Ergonomi Ünite 14

Ergonomik Çözümler

#1. Aşağıdakilerden hangisi yaralanma faktörleri arasında birincil nedenlerindendir?

#2. Doğru oturuş pozisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde ergonomi uygulamaları sonucunda oluşacak iyileşmelerden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ergonomide, stres azaltmak ve kas aşırı ilişkili birçok potansiyel yaralanma ve bozukluklar ortadan kaldırmak, kötü duruş ile, v tekrarlayan hareket önlemek için yapılmaktadır durumunu ifade eder?

#5. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlamalı hareketlerde ergonomik çözümler arasında yer almaz?

#6. Hangisi ergonominin etkileşimini incelediği ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalıştığı öğeler arasında yer alır? I. Araç-Gereç II. İnsan III. Çevre Koşulları IV. Enerji ihtiyacı

#7. Aşağıdakilerden hangisi işin insana uyumunu sağlamada temel öğe olan ergonomik çalışma yeri düzenleme yöntemlerinden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik önlemleri arasında yer almaz?

#9. Aşağıdakilerden hangisi İyi bir iş pratiği programının temel unsurları arasında yer almaz?

#10. İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetler sırasında gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

Ergonomik Çözümler

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Ergonomik Çözümler

Ergonomi
Ünite – 14
Ergonomik Çözümler

Aşağıdakilerden hangisi ergonomide, stres azaltmak ve kas aşırı ilişkili birçok potansiyel yaralanma ve bozukluklar ortadan kaldırmak, kötü duruş ile, v tekrarlayan hareket önlemek için yapılmaktadır durumunu ifade eder?

a) Akılcı önlemler
b) Düzenleyici ergonomi
c) Motivasyon
d) Önleyici prosedür
e) Akılcı düzenlemeler

Cevap : e) Akılcı düzenlemeler

Aşağıdakilerden hangisi tekrarlamalı hareketlerde ergonomik çözümler arasında yer almaz?

a) Otomatik tekrarlanan görevler için araçlar (vida ve cıvata sıkma) kullanılması.
b) Bakım işlemlerini ve iş istasyonları yeniden tasarlayarak gereksizgörevleri / hareketleri ortadan kaldırılması.
c) Sık sık molalar verilmesi.
d) Alternatif görevler ve süreçler farklı kas gruplarını kullanılması
e) İş zenginleştirme.

Cevap : e) İş zenginleştirme.

Aşağıdakilerden hangisi yaralanma faktörleri arasında birincil nedenlerindendir?

a) Uzun süre tekrarlayan hareketler
b) Uykusuzluk
c) Esneme
d) Gerilme
e) Stres

Cevap : a) Uzun süre tekrarlayan hareketler

Aşağıdakilerden hangisi mühendislik önlemleri arasında yer almaz?

a) İş ünitesi
b) Araç-gereç
c) Fizik mekân
d) Ekipman
e) Çalışanın eğitimi

Cevap : e) Çalışanın eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi İyi bir iş pratiği programının temel unsurları arasında yer almaz?

a) Doğru çalışma teknikleri
b) Düzenli izlenmesi
c) Geribildirim
d) Ayarlamalar
e) İş Ünitesi

Cevap : e) İş Ünitesi

Aşağıdakilerden hangisi işin insana uyumunu sağlamada temel öğe olan ergonomik çalışma yeri düzenleme yöntemlerinden biri değildir?

a) Fizyolojik açıdan
b) İş sağlığı ve güvenliğine dayalı
c) Mekanik açıdan
d) Antropometrik açıdan
e) Enformasyon tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme

Cevap : c) Mekanik açıdan

İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetler sırasında gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ergonomi
b) Anatomi
c) Biyomekanik
d) Antropometri

Cevap : c) Biyomekanik

Hangisi ergonominin etkileşimini incelediği ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalıştığı öğeler arasında yer alır?

I. Araç-Gereç
II. İnsan
III. Çevre Koşulları
IV. Enerji ihtiyacı
a) I, III
b) II, III
c) III, IV, I
d) I, II, III
e) II, III, IV

Cevap : d) I, II, III

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde ergonomi uygulamaları sonucunda oluşacak iyileşmelerden biri değildir?

a) Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
b) İş kazaları ve mesleki risklerin önlenmesi
c) İşçilerin işleri daha rahat yapmasını sağlayarak üretimin artırılması
d) İş gücü kayıplarının önlenmesi
e) Çalışanlara ödenen ücretlerin azalması

Cevap : e) Çalışanlara ödenen ücretlerin azalması

Doğru oturuş pozisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Ayaklar düz olarak yere temas etmeli
b) Diz 90 derece açılı olmalı
c) Sandalyede beli destekleyen parça olmalı,
d) Sırt dik, omuzlar rahat,
e) Baş bilgisayar seviyesinden yukarı

Cevap : e) Baş bilgisayar seviyesinden yukarı

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: