Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 13

Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi, Tebliğ İmkansızlığı Ve Tebellüğden İmtina

#1. Muhatabın geçici olarak ikametgahında olmaması durumunda tebligat aşağıda yer alan kişilerden hangisine yapılır?

#2. Muhatap tebligatın yapılacağı adreste bulunur ve tebliğ evrakını almaktan kaçınmazsa aşağıda yer alan hangi durum gerçekleşir?

#3. Bir davada davacı ve davalının tebligat adresi aynı ise aşağıda yer alan hangi durum gerçekleşir?

#4. Tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ evrakı hangi merciiye teslim edilir?

#5. Tebliğin yapılacağı sırada adreste kimse bulunmadığı için tebliğ imkansızlığı söz konusu olduğu bir durumda tebliğ ne şekilde yapılır?

#6. Muhatabın ikamet adresinden geçici olarak ayrılması durumunda yapılacak tebligatla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#7. Muhatabın geçici olarak adresten ayrılmış olması halinde, bu durum ------- a kaydedilir. Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade hangi seçenekte doğru olarak yer almaktadır?

#8. Tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ işleminin geçerli olarak yapılması için öncelikle aşağıda yer alan hangi düzenlemelere uyularak işlem yapılmalıdır?

#9. Teb. K. mad. 20’de yer alan “Tevziyat saat” kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi tebliğin Teb.K.m.21/1 e göre yapılmasına ilişkin uyulması gereken prosedür arasında yer almaz?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi, Tebliğ İmkansızlığı Ve Tebellüğden İmtina

Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 13

Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi, Tebliğ İmkansızlığı Ve Tebellüğden İmtina

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Bölüm Özeti

Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina hallerinde, tebliğ işleminin nasıl gerçekleştirileceği öğrenilmiştir.

Muhatabın ikamet adresinden geçici olarak ayrılması durumunda yapılacak tebligatla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tebliğ, o adreste bulunan muhatap adına tebligatı kabule kanunen yetkili kişilere yapılır.

B) Tebliği yapacak yetkili mesai saati sonuna kadar muhatabın gelmesini bekler. Tebligatı muhataptan başkasına yapamaz.

C) Tebliğ evrakı muhatap adına tebligatı kabule kanunen yetkili kişiye verildiği tarihte tebliğ yapılmış sayılır.

D) Muhatap adına tebligatı kabule kanunen yetkili kişinin, tebliğ evrakının almaktan kaçınması durumunda tebligat Teb.K.m.21/1 e göre yapılır.

E) Tebligatı kabule yetkili kişiler arasında hizmetçi de bulunabilir. Tek koşul muhatap ile birlikte sürekli oturmaktır. Akrabalık ilişkisi aranmaz.

Cevap : B) Tebliği yapacak yetkili mesai saati sonuna kadar muhatabın gelmesini bekler. Tebligatı muhataptan başkasına yapamaz.

Tebliğin yapılacağı sırada adreste kimse bulunmadığı için tebliğ imkansızlığı söz konusu olduğu bir durumda tebliğ ne şekilde yapılır?

A) Tebliğ evrakı gönderen mercie iade olur.

B) Tebligat herhangi bir komşuya yapılır.

C) Teb.K.m.21/2 ye göre muhtar veya ihtiyar heyeti azasından ya da zabıta amir yahut memurlarına imza karşılığı teslim edilir.

D) Tebligatı yapan memur tebligatı almaya yetkili birisinin gelmesini bekler.

E) Hiçbiri

Cevap : C) Teb.K.m.21/2 ye göre muhtar veya ihtiyar heyeti azasından ya da zabıta amir yahut memurlarına imza karşılığı teslim edilir.

Aşağıdakilerden hangisi tebliğin Teb.K.m.21/1 e göre yapılmasına ilişkin uyulması gereken prosedür arasında yer almaz?

A) Muhatap veya muhatap adına tebligatı almaya yetkili kimsenin bulunmaması

B) Tebligatın muhtar, ihtiyar heyeti azasından biri, zabıta amiri veya memurundan birine yapılması

C) Tebligatın yetkili kişilere imza karşılığı verilmesi

D) Tesellüm edenin adresini gösteren ihbarname muhatabın kapısına yapıştırılır ve komşuya haber verilir

E) Tebligat tebliğ çıkaran mercie iade edilir

Cevap : E) Tebligat tebliğ çıkaran mercie iade edilir

Muhatabın geçici olarak ikametgahında olmaması durumunda tebligat aşağıda yer alan kişilerden hangisine yapılır?

A) İlçe Kaymakamlığına

B) Valiliğe

C) İçişleri Bakanlığına

D) Muhatap yerine tebliğ almaya yetkili şahsa

E) Hepsi

Cevap : D) Muhatap yerine tebliğ almaya yetkili şahsa

Teb. K. mad. 20’de yer alan “Tevziyat saat” kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Duruşma zamanı

B) Keşif zamanı

C) Haciz anı

D) Adli tatil

E) Dağıtım zamanı

Cevap : E) Dağıtım zamanı

Yargı Örgütü ve Tebligat

Muhatabın geçici olarak adresten ayrılmış olması halinde, bu durum  ——–’a kaydedilir. Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade hangi seçenekte doğru olarak yer almaktadır?

A) Duruşma tutanağı

B) Haciz zabıt tutanağı

C) Tebligat mazbatası

D) Cevap dilekçesi

E) Dava dilekçesi

Cevap : C) Tebligat mazbatası

Tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ evrakı hangi merciiye teslim edilir?

A) Kaymakamlık

B) Cumhuriyet Savcılığı

C) Muhtarlık

D) Noter

E) Baro

Cevap : C) Muhtarlık

Muhatap tebligatın yapılacağı adreste bulunur ve tebliğ evrakını almaktan kaçınmazsa aşağıda yer alan hangi durum gerçekleşir?

A) Tebliğ imkansızlığı

B) Tebellüğden imtina

C) Tebliğ yokluğu

D) Tebliğin usulsüzlüğü

E) Tebliğ işleminin tamamlanması

Cevap : E) Tebliğ işleminin tamamlanması

Tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ işleminin geçerli olarak yapılması için öncelikle aşağıda yer alan hangi düzenlemelere uyularak işlem yapılmalıdır?

A) İİK ve İİK Yönetmeliği

B) Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunu Yönetmeliği

C) HMK ve HMK Yönetmeliği

D) Avukatlık Kanunu hükümleri

E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : B) Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunu Yönetmeliği

Bir davada davacı ve davalının tebligat adresi aynı ise aşağıda yer alan hangi durum gerçekleşir?

A) Tebligatın yokluğu

B) Usulsüz tebligat

C) Geçerli tebligat

D) İlanen tebligat

E) Vasıtasız tebligat

Cevap : B) Usulsüz tebligat

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: