Ergonomi Final Deneme Sınavı 9

Ergonomi Final Deneme Sınavı 9

#1. Aşağıdakilerden hangisi yaralanma faktörleri arasında birincil nedenlerindendir?

#2. Hangisi gürültünün olumsuz etkilerinden değildir?

#3. Bir işletmeyi veya bir hizmeti yönetmek üzere organizasyonel faaliyetlerin yapıldığı alana ne ad verilir?

#4. Kışın iyi giyimli bir kişide uygun ortam ısısı ---------- derecedir. Yazın ise ---------- derecelik bir ortam ısısı en uygun ısı değeri olarak belirtilmektedir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

#5. Hasta bina sendromu belirtilerinden olmayan seçenek hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi İyi bir iş pratiği programının temel unsurları arasında yer almaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde ergonomi uygulamaları sonucunda oluşacak iyileşmelerden biri değildir?

#8. Çalışma ortamının meydana getirdiği meslek hastalıklarını çok büyük miktarlara ulaşmasına sebebiyet veren üçlü grup aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Acil çıkış yönleri hangi yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmelidir?

#10. Vücudunun ısı fizyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#11. Hangisi Aydınlatma şiddetinin ölçü birimidir?

#12. İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetler sırasında gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Birim havada, herhangi bir anda bulunan su buharı miktarına ne ad verilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi ergonomide, stres azaltmak ve kas aşırı ilişkili birçok potansiyel yaralanma ve bozukluklar ortadan kaldırmak, kötü duruş ile, v tekrarlayan hareket önlemek için yapılmaktadır durumunu ifade eder?

#15. İç ortam bağıl nem değerinin hangi aralıkta olması önerilmektedir?

#16. Sağlıklı bir insan kulağı …….-…….. arasında bulunan ses şiddetine karsı duyarlıdır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#17. Gürültü ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi ofislerde ki ergonomik risk faktörlerinden değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi termal konfor şartlarından biri değildir?

#20. Çalışmanın rahat bir şekilde yapılabilmesi için iç ortam ikliminin çeşitli koşulları taşıması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörler arasında yer almaz?

TESTi BiTiR

Results

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ,
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ,
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği,
Auzef Ergonomi,
lolonolo,

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ,
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ,
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği,
Auzef Ergonomi,
lolonolo,

HD Quiz powered by harmonic design

Ergonomi Final Deneme Sınavı 9

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Ergonomi Final Deneme Sınavı -9-min

Ergonomi Final Deneme Sınavı 9

Referans bir konum etrafında oluşan salının harekete ne ad verilir?

a) Salınım
b) Titreşim
c) Etkileşim
d) Hasar
e) Değişim hızı

Cevap : b) Titreşim

———- faydalı bir prosesin zarar verici, rahatsız edici yan etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

a) Hasar
b) Maruziyet
c) Titreşim
d) İvme
e) Kaza

Cevap : c) Titreşim

Hasar ile ilişkili olası değişkenlerden olmayan seçenek hangisidir?

a) Titreşimin karakteristikleri
b) Araçlar veya işlemler
c) Maruziyet koşulları
d) Çevresel şartlar
e) Laboratuvar çalışmaları

Cevap : e) Laboratuvar çalışmaları

Aşağıdakilerden hangisi el kol vibrasyonuna maruziyeti ile olası sağlık riskleri arasında yer almaz?

a) Kaza riskinde artış
b) Karpal Tünel Sendromu (KTS)
c) Kol ve ellerde ağrı, kas zayıflığın şikâyetler
d) VBP ile etkilenen işçilerde beklenenin üzerindeki konuşma kayıpları.
e) Beyaz parmak (VBP)

Cevap : d) VBP ile etkilenen işçilerde beklenenin üzerindeki konuşma kayıpları.

El kol titreşim risk yönetiminde, aşağıdakilerden hangisi riski kontrol için yapılacaklar arazında yer almaz?

a) Tamamen titreşimli ekipmanları ortadan kaldırmak için alternatif yollar araştırılması.
b) Çalışanlarınız için en uygun ekipman kullandığınızdan emin olunması.
c) Bireylerin ekipman kullanımı süresini en aza indirilmesi.
d) Bireyler tarafından sürekli ekipman kullanım sürelerini denetlenmesi ve ara dinlenme süreleri verilmesi.
e) Daha fazla eleman çalıştırılması.

Cevap : e) Daha fazla eleman çalıştırılması.

Aşağıdakilerden hangisi titreşimin kontrolü için alınacak idari tedbirlerden biridir?

a) Günlük çalışma süresinin kısaltılması
b) Titreşime maruz kalan işçinin daha fazla dinlendirilmesi
c) Titreşime müsait olmayan kişilerin işe alınmaması,
d) Fonksiyonel bozukluk gösteren işçilerin düzenli muayene ve tedavi edilmesi
e) Makinenin titreşen elemanlarının titreşim özelliklerinin değiştirilmesi

Cevap : a) Günlük çalışma süresinin kısaltılması

Titreşimin maruziyet değerleri aşağıdaki birimlerden hangisi ile ifade edilir?

a) Hz
b) N/cm2
c) w/m2
d) W/cm2
e) m/s2

Cevap : e) m/s2

Birim zamandaki titreşim sayısına ne denir?

a) Vibrasyon
b) Frekans
c) Şiddet
d) Hertz
e) Bar

Cevap : b) Frekans

Aşağıdakilerden hangisi titreşimden kaynaklanan bir hastalıktır?

a) Lösemi
b) Anemi
c) Beyaz el sendromu
d) Dolaşım bozukluğu
e) İşitme kaybı

Cevap : c) Beyaz el sendromu

Titreşim ölçümü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Titreşim, vücuda yayıIdığı nokta veya bölgeye en uzak yerden ölçülür.
b) Ölçen ve analiz eden cihazlar her ölçümden önce uygun şekilde kalibre edilmelidir
c) Titreşim, insan vücudunun titreşimle temasta olduğu noktalardan ölçülür
d) Lokal titreşimde, ölçüm elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden, tüm vücut titreşiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür.
e) Titreşim ölçüm sonuçları, istemeleri halinde işçi ve/veya temsilcileri tarafından ulaşılabilir olmalıdır.

Cevap : a) Titreşim, vücuda yayıIdığı nokta veya bölgeye en uzak yerden ölçülür.

 

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: