İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 3

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 3 (2022)

#1. Sosyal hizmet uygulaması doğası gereği ne olarak tanımlanmıştır?

#2. Epistemolojinin, üç temel kavramı bilgi ile birlikte sentezleme isteğindedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : C) Uydurma
NOT: Bilgi kuramının temel kavramları Epistemolojinin, üç temel kavramı bilgi ile birlikte sentezleme isteğindedir. Bunlar; doğruluk/hakikat, gerçeklik, temellendirmedir.

#3. Aşağıda verilen belirtilerden hangisi Parkinson rahatsızlığıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

#4. "Bilginin doğası, kökenleri ve boyutlarıyla ilgilenen dala felsefe de “.........” denmektedir." Yukarıdaki boşluğa uygun olan cevabı işaretleyiniz.

Cevap : B) epistemoloji
NOT: Bilginin doğası, kökenleri ve boyutlarıyla ilgilenen dala felsefe de “epistemoloji” denmektedir. Ne ‘ lere yanıt vermek için doğru bilgilere ne kadar ihtiyaç varsa, bilginin ne ‘liği konusundada epistemolojik bir tartışmaya ihtiyaç olduğu kesindir.

#5. Aşağıdakilerden hangisinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel tanımı doğru olarak verilmiştir?

#6. Aşağıdakilerden hangisinde sanat bilgisi ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

Cevap : A) Duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır.
NOT: Sanat Bilgisi:
Bu kavrama gücü, bilimden ve felsefeden farklıdır, akla dayanamaz. Duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır. Sanat bilgisi; sanatçı ile onun yöneldiği nesne arasındaki ilgiden doğan bir bilgidir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Kübler- Ross’un Ölüm Evrelerinden son evresidir?

Cevap : A) Kabul
NOT: Kübler- Ross’un Ölüm Evreleri:
1. İnkâr
2. Öfke
3. Uzlaşma
4. Depresyon
5. Kabul

#8. Krize müdahale kaç aşamadan meydana gelir?

#9. Kişinin baş etmekte zorluk yaşadığı konular üzerinde çalışmak için bakım verenle bir araya geldiklerinde bireyin ve uygulayıcının tüm benzersiz yönlerini yansıttığı, uygun yanıtların bulunduğu, kişinin düşüncelerine yer verilerek kararların ortak alındığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Patolojik Yas türlerinden biri değildir?

Cevap : D) Kalıcılık
NOT: Patolojik Yas Türleri:
– Maskelenmiş
– Atipik
– Kronik
– Çarpıtılmış
– Gecikmiş
– Abartılı

#11. Aşağıdakilerden hangisi Etnik-Duyarlılık Perspektifinin amacı ile ilgili doğru bilgi verilmiştir?

#12. Erkeğin doğası gereği kadından daha önemli ve değerli olduğu inanç kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Gelecekte yapılacakları hatırlamak hangi bellek türüdür?

Cevap : A) İleriye dönük bellek
NOT: Bellek yaşlandıkça değişir ancak belleğin bütün boyutları yaşla birlikte aynı şekilde değişmez. Belleğin çeşitli faaliyetleri sayesinde yaşlandıkça nasıl hatırladığımızı gözlemleyebiliriz. Belleği 5’e ayırırız bunlar:
– Episodik bellek (yaşam olaylarının nerede ve ne zaman olduğuyla ilgili bilginin korunması)
– Anlamsal bellek (bir insanın, dünya hakkındaki bilgileridir. Bu bilgiler, kişinin uzmanlık alanlarını, okulda öğrenilen genel akademik bilgiyi ve günlük bilgiyi içermektedir)
– Açık bellek (kişilerin, bilinçli olarak bildikleri ve beyan ettikleri olaylara ve deneyimlere dair belleği içermektedir)
– Örtük bellek (bilinçli olarak toplananların dışındaki bellektir, otomatik olarak gerçekleştirilen becerileri ve rutinleri içermektedir)
– İleriye dönük bellek (gelecekte yapılacakları hatırlamaktır)

#14. Yaşantının belirli bir yönüne odaklanırken, diğer ilgisiz kısımlarını görmezden gelmek hangi dikkat türüdür?

#15. Yas içindeki yetişkinler tipik birtakım evrelerden geçer. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

#16. 1970'li yıllardan beri evlilik üzerine araştırmalar yapan bilim insanı kimdir?

Cevap : B) Gottman
NOT: 1970 li yıllardan beri evlilik üzerine araştırmalar yapan bir bilim insanıdır. Gottman gerçekleştirdikleri çalışmalardan sonra başarılı bir evliliğe dair, 7 önemli kural olduğunu ifade etmiştir.

#17. Aşağıdaki durumlardan hangisi yas tutan bireylerde birinci evrede görülmez?

Cevap : A) Depresyon

NOT: Birinci Evre:
Şok, uyuşukluk, yadsıma ve inanmama evresidir. Birkaç hafta süren ve en yoğun duygu olan şok ve uyuşukluktur; yadsıma ve inanmama ise günlerce hatta aylarca sürebilmektedir.

#18. Günümüzde bilinen kaç ölüm türü vardır?

Cevap : E) 4
NOT: Günümüzde bilinen dört ölüm türü vardır:
-klinik ölüm,
-beyin ölümü,
-biyolojik ölüm veya hücresel ölüm,
-sosyal ölüm

#19. Aşağıdakilerden hangisi Felsefi bilginin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : B) Açıklamalarında kesinlik vardır.
NOT: Felsefi bilginin özellikleri:
– subjektiftir
– eleştiricidir
– akla dayalıdır
– her sorunu aklın süzgecinden geçirir
– açıklamalarında bitmişlik ya da kesinlik yoktur.
– sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir

#20. Aşağıdakilerden hangisi Hetherington bireylerin boşanma sonrası sergiledikleri tutum ve davranışlarından biri değildir?

NOT: Hetherington bireylerin boşanma sonrası sergiledikleri tutum ve davranışları altı başlık altında toplamıştır. Bunlar:
– Güçlenenler
– Yeterince iyiler
– Arayış içindekiler
– Özgürlükçüler
– Başarılı yalnızlar
– Mağluplar

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Bahar Dönemi Soruları 2022
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Soruları
LOLONOLO

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Bahar Dönemi Soruları 2022
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 3

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Bahar Dönemi Soruları 2022
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 2022 Final Soruları
LOLONOLO

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Deneme Soruları 3 (2022)

Aşağıdakilerden hangisi Hetherington bireylerin boşanma sonrası sergiledikleri tutum ve davranışlarından biri değildir?

A) Arayış içindekiler
B) Mağluplar
C) Özgürlükçüler
D) Zayıf düşenler
E) Yeterince iyiler

Cevap : D) Zayıf düşenler
NOT: Hetherington bireylerin boşanma sonrası sergiledikleri tutum ve davranışları altı başlık altında toplamıştır. Bunlar:
– Güçlenenler
– Yeterince iyiler
– Arayış içindekiler
– Özgürlükçüler
– Başarılı yalnızlar
– Mağluplar

Aşağıdakilerden hangisi Gottman’in iyi bir evlilik için idda ettiği 7 iyi kuraldan biridir?

A) Başarılı yalnızlar
B) Yeterince iyiler
C) Mağluplar
D) Özgürlükçüler
E) Sorun çözme

Cevap : E) Sorun çözme
NOT: Gottman’in iyi bir evlilik için idda ettiği 7 iyi kural:
– Aşk haritanızı oluşturun
– Düşkünlük ve hayranlığınızı besleyin
– Eşinizin sizi etkilemesine izin verin
– Birbirinizden uzaklaşmak yerine yakınlaşın
– Çözülebilir çatışmaları çözün
– Sorun çözme
– Ortak anlam oluşturun

1970’li yıllardan beri evlilik üzerine araştırmalar yapan bilim insanı kimdir?

A) Borges
B) Gottman
C) Baumeister
D) Hetherington

Cevap : B) Gottman
NOT: 1970 li yıllardan beri evlilik üzerine araştırmalar yapan bir bilim insanıdır. Gottman gerçekleştirdikleri çalışmalardan sonra başarılı bir evliliğe dair, 7 önemli kural olduğunu ifade etmiştir.

Baumeister, anlamlı yaşamın dört temel ihtiyacı içerdiğini belirtmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Yeterlilik
B) Kendilik
C) Özgürlükçü
D) Değerler
E) Amaç

Cevap : C) Özgürlükçü
NOT: Baumeister, sistem kuramın önemli ismi, anlamlı yasamın dört temel ihtiyacı içerdiğini belirtmiştir. Bunlar
– Amaç
– Değerler
– Yeterlilik
– Kendilik.

Yaşantının belirli bir yönüne odaklanırken, diğer ilgisiz kısımlarını görmezden gelmek hangi dikkat türüdür?

A) Seçici dikkat
B) Anlamsal dikkat
C) Bölünmüş dikkat
D) Sürekli dikkat

Cevap : A) Seçici dikkat

Otomatik olarak gerçekleştirilen becerileri ve rutinleri içeren bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık bellek
B) İleriye dönük bellek
C) Anlamsal bellek
D) Örtük bellek

Cevap : D) Örtük bellek

Aşağıda verilen belirtilerden hangisi Parkinson rahatsızlığıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) Kısmi yüz felci
B) Hormon rahatsızlıkları
C) Hareketlerin yavaşlaması
D) Kaslardaki titreme

Cevap : B) Hormon rahatsızlıkları

Yaşlıların ne kadar aktif ve katılımcı olurlarsa yaşamlarından doyum alma olasılıklarının da o kadar yüksek olacağını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erikson Kuramı
B) Sosyoduygusal Seçicilik Kuramı
C) Hareketlilik Kuramı
D) Sosyoduygusal Seçicilik Kuramı
E) Ödünleme Yoluyla Seçici Optimizasyon Kuramı

Cevap : C) Hareketlilik Kuramı

Aşağıdaki durumlardan hangisi yas tutan bireylerde birinci evrede görülmez?

A) Depresyon
B) Yadsıma
C) Şok
D) Uyuşukluk
E) İnanmama

Cevap : A) Depresyon
NOT: Birinci Evre:
Şok, uyuşukluk, yadsıma ve inanmama evresidir. Birkaç hafta süren ve en yoğun duygu olan şok ve uyuşukluktur; yadsıma ve inanmama ise günlerce hatta aylarca sürebilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sınıflamasında yer almaz?

A) Felsefi bilgi
B) Teknik bilgi
C) Gündelik bilgi
D) Seçici bilgi
E) Bilimsel bilgi

Cevap : D) Seçici bilgi
NOT: Bilgiye ilişkin çeşitli sınıflamalar yapılmaktadır. Bunlardan bir sınıflamaya göre bilgi; gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi olarak en temelde beşe ayrılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinde sanat bilgisi ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

A) Duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır.
B) İnsan hayatının kolaylaştırılması ile ilgilidir.
C) İnsanın gündelik yaşantısında ki tecrübelere dayanarak araç gereç yapmasıdır.
D) Bilimsel yöntem ve ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir.

Cevap : A) Duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır.
NOT: Sanat Bilgisi:
Bu kavrama gücü, bilimden ve felsefeden farklıdır, akla dayanamaz. Duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır. Sanat bilgisi; sanatçı ile onun yöneldiği nesne arasındaki ilgiden doğan bir bilgidir.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Evrenseldir.
B) Eleştriye açıktır.
C) Sistemli ve düzenlidir.
D) Özneldir.
E) Akla ve mantığa dayalıdır.

Cevap : D) Özneldir.
NOT: Bilimsel bilginin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar
– Nesneldir. Bireylerden bireye değişmeyip herkes için aynıdır.
– Evrenseldir. Bilim herhangi bir milletin, ırkın malı değil bütün bir insanlığın malıdır
– Akla ve mantığa dayalıdır
– Birikimli olarak ilerler
– Sistemli ve düzenlidir.
– Eleştriye açıktır. Aksine kanıt gösterildiği zaman bilimsel bilgi geçerliliğini yitirir

“Bilginin doğası, kökenleri ve boyutlarıyla ilgilenen dala felsefe de “………” denmektedir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan cevabı işaretleyiniz.

A) etiyoloji
B) epistemoloji
C) evrensel
D) determinizm
E) empirizm

Cevap : B) epistemoloji
NOT: Bilginin doğası, kökenleri ve boyutlarıyla ilgilenen dala felsefe de “epistemoloji” denmektedir. Ne ‘ lere yanıt vermek için doğru bilgilere ne kadar ihtiyaç varsa, bilginin ne ‘liği konusundada epistemolojik bir tartışmaya ihtiyaç olduğu kesindir.

Epistetemolojiyle enine boyuna meşgul olan ilk filozof kimdir?

A) Pyrrhon
B) Platon
C) Aristoteles
D) Farabi
E) Leibniz

Cevap : B) Platon

Aşağıdakilerden hangisinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel tanımı doğru olarak verilmiştir?

A) Sosyal hizmet mesleği sosyal değişimi, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi ve insanların esenliği artırmak için onların güçlendirilmesini ve özgürlüklerini destekler.
B) Sosyal hizmet sosyal değişimi ve gelişimi, toplumsal bağlılığı ve insanları güçlendiren (ekonomik, politik, sosyal, eğitimsel, cinsiyet ya da ruhsal yönlerden birey ve cemiyetleri geliştiren) ve özgürleştiren uygulama bazlı meslek ve akademik disiplindir.
C) Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi, toplumsal bağlılığı destekleyen, insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve akademik bir disiplindir.

Cevap : C) Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi, toplumsal bağlılığı destekleyen, insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve akademik bir disiplindir.

LOLONOLO

Sistemlerin düzensizleşme, dağılma veya tükenip yok olma eğilimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekosistem
B) Arayüz
C) Etiyoloji
D) Entropi

Cevap : D) Entropi

Aşağıdakilerden hangisi Etnik-Duyarlılık Perspektifinin amacı ile ilgili doğru bilgi verilmiştir?

A) Sosyal hizmet uzmanının danışanları arasındaki etnik, kültürel ve dini çeşitliliğe özen göstermesini ve uygulamada ayrımcılığın ve azınlık grupların sorunlarınını ve etkilerinini ele alınmasını sağlamak.
B) Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerine ilişkin toplumsal inançların ve kalıp yargıların etkilerinin sosyal hizmet uygulamasında ele alınmasını sağlamak.
C) Sosyal hizmet uzmanının değerlendirme ve müdahale sırasında danışanın güçlü yönlerine dikkat etmesini sağlamak.
D) Sosyal hizmet uzmanının kişi ve çevresi arasındaki etkileşime odaklanması konusunda yardımcı olmak.

Cevap : A) Sosyal hizmet uzmanının danışanları arasındaki etnik, kültürel ve dini çeşitliliğe özen göstermesini ve uygulamada ayrımcılığın ve azınlık grupların sorunlarınını ve etkilerinini ele alınmasını sağlamak.

Bir sosyal hizmetleri organizasyonunda planlı değişime yönelik kaç temel yaklaşımı vardır?

A) 3
B) 2
C) 6
D) 4
E) 5

Cevap : E) 5
NOT: Bir sosyal hizmetleri organizasyonunda planlı değişime yönelik beş temel yaklaşım vardır. Bunlar:
-Program yaklaşımı
-Proje yaklaşımı
-Müracaatçı merkezli yönetim olarak bilinen bir yaklaşım
-Ekip çalışması modeli
-Takım çalışması yaklaşımı

Auzef Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Bahar Dönemi Soruları 2022
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final Soruları
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: