Maliyet Muhasebesi Ünite 4

Direkt Malzeme, Direkt İşçilik, Genel Üretim Maliyetleri

#1. Pınar İşletmesinin 2013 yılı için bütçelenen genel üretim maliyetleri 15.000.000 TL ve bütçelenen direkt işçilik saatleri 50.000 saat ise genel üretim maliyeti yükleme haddi ne kadardır?

#2. Karsu Şirketinin 2013 yılı için bütçelenmiş genel imalat maliyeti 450.000 TL, bütçelenmiş faaliyet düzeyi ise 300 dis’tir. 2013 yılı fiili genel imalat maliyeti 500.000 TL, fiili faaliyet düzeyi ise 250 dis olarak gerçekleşmiştir. Karsu Şirketinin 2013 yılı üretimine yüklenen GİM tutarı ne kadardır?

#3. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir. LIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde kasım ayında üretime gönderilen hammaddenin maliyeti ne kadardır?

#4. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir. Hareketli ortalama stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde 15 Kasım’da üretime gönderilen hammaddenin maliyet ne kadardır?

#5. Saat başı ücreti 20 TL olan imalat işçisi Ahmet Bey Aralık ayında toplam 160 saat çalışmıştır. Bu sürenin içine 15 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle boş geçen süre ve 10 saatlik makine temizlik süresi de dâhildir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#6. Marsan Şirketinin 2013 yılı için bütçelenmiş genel imalat maliyeti 612.250 TL tahmin edilmiş olup, 2013 yılı üretimine 534.750 TL GİM götürü olarak yüklenmiştir. 2013 yılı fiili genel imalat maliyeti 558.000 TL, fiili faaliyet düzeyi ise 310 dis olarak gerçekleşmiştir. Marsan Şirketinin 2013 yılı için hesaplanan götürü GİM yükleme haddi ne kadardır?

#7. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Hareketli ortalama stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde 15 Kasım’da üretime gönderilen hammaddenin maliyet ne kadardır?

#8. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir. FIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde kasım ayı sonunda elinde kalan hammadde stokunun maliyeti ne kadardır?

#9. Aylık asgari 1.000 TL ücret garantisi verilmiş bir şirkette parça başına ödenen ücret 20 TL’dir. İmalat işçisi Ahmet Bey’in geçen ayki üretimi 43 birimde kalmış, parça başına 860 TL hak ettiği halde, asgari ücreti garantilediği için kendisine 1.000 TL ödeme yapılmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Direkt Malzeme, Direkt İşçilik, Genel Üretim Maliyetleri

Direkt Malzeme, Direkt İşçilik, Genel Üretim Maliyetleri

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Maliyet Muhasebesi
Ünite – 4
Direkt Malzeme, Direkt İşçilik, Genel Üretim Maliyetleri
Maliyet Muhasebesi Ünite 4 Soru 1-2-3-6-min

Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir.

FIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde kasım ayı sonunda elinde kalan hammadde stokunun maliyeti ne kadardır?

a) 140.000 TL
b) 280.000 TL
c) 318.800 TL
d) 350.000 TL
e) 295.400 TL

Cevap : c) 318.800 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 4 Soru 1-2-3-6-min

Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir.

Hareketli ortalama stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde 15 Kasım’da üretime gönderilen hammaddenin maliyet ne kadardır?

a) 140.000 TL
b) 161.000 TL
c) 164.500 TL
d) 170.000 TL
e) 182.000 TL

Cevap : c) 164.500 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 4 Soru 1-2-3-6-min

Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir.

LIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde kasım ayında üretime gönderilen hammaddenin maliyeti ne kadardır?

a) 417.400 TL
b) 448.600 TL
c) 487.400 TL
d) 583.000 TL
e) 627.400 TL

Cevap : d) 583.000 TL

Aylık asgari 1.000 TL ücret garantisi verilmiş bir şirkette parça başına ödenen ücret 20 TL’dir. İmalat işçisi Ahmet Bey’in geçen ayki üretimi 43 birimde kalmış, parça başına 860 TL hak ettiği halde, asgari ücreti garantilediği için kendisine 1.000 TL ödeme yapılmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Ödenen 1.000 TL direkt işçilik maliyetidir.
b) Ödenen 1.000 TL’nin 860 TL’si direkt, 140 TL’si endirekt işçilik maliyetidir.
c) Ödenen 1.000 TL’nin 860 TL’si direkt işçilik, 140 TL zarar olarak kaydedilmelidir.
d) Ödenen 1.000 TL’nin tamamı endirekt işçilik maliyetidir.
e) Ödenen 1.000 TL’nin tamamı dönem gideridir.

Cevap : b) Ödenen 1.000 TL’nin 860 TL’si direkt, 140 TL’si endirekt işçilik maliyetidir.

Pınar İşletmesinin 2013 yılı için bütçelenen genel üretim maliyetleri 15.000.000 TL ve bütçelenen direkt işçilik saatleri 50.000 saat ise genel üretim maliyeti yükleme haddi ne kadardır?

a) 25 TL/dis
b) 300 TL/dis
c) 500 TL/dis
d) 50.000 dis
e) 15.000.000 TL

Cevap : b) 300 TL/dis

Maliyet Muhasebesi Ünite 4 Soru 1-2-3-6-min

Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hareketli ortalama stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde 15 Kasım’da üretime gönderilen hammaddenin maliyet ne kadardır?

a) 140.000 TL
b) 164.500 TL
c) 280.000 TL
d) 318.800 TL
e) 350.000 TL

Cevap : b) 164.500 TL

Karsu Şirketinin 2013 yılı için bütçelenmiş genel imalat maliyeti 450.000 TL, bütçelenmiş faaliyet düzeyi ise 300 dis’tir. 2013 yılı fiili genel imalat maliyeti 500.000 TL, fiili faaliyet düzeyi ise 250 dis olarak gerçekleşmiştir. Karsu Şirketinin 2013 yılı üretimine yüklenen GİM tutarı ne kadardır?

a) 700.000 TL
b) 600.000 TL
c) 500.000 TL
d) 450.000 TL
e) 375.000 TL

Cevap : e) 375.000 TL

Marsan Şirketinin 2013 yılı için bütçelenmiş genel imalat maliyeti 612.250 TL tahmin edilmiş olup, 2013 yılı üretimine 534.750 TL GİM götürü olarak yüklenmiştir. 2013 yılı fiili genel imalat maliyeti 558.000 TL, fiili faaliyet düzeyi ise 310 dis olarak gerçekleşmiştir. Marsan Şirketinin 2013 yılı için hesaplanan götürü GİM yükleme haddi ne kadardır?

a) 2.000 TL/dis
b) 1.975 TL/dis
c) 1.800 TL/dis
d) 1.725 TL/dis
e) 2.600TL/dis

Cevap : d) 1.725 TL/dis

Saat başı ücreti 20 TL olan imalat işçisi Ahmet Bey Aralık ayında toplam 160 saat çalışmıştır. Bu sürenin içine 15 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle boş geçen süre ve 10 saatlik makine temizlik süresi de dâhildir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Ödenen 3.200 TL direkt işçilik maliyetidir.
b) Ödenen 3.200 TL’nin 2.700 TL’si direkt, 500 TL’si endirekt işçilik maliyetidir.
c) Ödenen 3.200 TL’nin 2.900 TL’si direkt işçilik, 300 TL’si zarar olarak kaydedilmelidir.
d) Ödenen 3.200 TL’nin 2.900 TL’si direkt işçilik, 300 TL’si endirekt işçilik maliyetidir.
e) Ödenen 1.000 TL’nin tamamı endirekt işçilik maliyetidir.

Cevap : b) Ödenen 3.200 TL’nin 2.700 TL’si direkt, 500 TL’si endirekt işçilik maliyetidir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: