Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 1

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 1

#1. Davalının cevap dilekçesinde kendi adresini yanlış göstermiş olması aşağıda yer alan hangi sonuca sebep olur?

#2. “Muhatabın bilgileri ve muhatabın elektronik adresine erişimi ……..”Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmü gereği kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu gerçek veya tüzel kişilerden değildir?

#4. Elektronik yolla tebligat yolunun kanunda düzenlenmiş olmasının sebebi aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#5. Muhatabın ikamet adresinden geçici olarak ayrılması durumunda yapılacak tebligatla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılması gerektiği hallerde bir kimsenin kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirmesi durumunda fail hakkında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

#7. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebepten dolayı yapılamaması halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki durum gerçekleşir?

#8. Elektronik yolla tebligat ne zaman yapılmış sayılır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi tebligatla ilgili cezayı gerektiren fiiller arasında yer almaz?

#10. Aşağıdaki kişilerden hangisi genel olarak tebligat suçu kapsamında fail olarak değerlendirilemez?

#11. Teb. K. mad. 20’de yer alan “Tevziyat saat” kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

#12. Tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ işleminin geçerli olarak yapılması için öncelikle aşağıda yer alan hangi düzenlemelere uyularak işlem yapılmalıdır?

#13. “Elektronik tebligat adresi ilgilinin talebi üzerine …….. tarihinden itibaren …… içinde kullanıma kapatılır.” Yukarıdaki cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifadeler hangi seçenekte yer almaktadır?

#14. Tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ evrakı hangi merciiye teslim edilir?

#15. Aşağıdaki cezalardan hangisi Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyan kişiler için uyguyanır?

#16. Elektronik tebligatın zorunlu olarak yapılacağı kişiler genel olarak hangi kanunda belirtilmiştir?

#17. İlanen tebligatta aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz?

#18. Aşağıdakilerden hangisi tebliğin Teb.K.m.21/1 e göre yapılmasına ilişkin uyulması gereken prosedür arasında yer almaz?

#19. Tebligatın, PTT veya tebliği çıkaran merciin memuru gibi bir aracı vasıtasıyla yapıldığı tebligat türü aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Tebliği çıkaran merci ile tebliğ muhatabı arasında tebliği gerçekleştirecek bir aracının bulunmadığı tebligat yolu aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 1

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 1

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Tebliğ işleminin geçerliliği aşağıda yer alan hangi kanun kapsamında belirlenir?

A) Türk Medeni Kanunu

B) Türk Ticaret Kanunu

C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

D) Tebligat Kanunu

E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : D) Tebligat Kanunu

Tebliğ işleminde bulunması gereken unsurlardan birisi hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Bilgilendirme

B) Somutlaştırma

C) Belirginleştirme

D) Aktarma

E) Ferdileştirme

Cevap : A) Bilgilendirme

Aşağıda yer alan cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade hangi seçenekte yer almaktadır?
“ Tebligat Kanunu …. bir uygulama alanına sahiptir”

A) dar

B) geniş

C) serbest

D) düzensiz

Cevap : B) geniş

Tebligat mevzuatı aşağıda yer alan hangi kanun ile sıkı bir ilişki içindedir?

A) Türk Ticaret Kanunu

B) İcra ve İflas Kanunu

C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

D) Türk Borçlar Kanunu

E) Türk Medeni Kanunu

Cevap : C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

“Tebligat’ın konusu ……..’da belirlenmiş olup, …. ya da ….’dir” Bu cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifade hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Türk Ticaret Kanunu/ dilekçe/evrak

B) Türk Borçlar Kanunu/dilekçe/evrak

C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu/dilekçe/evrak

D) Tebligat Kanunu/evrak/davetiye

E) Türk Medeni Kanunu/dilekçe/evrak

Cevap : D) Tebligat Kanunu/evrak/davetiye

Tebliğ işlemi ile aşağıda ki seçeneklerde yer alan hangi durum gerçekleşmiş olur?

A) Bir evrakın ya da davetiyenin ilgilisine ulaşması sağlanmış olur.

B) Dava tamamlanmış olur.

C) Takip tamamlanmış olur.

D) Hukuki İşlem geçerlilik kazanır.

E) Hiçbiri

Cevap : A) Bir evrakın ya da davetiyenin ilgilisine ulaşması sağlanmış olur.

Tebligat işleminin varlığı hangi belge ile tespit edilir?

A) Davetiye

B) Dilekçe

C) Ara Karar

D) Tebliğ Tutanağı

E) Karar metni

Cevap : D) Tebliğ Tutanağı

Yargı Örgütü ve Tebligat

Tebliğ Tutanağı aşağıda yer alan hangi kanun tarafından düzenlenir?

A) Türk Borçlar Kanunu

B) Türk Medeni Kanunu

C) Tebligat Kanunu

D) Türk Ticaret Kanunu

E) Finansal Kiralama Kanunu

Cevap : C) Tebligat Kanunu

Tebliğin nerede ve nasıl yapıldığı hangi belge ile tespit edilir?

A) Dava dilekçesi

B) Cevap dilekçesi

C) Tebliğ Mazbatası

D) Ödeme emri

E) İcra emri

Cevap : C) Tebliğ Mazbatası

Tebligat’ın genel olarak hangi alanlarda uygulama alanına sahip bulunduğu; hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) Tebligat Kanunun belirlediği alanlarda

B) Türk Borçlar Kanunun belirlediği alanda

C) Anayasa’nın belirlediği alanlarda

D) Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği alanlarda

E) Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği alanlarda

Cevap : A) Tebligat Kanunun belirlediği alanlarda

DGS20191817 FACEBOOK ADALET GRUBU

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: