Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 8

Tebligat Hukuku’na Giriş, Tebligat Kavramı Ve Konusu

#1. Tebliğ işlemi ile aşağıda ki seçeneklerde yer alan hangi durum gerçekleşmiş olur?

#2. Tebliğin nerede ve nasıl yapıldığı hangi belge ile tespit edilir?

#3. Tebligat mevzuatı aşağıda yer alan hangi kanun ile sıkı bir ilişki içindedir?

#4. Tebliğ Tutanağı aşağıda yer alan hangi kanun tarafından düzenlenir?

#5. Tebliğ işleminin geçerliliği aşağıda yer alan hangi kanun kapsamında belirlenir?

#6. Tebligat işleminin varlığı hangi belge ile tespit edilir?

#7. Tebligat’ın genel olarak hangi alanlarda uygulama alanına sahip bulunduğu; hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

#8. “Tebligat’ın konusu ……..’da belirlenmiş olup, …. ya da ….’dir” Bu cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifade hangi seçenekte yer almaktadır?

#9. Aşağıda yer alan cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade hangi seçenekte yer almaktadır?

#10. Tebliğ işleminde bulunması gereken unsurlardan birisi hangi seçenekte yer almaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Tebligat Hukuku’na Giriş, Tebligat Kavramı Ve Konusu

Yargı Örgütü ve Tebligat Ünite 8

Tebligat Hukuku’na Giriş, Tebligat Kavramı Ve Konusu

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Bölüm Özeti

Bu bölümde Tebligat Hukukunun önemi, tebligat kavramı ve tebliğ tutanağının nasıl düzenlenmesi gerektiği öğrenilmiştir.

Tebliğ işleminin geçerliliği aşağıda yer alan hangi kanun kapsamında belirlenir?

A) Türk Medeni Kanunu

B) Türk Ticaret Kanunu

C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

D) Tebligat Kanunu

E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : D) Tebligat Kanunu

Tebliğ işleminde bulunması gereken unsurlardan birisi hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Bilgilendirme

B) Somutlaştırma

C) Belirginleştirme

D) Aktarma

E) Ferdileştirme

Cevap : A) Bilgilendirme

Aşağıda yer alan cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade hangi seçenekte yer almaktadır?
“ Tebligat Kanunu …. bir uygulama alanına sahiptir”

A) dar

B) geniş

C) serbest

D) düzensiz

Cevap : B) geniş

Tebligat mevzuatı aşağıda yer alan hangi kanun ile sıkı bir ilişki içindedir?

A) Türk Ticaret Kanunu

B) İcra ve İflas Kanunu

C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

D) Türk Borçlar Kanunu

E) Türk Medeni Kanunu

Cevap : C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

“Tebligat’ın konusu ……..’da belirlenmiş olup, …. ya da ….’dir” Bu cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifade hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Türk Ticaret Kanunu/ dilekçe/evrak

B) Türk Borçlar Kanunu/dilekçe/evrak

C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu/dilekçe/evrak

D) Tebligat Kanunu/evrak/davetiye

E) Türk Medeni Kanunu/dilekçe/evrak

Cevap : D) Tebligat Kanunu/evrak/davetiye

Tebliğ işlemi ile aşağıda ki seçeneklerde yer alan hangi durum gerçekleşmiş olur?

A) Bir evrakın ya da davetiyenin ilgilisine ulaşması sağlanmış olur.

B) Dava tamamlanmış olur.

C) Takip tamamlanmış olur.

D) Hukuki İşlem geçerlilik kazanır.

E) Hiçbiri

Cevap : A) Bir evrakın ya da davetiyenin ilgilisine ulaşması sağlanmış olur.

Tebligat işleminin varlığı hangi belge ile tespit edilir?

A) Davetiye

B) Dilekçe

C) Ara Karar

D) Tebliğ Tutanağı

E) Karar metni

Cevap : D) Tebliğ Tutanağı

Yargı Örgütü ve Tebligat

Tebliğ Tutanağı aşağıda yer alan hangi kanun tarafından düzenlenir?

A) Türk Borçlar Kanunu

B) Türk Medeni Kanunu

C) Tebligat Kanunu

D) Türk Ticaret Kanunu

E) Finansal Kiralama Kanunu

Cevap : C) Tebligat Kanunu

Tebliğin nerede ve nasıl yapıldığı hangi belge ile tespit edilir?

A) Dava dilekçesi

B) Cevap dilekçesi

C) Tebliğ Mazbatası

D) Ödeme emri

E) İcra emri

Cevap : C) Tebliğ Mazbatası

Tebligat’ın genel olarak hangi alanlarda uygulama alanına sahip bulunduğu; hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) Tebligat Kanunun belirlediği alanlarda

B) Türk Borçlar Kanunun belirlediği alanda

C) Anayasa’nın belirlediği alanlarda

D) Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği alanlarda

E) Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği alanlarda

Cevap : A) Tebligat Kanunun belirlediği alanlarda

DGS20191817 FACEBOOK ADALET GRUBU

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: