Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 12

Tebligat İşleminde Muhatap Kavramı Ve Tebliğin Yapılabileceği Kişiler

#1. Hükümlülük süresi bitmiş veya tutukluluk durumu sona ermiş olanlara ait tebligat adresi bilinen veya bilinmeyen kişilere yapılacak tebligata ait ---------- hükümleri uyarınca yapılır. Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#2. Vekille takip edilen davalarda tebligatın ve hükmün ------ e yapılması gerekir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi vekille takip edilen işlerde müvekkile bizzat tebliğ zorunlu bulunmayan işlerdendir?

#4. Tebligat işleminde muhatap tanımı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

#5. 1 yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olanlara ait tebligat ----- e yapılır.  Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#6. Davacı kendisini davada vekille temsil ettirmekte ise bu davada tebligat işlemleri aşağıda yer alan kişilerden hangisine yapılmalıdır?

#7. Tebligat Kanununa göre muhatap adına tebliği kabule yetkili kişi için aranan ehliyet şartı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aynı konutta oturan kişilere yapılacak tebligata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. Vekil ile takip edilen işlerde tebliğin müvekkile değil vekile yapılması gerekir. Bir kimsenin birden fazla vekili olması durumunda tebliğin ---------- e yapılmış olması yeterlidir. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#10. Hükümlülük süresi 1 yıldan az veya kişi tutuklu bulunuyor ise, tutuklu ve hükümlülüre ait tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Tebligat İşleminde Muhatap Kavramı Ve Tebliğin Yapılabileceği Kişiler

Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 12

Tebligat İşleminde Muhatap Kavramı Ve Tebliğin Yapılabileceği Kişiler

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Bölüm Özeti

Muhatabın nasıl belirlendiği ve Muhatap yerine tebliğ yapılacak şahısların kimler olduğu öğrenilmiştir.

Tebligat Kanununa göre muhatap adına tebliği kabule yetkili kişi için aranan ehliyet şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 18 yaşını doldurmuş olmak

B) Görünüş itibariyle 18 yaşından küçük bulunmaması

C) 20 yaşını doldurmuş olmak

D) 15 yaşını doldurmuş olmak

E) Hiçbiri

Cevap : B) Görünüş itibariyle 18 yaşından küçük bulunmaması

Vekil ile takip edilen işlerde tebliğin müvekkile değil vekile yapılması gerekir. Bir kimsenin birden fazla vekili olması durumunda tebliğin ————-’e yapılmış olması yeterlidir. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Muhatabın bizzat kendisine

B) İlgili üçüncü kişiye

C) Müdahile

D) Vekillerden herhangi birine

E) Vekillerden her birine birlikte

Cevap : D) Vekillerden herhangi birine

Vekille takip edilen davalarda tebligatın ve hükmün ________ e yapılması gerekir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) VekilB) Müdahil

C) İlgili üçüncü kişi

D) Muhatap

E) Hiçbiri

Cevap : A) Vekil

Aşağıdakilerden hangisi vekille takip edilen işlerde müvekkile bizzat tebliğ zorunlu bulunmayan işlerdendir?

A) İsticvap

B) Yemin

C) Ara karar

D) İcra emri

E) İİK m.68/a,f.2 ve f.5 deki işlemler

Cevap : C) Ara karar

Aynı konutta oturan kişilere yapılacak tebligata ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muhatap adına ancak muhatabın birlikte oturulan konut adresinde tebligat yapılabilir.

B) Tebligat sadece gerçek kişilere yapılabilir.

C) Tebligat yapılacak şahsın muhatap ile aynı konutta oturması zorunludur.

D) Tebliğ konusu evrakın sadece “birlikte oturan” şerhiyle tebliğ edilmesi yeterli olmayıp bu kişinin Teb.K.m.16 da yazılı şahıslardan olup olmadığının da belirtilmesi zorunludur.

E) Muhatap adına tebliği alacak kişinin yalnız tebliğ sırasında konutta bulunması yeterlidir. Muhatap ile oturması gerekmez.

Cevap : E) Muhatap adına tebliği alacak kişinin yalnız tebliğ sırasında konutta bulunması yeterlidir. Muhatap ile oturması gerekmez.

1 yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olanlara ait tebligat _______’e yapılır.  Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hükümlünün yasal temsilcisi

B) Hükümlü
C) Müdahil

D) İlgili üçünçü kişiye

E) Hiçbiri

Cevap : A) Hükümlünün yasal temsilcisi

Hükümlülük süresi bitmiş veya tutukluluk durumu sona ermiş olanlara ait tebligat adresi bilinen veya bilinmeyen kişilere yapılacak tebligata ait ________________ hükümleri uyarınca yapılır. Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İcra İflas Kanunu

B) Türk Medeni Kanunu

C) Tebligat Kanunu

D) Türk Ceza Kanunu

E) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Cevap : C) Tebligat Kanunu

Hükümlülük süresi 1 yıldan az veya kişi tutuklu bulunuyor ise, tutuklu ve hükümlülüre ait tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A) Yasal temsilciye

B) Muhatabın bizzat kendisine

C) Müdahile

D) İlgili üçüncü kişiye

E) Hiçbiri

Cevap : B) Muhatabın bizzat kendisine

Tebligat işleminde muhatap tanımı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) Kanunen adına tebliğ çıkarılan kişi

B) Kanunen adına tebliğ çıkarılan kişinin annesi

C) Kanunen adına tebliğ çıkarılan kişinin babası

D) Kanunen adına tebliğ çıkarılan kişinin çocuğu

E) Kanunen adına tebliğ çıkarılan kişinin komşusu

Cevap : A) Kanunen adına tebliğ çıkarılan kişi

Davacı kendisini davada vekille temsil ettirmekte ise bu davada tebligat işlemleri aşağıda yer alan kişilerden hangisine yapılmalıdır?

A) Hakime

B) Cumhuriyet Savcısına

C) Adalet Bakanlığına

D) Türkiye Barolar Birliğine

E) Avukatına

Cevap : E) Avukatına

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: