İlk Yardım 2021 Final Soruları Deneme Sınavı 1

İlk Yardım 2021 Final Soruları Deneme Sınavı 1

#1. Bayılan bir kişiye yapılan ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden biri değildir?

#3. Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#4. Sara krizinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#5. Kırıklarda ilk yardım uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#6. Heimlich manevrasinda hareketler kaçar kez dönüşümlü uygulanır?

#7. Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi "fiziksel yanıklardan" biri değildir?

D) Kimyasallarla oluşan yanıklar

#8. Aşağıdakilerden hangisi Göze bir cisim batması yada metal bir cisim kaçması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Yılan sokması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi koma sebeplerinden biri olamaz?

#11. Aşağıdakilerden hangisi arı sokması sonrası yapılmasi gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralıyı kısa mesafe kucakta taşıma yöntemlerinden biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi boğulma sebeplerinden biri değildir?

#14. Hasta ya da yaralı taşıma yöntemlerinden biri olan kollar ve bacaklardan tutarak taşıma yöntemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#15. Sara krizinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

#16. Aşağıdakilerden sıcak çarpması risk grubuna girer?

#17. Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı bir cisim kaçması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi doğal gaz (Şofben) zehirlenmeleri sonucu yapılacak olan ilk yardım uygulamalarından biri değidir?

#20. Aşağıdakilerden elektrik yanıklarında yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

#21. Aşağıdakilerden enfeksiyon riski yüksek yara tanımına uymaz?

#22. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Soruları
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği 2022 Soruları
Auzef Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik 2022 Soruları
Auzef Yaşlı Bakımı 2022 Soruları
Auzef İlkYardım çıkmış Final Soruları
LOLONOLO

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Soruları
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği 2022 Soruları
Auzef Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik 2022 Soruları
Auzef Yaşlı Bakımı 2022 Soruları
Auzef İlkYardım çıkmış Final Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Soruları
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği 2022 Soruları
Auzef Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik 2022 Soruları
Auzef Yaşlı Bakımı 2022 Soruları
Auzef İlkYardım çıkmış Final Soruları
LOLONOLO

İlk Yardım 2021 Final Soruları Deneme Sınavı 1

İlk Yardım 2021 Final Soruları Deneme Sınavı 1

Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden biri değildir?

A) Vücut ısısı
B) Solunum
C) Burkulma
D) Kan basıncı
E) Dolaşım

Cevap : C) Burkulma

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda amaca uygun önceliklerden biri değildir?

A) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi
B) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
C) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D) İyileştirmenin kolaylaştırılması
E) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Cevap : A) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi

Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

a) Kesik yaralar
b) Ezikli yaralar
c) Delici yaralar
d) Parçalı yaralar
e) Kabuklu yaralar

Cevap : e) Kabuklu yaralar

Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulamasına gerek yoktur?

A) Kanın rengi koyu ise
B) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
C) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa
D) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa
E) Uzuv kopması varsa

Cevap : A) Kanın rengi koyu ise

İlk yardım kimlere uygulanır?

A) Kaza geçirenlere
B) Sara nöbeti geçirenlere
C) Kalp krizi geçirenlere
D) Yaralılara
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

Aşağidakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A) Bildirme
B)Tedavi
C) Müdahale
D) Koruma
E) Kurtarma

Cevap : B) Tedavi

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A) Atardamar
B) Kalp
C) Kan
D) Toplardamar
E) Karaciğer

Cevap : E) Karaciğer

Kafatası ve omurga yaralarındaki ilk yardım uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Asla yalnız bırakılmamalıdır.
B) Yaşam bulguları değerlendirilir.
C) Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.
D) Bilinç kontrolü yapılır.
E) Baş-boyun bölgesine soğuk uygulaması yapılır.

Cevap : E) Baş-boyun bölgesine soğuk uygulaması yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi normal vücut ısısı değerini gösterir?

A) 36,5 C
B) 37,5 C
C) 35,5 C
D) 38,5 C
E) 39,5 C

Cevap : A) 36,5 C

Bilinci kapalı bir hasta ya da yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
B) Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin altına yerleştirilir.
C) Alına bastırılan parmakla hasta ya da yaralının gözleri kapatılır.
D) Çeneye bastırılan parmakla dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.
E) Bir el alına yerleştirilir.

Cevap : C) Alına bastırılan parmakla hasta ya da yaralının gözleri kapatılır.

Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Bebek ilk yardım yapan kişinin bir kolu üzerine yüzüstü pozisyonda yatırılır,
B) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir,
C) Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur,
D) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur, çıkmadıysa,
E) Ters çevrilip diğer elin sırt üstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına beş kez el bileğinin içiyle hafif vurulur.

Cevap : E) Ters çevrilip diğer elin sırt üstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına beş kez el bileğinin içiyle hafif vurulur.

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: