seçilmiş kavramları ve terminolojiyi ele alan ve sosyal süreçleri tanımlamak için bunları metafor olarak kullanan perspektif aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Otomatik olarak gerçekleştirilen becerileri ve rutinleri içeren bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Gelecekte yapılacakları hatırlamak hangi bellek türüdür?

Cevap : A) İleriye dönük bellek
NOT: Bellek yaşlandıkça değişir ancak belleğin bütün boyutları yaşla birlikte aynı şekilde değişmez. Belleğin çeşitli faaliyetleri sayesinde yaşlandıkça nasıl hatırladığımızı gözlemleyebiliriz. Belleği 5’e ayırırız bunlar:
– Episodik bellek (yaşam olaylarının nerede ve ne zaman olduğuyla ilgili bilginin korunması)
– Anlamsal bellek (bir insanın, dünya hakkındaki bilgileridir. Bu bilgiler, kişinin uzmanlık alanlarını, okulda öğrenilen genel akademik bilgiyi ve günlük bilgiyi içermektedir)
– Açık bellek (kişilerin, bilinçli olarak bildikleri ve beyan ettikleri olaylara ve deneyimlere dair belleği içermektedir)
– Örtük bellek (bilinçli olarak toplananların dışındaki bellektir, otomatik olarak gerçekleştirilen becerileri ve rutinleri içermektedir)
– İleriye dönük bellek (gelecekte yapılacakları hatırlamaktır)

#12. Yaşlıların ne kadar aktif ve katılımcı olurlarsa yaşamlarından doyum alma olasılıklarının da o kadar yüksek olacağını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

C) Hareketlilik Kuramı

#13. Epistemolojinin, üç temel kavramı bilgi ile birlikte sentezleme isteğindedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : C) Uydurma
NOT: Bilgi kuramının temel kavramları Epistemolojinin, üç temel kavramı bilgi ile birlikte sentezleme isteğindedir. Bunlar; doğruluk/hakikat, gerçeklik, temellendirmedir.

#14. Sistemlerin düzensizleşme, dağılma veya tükenip yok olma eğilimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Gottman'in iyi bir evlilik için idda ettiği 7 iyi kuraldan biridir?

Cevap : E) Sorun çözme
NOT: Gottman’in iyi bir evlilik için idda ettiği 7 iyi kural:
– Aşk haritanızı oluşturun
– Düşkünlük ve hayranlığınızı besleyin
– Eşinizin sizi etkilemesine izin verin
– Birbirinizden uzaklaşmak yerine yakınlaşın
– Çözülebilir çatışmaları çözün
– Sorun çözme
– Ortak anlam oluşturun

#16. Krize müdahale kaç aşamadan meydana gelir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sınıflamasında yer almaz?

Cevap : D) Seçici bilgi
NOT: Bilgiye ilişkin çeşitli sınıflamalar yapılmaktadır. Bunlardan bir sınıflamaya göre bilgi; gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi olarak en temelde beşe ayrılmaktadır.

#18. Erkeğin doğası gereği kadından daha önemli ve değerli olduğu inanç kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Epistetemolojiyle enine boyuna meşgul olan ilk filozof kimdir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Kübler- Ross’un Ölüm Evrelerinden son evresidir?

Cevap : A) Kabul
NOT: Kübler- Ross’un Ölüm Evreleri:
1. İnkâr
2. Öfke
3. Uzlaşma
4. Depresyon
5. Kabul

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Bahar Dönemi Soruları 2022
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Soruları
LOLONOLO

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Bahar Dönemi Soruları 2022
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Bahar Dönemi Soruları 2022
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Soruları
LOLONOLO

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 2-min

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 2

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 2

Sosyal hizmet uygulaması doğası gereği ne olarak tanımlanmıştır?

A) Bilimsel
B) Genelci
C) Metafor
D) Güç

Cevap : B) Genelci

Biyolojinin bir dalı olan ekoloji biliminden seçilmiş kavramları ve terminolojiyi ele alan ve sosyal süreçleri tanımlamak için bunları metafor olarak kullanan perspektif aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnik-Duyarlılık perspektifi
B) Güçlendirme perspektifi
C) Genellci yaklaşım
D) Genel sistem perspektifi
E) Ekosistem perspektifi

Cevap : E) Ekosistem perspektifi

Erkeğin doğası gereği kadından daha önemli ve değerli olduğu inanç kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kritisizm
B) Empirizm
C) Determinizm
D) Androcentrism

Cevap : D) Androcentrism

Yas içindeki yetişkinler tipik birtakım evrelerden geçer. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Üçüncü Evre
B) Birinci Evre
C) Beşinci Evre
D) Dördüncü Evre
E) İkinci Evre

Cevap : C) Beşinci Evre

Aşağıdakilerden hangisi Patolojik Yas türlerinden biri değildir?

A) Atipik
B) Abartılı
C) Maskelenmiş
D) Kalıcılık
E) Çarpıtılmış

Cevap : D) Kalıcılık
NOT: Patolojik Yas Türleri:
– Maskelenmiş
– Atipik
– Kronik
– Çarpıtılmış
– Gecikmiş
– Abartılı

Günümüzde bilinen kaç ölüm türü vardır?

A) 3
B) 2
C) 5
D) 6
E) 4

Cevap : E) 4
NOT: Günümüzde bilinen dört ölüm türü vardır:
-klinik ölüm,
-beyin ölümü,
-biyolojik ölüm veya hücresel ölüm,
-sosyal ölüm

Aşağıdakilerden hangisi Kübler- Ross’un Ölüm Evrelerinden son evresidir?

A) Kabul
B) Depresyon
C) İnkâr
D) Uzlaşma
E) Öfke

Cevap : A) Kabul
NOT: Kübler- Ross’un Ölüm Evreleri:
1. İnkâr
2. Öfke
3. Uzlaşma
4. Depresyon
5. Kabul

Kişinin baş etmekte zorluk yaşadığı konular üzerinde çalışmak için bakım verenle bir araya geldiklerinde bireyin ve uygulayıcının tüm benzersiz yönlerini yansıttığı, uygun yanıtların bulunduğu, kişinin düşüncelerine yer verilerek kararların ortak alındığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyumlama aşaması
B) Güven aşaması
C) Ölüm eğitimi aşaması
D) Nüans aşaması

Cevap : D) Nüans aşaması

Krize müdahale kaç aşamadan meydana gelir?

A) Üç
B) İki
C) Bir
D) Beş
E) Dört

Cevap : E) Dört

Aşağıdakilerden hangisi Felsefi bilginin özelliklerinden biri değildir?

A) Subjektiftir.
B) Açıklamalarında kesinlik vardır.
C) Eleştiricidir
D) Sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir
E) Akla dayalıdır.

Cevap : B) Açıklamalarında kesinlik vardır.
NOT: Felsefi bilginin özellikleri:
– subjektiftir
– eleştiricidir
– akla dayalıdır
– her sorunu aklın süzgecinden geçirir
– açıklamalarında bitmişlik ya da kesinlik yoktur.
– sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir

Epistemolojinin, üç temel kavramı bilgi ile birlikte sentezleme isteğindedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Temellendirme
B) Hakikat
C) Uydurma
D) Gerçeklik
E) Doğruluk

Cevap : C) Uydurma
NOT: Bilgi kuramının temel kavramları Epistemolojinin, üç temel kavramı bilgi ile birlikte sentezleme isteğindedir. Bunlar; doğruluk/hakikat, gerçeklik, temellendirmedir.

Gelecekte yapılacakları hatırlamak hangi bellek türüdür?

A) İleriye dönük bellek
B) Açık bellek
C) Anlamsal bellek
D) Örtük bellek
E) Episodik bellek

Cevap : A) İleriye dönük bellek
NOT: Bellek yaşlandıkça değişir ancak belleğin bütün boyutları yaşla birlikte aynı şekilde değişmez. Belleğin çeşitli faaliyetleri sayesinde yaşlandıkça nasıl hatırladığımızı gözlemleyebiliriz. Belleği 5’e ayırırız bunlar:
– Episodik bellek (yaşam olaylarının nerede ve ne zaman olduğuyla ilgili bilginin korunması)
– Anlamsal bellek (bir insanın, dünya hakkındaki bilgileridir. Bu bilgiler, kişinin uzmanlık alanlarını, okulda öğrenilen genel akademik bilgiyi ve günlük bilgiyi içermektedir)
– Açık bellek (kişilerin, bilinçli olarak bildikleri ve beyan ettikleri olaylara ve deneyimlere dair belleği içermektedir)
– Örtük bellek (bilinçli olarak toplananların dışındaki bellektir, otomatik olarak gerçekleştirilen becerileri ve rutinleri içermektedir)
– İleriye dönük bellek (gelecekte yapılacakları hatırlamaktır)

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları-1

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Bahar Dönemi Soruları 2022
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Soruları
LOLONOLO

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: