Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 11

Tebligat Suçları

#1. Aşağıdaki kişilerden hangisi genel olarak tebligat suçu kapsamında fail olarak değerlendirilemez?

#2. Tebligat Kanunun uygulanmasında görevli olan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı ------------- ‘nun kamu görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#3. Davalının cevap dilekçesinde kendi adresini yanlış göstermiş olması aşağıda yer alan hangi sonuca sebep olur?

#4. Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılması gerektiği hallerde bir kimsenin kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirmesi durumunda fail hakkında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

#5. Aşağıdaki cezalardan hangisi Tebligat Kanunu hükümlerine göre talik edilen tebliğ evrakını veya ihbarnameyi bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale getiren kişiler için uygulanır?

#6. Tebligat suçlarının failleri hakkında yargılama aşağıda yer alan hangi merciide gerçekleştirilir?

#7. Tebligat Kanununda cezayı gerektiren fiillere ilişkin özel bir düzenleme yapılmış olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi tebligatla ilgili cezayı gerektiren fiiller arasında yer almaz?

#9. Aşağıdaki cezalardan hangisi Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyan kişiler için uyguyanır?

#10. Muhatap adına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Tebligat Suçları

Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 11

Tebligat Suçları

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Bölüm Özeti

Tebligat işleminde Kanun’un özel önem atfetmiş olduğu durumlarda hangi suçların gerçekleşebileceği düzenlenmiştir. Bu bölümde tebligat suçları ve bu suçların unsurlarının neler olduğu öğrenilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi tebligatla ilgili cezayı gerektiren fiiller arasında yer almaz?

A) Yanlış adres bildirmek

B) Tebliğ evrakının muhataba verilmemesi

C) Tebligat kabulden kaçınma

D) Yalan beyan

E) Muhatabın tebliğ adresinde geçici süre bulunmaması

Cevap : E) Muhatabın tebliğ adresinde geçici süre bulunmaması

Tebligat Kanunun uygulanmasında görevli olan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı ____________ ‘nun kamu görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Türk Ticaret Kanunu

B) İcra İflas Kanunu

C) Türk Ceza Kanunu

D) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

E) Türk Medeni Kanunu

Cevap : C) Türk Ceza Kanunu

Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılması gerektiği hallerde bir kimsenin kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirmesi durumunda fail hakkında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A) 6 aydan 2 yıla kadar hapis

B) 3 aydan 1 yıla kadar hapis

C) 1 aydan 3 aya kadar hapis

D) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis

E) 2 ay hapis

Cevap : A) 6 aydan 2 yıla kadar hapis

Muhatap adına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 aya kadar hapis

B) 6 aya kadar hapis

C) 1 yıla kadar hapis

D) 3 yıla kadar hapis

E) 5 yıla kadar hapis

Cevap : C) 1 yıla kadar hapis

Aşağıdaki cezalardan hangisi Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyan kişiler için uyguyanır?

A) 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden 150 güne kadar adli para cezası

B) 3 aydan 2 yıla kadar hapis

C) 20 günden 100 güne kadar adli para cezası

D) 1 yıla kadar hapis

E) Hiçbiri

Cevap : A) 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden 150 güne kadar adli para cezası

Tebligat Kanununda cezayı gerektiren fiillere ilişkin özel bir düzenleme yapılmış olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Tebligat işleminin hızlı gerçekleştirilmesi

B) Tebligat işleminin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi

C) Tebligat işleminin sürüncemede kalmasının önlenmesi

D) Tebligat işleminin az masrafla yapılmasının sağlanması

E) İlanen tebligat yoluna müracaat edilmesini sağlamak için

Cevap : E) İlanen tebligat yoluna müracaat edilmesini sağlamak için

Aşağıdaki kişilerden hangisi genel olarak tebligat suçu kapsamında fail olarak değerlendirilemez?

A) Tüzel kişinin yetkilisi

B) Noter

C) Avukat

D) Cumhuriyet Savcısı

E) Posta memuru

Cevap : D) Cumhuriyet Savcısı

Tebligat suçlarının failleri hakkında yargılama aşağıda yer alan hangi merciide gerçekleştirilir?

A) İcra Mahkemesi

B) Aile Mahkemesi

C) İş Mahkemeleri

D) Ceza Mahkemeleri

E) Yargıtay Hukuk Dairesi

Cevap : D) Ceza Mahkemeleri

Davalının cevap dilekçesinde kendi adresini yanlış göstermiş olması aşağıda yer alan hangi sonuca sebep olur?

A) Davanın konusuz kalması

B) Davanın açılmamış sayılması

C) Dosyanın işlemden kaldırılması

D) Hakkına Tebligat Kanunu uyarınca cezai işlem yapılması

E) Hiçbiri

Cevap : D) Hakkına Tebligat Kanunu uyarınca cezai işlem yapılması

Aşağıdaki cezalardan hangisi Tebligat Kanunu hükümlerine göre talik edilen tebliğ evrakını veya ihbarnameyi bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale getiren kişiler için uygulanır?

A) 1 yıla kadar hapis

B) 2 yıla kadar hapis

C) 10 günden 130 güne kadar adli para cezası

D) 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden 150 güne kadar adli para cezası

E) Hiçbiri

Cevap : D) 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden 150 güne kadar adli para cezası

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: