Ergonomi Ünite 12

İş Kazaları

#1. İş Kazalarından Korunma Uygulamaları arasında yer almaz?

#2. Aşağılardan hangisi kazanın unsurlarından değildir.

#3. Hangisi iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan açıklamalardan biri değildir?

#4. İş kazası işveren tarafından, en geç kaç gün içerisinde Kuruma bildirilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi güvensiz davranışlardan değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi İş kazasının 6331 Sayılı İSG kanunundaki tanımıdır?

#7. İş kazalarının ……………..güvensiz davranışlardan kaynaklanmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#8. “Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır ”. Hangisi iş kazası ile ilgili yukarıdaki tanımlamayı yapmıştır?

#9. Hangisi iş kazası değildir?

#10. Aşağıdaki kaza zincirini meydana getiren sebeplerden hangisi kişisel kusurlar içinde yer almaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

İş Kazaları

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

İş Kazaları

Ergonomi
Ünite – 12
İş Kazaları

Aşağıdakilerden hangisi İş kazasının 6331 Sayılı İSG kanunundaki tanımıdır?

a) Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve öngörülmemiş bir olaydır.
b) Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır.
c) İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.
d) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen olaylardır.
e) İşyerinde meydana gelen, çalışanı, işyerini ya da iş ekipmanını zarara uğratan olaydır.

Cevap : c) İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.

İş Kazalarından Korunma Uygulamaları arasında yer almaz?

a) Ortama Yönelik
b) İşverene yönelik
c) Mühendislik önlemleri,
d) İşyeri risk etmenlerinin ölçümü
e) Organizasyonel düzenlemeler.

Cevap : b) İşverene yönelik

Hangisi iş kazası değildir?

a) Sigortalının işyerinin avlusunda düşüp yaralanması,
b) Yemekhanede kavga etmesi sonucu bedensel zarara uğraması,
c) Dinlenme yerinde bir kişi tarafından tabancayla vurulması
d) İşyeri bahçesindeki havuza düşüp boğulması
e) Sigortalıların, kendi araçlarıyla özel işlerini yapmaları sırasında gerçekleşen kaza

Cevap : e) Sigortalıların, kendi araçlarıyla özel işlerini yapmaları sırasında gerçekleşen kaza

İş kazası işveren tarafından, en geç kaç gün içerisinde Kuruma bildirilir?

a) Kazadan sonraki üç işgünü içinde
b) Üç gün içinde
c) Derhal
d) Kazadan sonraki gün
e) Bir hafta içerisinde

Cevap : a) Kazadan sonraki üç işgünü içinde

İş kazalarının ……………..güvensiz davranışlardan kaynaklanmaktadır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 98
b) 88
c) 2
d) 10
e) 55

Cevap : b) 88

Aşağıdaki kaza zincirini meydana getiren sebeplerden hangisi kişisel kusurlar içinde yer almaktadır?

a) İşverenin kusuru
b) Dikkatsizlik
c) Makine hatası
d) Fiziki Yapı
e) Hava şartları

Cevap : b) Dikkatsizlik

Hangisi iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan açıklamalardan biri değildir?

a) Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması
b) Sigortalının iş yerinde veya iş yerinden sayılan yerlerde bulunması,
c) Olayın işveren tarafından yürütülmekte olan, iş nedeniyle meydana gelmesi,
d) Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunmaması
e) Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması

Cevap : d) Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunmaması

Aşağıdakilerden hangisi güvensiz davranışlardan değildir?

a) Aşırı güven
b) İş yeri düzensizliği
c) İşi bilinçsiz yapmak
d) Kişisel koruyucuları kullanmamak
e) Tehlikeli hızla çalışmak

Cevap : b) İş yeri düzensizliği

“Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır ”.
Hangisi iş kazası ile ilgili yukarıdaki tanımlamayı yapmıştır?

a) İSG
b) Sağlık müdürlüğü
c) Avrupa insan hakları
d) Uluslar arası çalışma örgütü
e) WHO

Cevap : e) WHO

Aşağılardan hangisi kazanın unsurlarından değildir.

a) Dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelmiş olması.
b) İstenmeyen sonuçlar doğurması.
c) Kasıt söz konusu olması
d) Beklenmedik bir olay olması.
e) Kişilere zarar vermesi.

Cevap : c) Kasıt söz konusu olması

 

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: