Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 10

Gerçek Kişi Tüzel Kişi Ve Şirketlere Tebligat

#1. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununda sayılan tebligat yapılacak tüzel kişiler arasında yer almaz?

#2. Tüzel kişi adına tebligat aşağıdakilerden ilk olarak hangisine yapılır?

#3. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligatlar aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin vasıtası ile yapılır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununda sayılan tebligat yapılacak tüzel kişiliği olan ticaret şirketleri arasında yer almaz?

#5. Elektronik yolla tebligat hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#6. Tüzel kişilere yapılan usulsüz tebligatta, tebligat aşağıda belirtilen tarihlerden hangisinde yapılmış sayılır?

#7. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tebligat usulsüzdür? I. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin mutat çalışma saatleri içinde iş yerinde bulunmadığının tebliğ tutanağında tespit edilmemesi II. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin mutat çalışma saatleri içinde tebliğ evrakını bizzat alamayacak durumda olduğunun tebliğ tutanağında tespit edilmemesi III. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin şirket içinde bulunmasına rağmen tebligatın daimi işçiye yapılması

#8. Tüzel şirketlere tebliğ imkansızlığı halinde geçerli tebligat hangi adrese yapılır?

#9. Tüzel kişinin adresinde yetkili ya da çalışan bulunmasına rağmen tebligat evrakını almazsa, tebligat işlemi hangi usule göre yapılır?

#10. Tüzel kişinin adresinde yetkili ya da çalışan bulunmaz ise tebliğ işlemi hangi usule göre yapılır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Gerçek Kişi, Tüzel Kişi Ve Şirketlere Tebligat

Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 10

Tebligat Yolları

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Gerçek Kişi Tüzel Kişi Ve Şirketlere Tebligat

Bölüm Özeti

Tebligatın gerçekleştirileceği kişinin gerçek ya da tüzel kişi olması halinde prosedürün nasıl gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. Bu bölümde, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve şirketlere tebligatın yapılmasındaki esaslar öğrenilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununda sayılan tebligat yapılacak tüzel kişiler arasında yer almaz?

A) Ticaret şirketleri

B) Dernekler

C) Vakıflar

D) Kamu idareleri

E) Kamu kurumları

Cevap : C) Vakıflar

Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununda sayılan tebligat yapılacak tüzel kişiliği olan ticaret şirketleri arasında yer almaz?

A) Adi şirketler

B) Limited şirketler

C) Kooperatifler

D) Anonim şirketler

E) Komandit şirketler

Cevap : A) Adi şirketler

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligatlar aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin vasıtası ile yapılır?

A) Sadece memur vasıtası ile

B) Sadece PTT Genel Müdürlüğü vasıtası ile

C) PTT Genel Müdürlüğü veya memur vasıtası ile

D) PTT Genel Müdürlüğü veya kurye şirketleri vasıtası ile

E) Kurye şirketleri veya memur vasıtası ile

Cevap : C) PTT Genel Müdürlüğü veya memur vasıtası ile

Tüzel kişi adına tebligat aşağıdakilerden ilk olarak hangisine yapılır?

A) Tüzel kişinin son adresinde yetkili temsilcisine

B) Tüzel kişinin kayıtlı adresinde yetkili temsilcisine

C) Tüzel kişinin kayıtlı adresinde bulunan genel kurul üyesine

D) Tüzel kişinin bilinen en son adresinde yetkili temsilcisine

E) Tüzel kişinin son adresinde genel kurul üyesine

Cevap : D) Tüzel kişinin bilinen en son adresinde yetkili temsilcisine

Tüzel kişilere yapılan usulsüz tebligatta, tebligat aşağıda belirtilen tarihlerden hangisinde yapılmış sayılır?

A) Şirketin yetkili temsilcisinin tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihi izleyen gün

B) Şirketin yetkili temsilcisinin tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihi izleyen 5. gün

C) Usulsüz tebligatın yapıldığı gün

D) Usulsüz tebligatın yapıldığı tarihti izleyen gün

E) Şirketin yetkili temsilcisinin tebliği öğrendiğini beyan ettiği gün

Cevap : E) Şirketin yetkili temsilcisinin tebliği öğrendiğini beyan ettiği gün

Elektronik yolla tebligat hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen gün

B) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 3. günün sonunda

C) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda

D) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 7. günün sonunda

E) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 10. günün sonunda

Cevap : C) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda

Tüzel şirketlere tebliğ imkansızlığı halinde geçerli tebligat hangi adrese yapılır?

A) Şirketin ticaret sicilinde yazılı olan adresine

B) Şirketin bilinen adresine

C) Şirketin bilinen son adresine

D) Şirketin şubesinin adresine

E) Şirket temsilcisinin kendi adresine

Cevap : A) Şirketin ticaret sicilinde yazılı olan adresine

Yargı Örgütü ve Tebligat

Aşağıdaki durumlardan hangisinde tebligat usulsüzdür?
I. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin mutat çalışma saatleri içinde iş yerinde bulunmadığının tebliğ tutanağında tespit edilmemesi
II. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin mutat çalışma saatleri içinde tebliğ evrakını bizzat alamayacak durumda olduğunun tebliğ tutanağında tespit edilmemesi
III. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin şirket içinde bulunmasına rağmen tebligatın daimi işçiye yapılması

A) II ve III

B) I ve III

C) I ve II

D) Yalnız I

E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve II

Tüzel kişinin adresinde yetkili ya da çalışan bulunmaz ise tebliğ işlemi hangi usule göre yapılır?

A) Elektronik yolla tebligat

B) İlanen tebligat

C) Yurtdışına tebligat

D) Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina usulüne göre tebligat

E) Hiçbiri

Cevap : D) Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina usulüne göre tebligat

Tüzel kişinin adresinde yetkili ya da çalışan bulunmasına rağmen tebligat evrakını almazsa, tebligat işlemi hangi usule göre yapılır?

A) Elektronik yolla tebligat

B) İlanen tebligat

C) Yurtdışına tebligat

D) Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina usulüne göre tebligat

E) Hiçbiri

Cevap : D) Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina usulüne göre tebligat

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: