Liman ve Terminal Yönetimi Final Deneme-1

Liman ve Terminal Yönetimi Final Deneme-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi liman operasyonlarının temel alanlarında kullanılan performans göstergelerinden biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi liman yeri seçilirken dikkat edilmesi gereken 4 ana kriterden biri değildir?

#3. Bir kıyı tesisi inşa ederken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınması gerekli değildir?

#4. Depolama operasyon performans göstergeleri aşağıdakilerden hangisini belirtmek için kullanılır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi rıhtım performansını değerlendirmek için kullanılan ana göstergelerden biri değildir?

#6. Liman kapasitesinin yeterli olmaması aşağıdakilerden hangisine doğrudan ya da dolaylı olarak sebep olmaz?

#7. Liman planlamasında riskin tanımı yapılırken liman ve terminal içerisinde potansiyel olarak aşağıdakilerden hangisine sebebiyet verebilecek her türlü madde ve süreçleri kapsamaktadır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi liman planlamasında yer alan dört ana risk başlığından biri değildir?

#9. Liman yöneticilerinin liman veya terminal performansını ölçmelerine ve gerektiğinde iyileştirmek için düzeltici kararlar almalarına olanak tanıyan kontrol araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#10. Liman operasyonlarının performansı temel olarak aşağıdakilerden hangi üç kategori altında değerlendirilmektedir?

#11. Projeye başlamadan önce aşağıdakilerden hangisine sahip olmak yasal riski en aza indirecektir?

#12. ISO 14000 standartları aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim standartlarını doğru ifade etmektedir?

#14. Genel olarak işletmenin kontrolü dışındaki tüm olayları ve makul olarak tahmin edilemeyen veya sözleşmenin imzalanması sırasında önleyici tedbirlerin alınamayacağı ve operatörün sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen olayları kapsayan riskin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#15. Elleçleme operasyonu performansını değerlendirirken aşağıdaki hangi üç grup kaynak dikkate alınır?

#16. Proje risklerinden doğan sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumlu tutulmaktadır?

#17. Aşağıdakilerden hangisinin sayısı ve kalitesi liman ve terminallerin fiziksel kısıtlamaları arasında yer almaz?

#18. Aşağıdakilerden hangisi ülke risklerinden biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi hem rıhtım performans göstergeleri hem de hizmet kalitesi göstergeleri arasında yer alır?

#20. Liman tıkanıklığının ölçüsünü belirleyen en temel göstergelerden ikisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Liman ve Terminal Yönetimi Final Deneme-1

1. Bir kıyı tesisi inşa ederken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınması gerekli değildir?

A) Şehir merkezlerine mesafe
B) İşgücü kalitesi
C) Ulaştırma modlarına mesafe
D) Teknik altyapı hizmetlerine mesafe
E) Gelecekte olası liman geliştirmelerine yatkınlık

Cevap : B) İşgücü kalitesi

2. Aşağıdakilerden hangisi liman yeri seçilirken dikkat edilmesi gereken 4 ana kriterden biri değildir?

A) Sosyal koşullar
B) Mali koşullar
C) Performans kriteri
D) Sürdürülebilir koşullar
E) Coğrafi koşullar

Cevap : A) Sosyal koşullar

3. Liman kapasitesinin yeterli olmaması aşağıdakilerden hangisine doğrudan ya da dolaylı olarak sebep olmaz?

A) Gemilerin demirde bekleme süresinin artmasına
B) Liman gelirlerinin azalmasına
C) Elleçlenen yük miktarının azalmasına
D) İstihdamın azalmasına
E) Yükün hasar görmesine

Cevap : E) Yükün hasar görmesine

4. Aşağıdakilerden hangisinin sayısı ve kalitesi liman ve terminallerin fiziksel kısıtlamaları arasında yer almaz?

A) Rıhtımlar
B) Açık depolama alanları
C) Ofis binaları
D) Yük elleçleme sistemleri
E) Hangarlar

Cevap : C) Ofis binaları

5. Liman planlamasında riskin tanımı yapılırken liman ve terminal içerisinde potansiyel olarak aşağıdakilerden hangisine sebebiyet verebilecek her türlü madde ve süreçleri kapsamaktadır?

A) Zarar
B) Yarar
C) Kar
D) Güvenlik
E) Risk

Cevap : A) Zarar

6. Aşağıdakilerden hangisi liman planlamasında yer alan dört ana risk başlığından biri değildir?

A) Ülke bazında riskler
B) Doğal riskler
C) Proje bazında riskler
D) Düzenleyici riskler
E) Ticari veya trafik riski

Cevap : B) Doğal riskler

7. Genel olarak işletmenin kontrolü dışındaki tüm olayları ve makul olarak tahmin edilemeyen veya sözleşmenin imzalanması sırasında önleyici tedbirlerin alınamayacağı ve operatörün sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen olayları kapsayan riskin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sosyal risk
B) Politik risk
C) İnşaat riski
D) Trafik riski
E) Mücbir sebepler

Cevap : E) Mücbir sebepler

8. Proje risklerinden doğan sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumlu tutulmaktadır?

A) Devlet
B) Proje yöneticisi
C) Bölge idari sorumlusu
D) Proje çalışanları
E) Lojistik hizmet sağlayıcısı

Cevap : B) Proje yöneticisi

9. Projeye başlamadan önce aşağıdakilerden hangisine sahip olmak yasal riski en aza indirecektir?

A) Çalışan ve işgücü ekibi
B) Devlet kademesinde bir görevli
C) Ekonomisi güçlü yatırım ortakları
D) Askeri güç
E) İyi bir hukuki danışman

Cevap : E) İyi bir hukuki danışman

10. Aşağıdakilerden hangisi ülke risklerinden biri değildir?

A) Mücbir sebepler
B) Politik riskler
C) İşletme riskleri
D) Parasal riskler
E) Hukuki riskler

Cevap : C) İşletme riskleri

11. Liman yöneticilerinin liman veya terminal performansını ölçmelerine ve gerektiğinde iyileştirmek için düzeltici kararlar almalarına olanak tanıyan kontrol araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Elleçleme süresi
B) Bekleme oranı
C) Hizmet süresi
D) Antrepo
E) Performans göstergeleri

Cevap : E) Performans göstergeleri

12. Liman operasyonlarının performansı temel olarak aşağıdakilerden hangi üç kategori altında değerlendirilmektedir?

A) Kalite-Hizmet-Sermaye
B) Fiziksel-Mali-Kalite
C) Mali-Çevre-İş gücü
D) Çevre-Sosyal-Kamusal
E) Özel-Kamu-Devlet

Cevap : B) Fiziksel-Mali-Kalite

13. Aşağıdakilerden hangisi liman operasyonlarının temel alanlarında kullanılan performans göstergelerinden biri değildir?

A) Rıhtım performansı
B) Hizmet kalitesi
C) Çevre performansı
D) Finansal performans
E) Depolama performansı

Cevap : C) Çevre performansı

14. Aşağıdakilerden hangisi rıhtım performansını değerlendirmek için kullanılan ana göstergelerden biri değildir?

A) Bekleme süresi oranı
B) Dönüş süresi oranı
C) Rıhtım doluluk oranı
D) Dakiklik oranı
E) Rıhtım işlem hızı

Cevap : D) Dakiklik oranı

15. Liman tıkanıklığının ölçüsünü belirleyen en temel göstergelerden ikisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Gemi sayıları ve bekleme süreleri
B) Vinç sayıları ve hizmet süreleri
C) Vinç markası ve hizmet firması
D) İşçi sayısı ve işçi kalitesi
E) Gemi türleri ve yük türleri

Cevap : A) Gemi sayıları ve bekleme süreleri

16. Elleçleme operasyonu performansını değerlendirirken aşağıdaki hangi üç grup kaynak dikkate alınır?

A) Gemi sahil elleçleme ekipmanı, liman sahası içinde transfer ekipmanı ve lojistik hizmet sağlayıcısı
B) Gemi sahil elleçleme ekipmanı, liman sahası içinde transfer ekipmanı ve işgücü
C) Gemi sahil elleçleme ekipmanı, liman yönetimi ve işgücü
D) Liman devleti, liman yönetimi ve işgücü
E) Yük elleçleme ekipmanlarının kalitesi, yük elleçleme ekipmanlarının sayısı ve yük elleçleme ekipmanlarının durumu

Cevap : B) Gemi sahil elleçleme ekipmanı, liman sahası içinde transfer ekipmanı ve işgücü

17. Depolama operasyon performans göstergeleri aşağıdakilerden hangisini belirtmek için kullanılır?

A) Yükün terminaldeki veya limandaki bekleme süresi
B) Yükün gemideki bekleme süresi
C) Geminin limana varış süresi
D) Geminin demirde bekleme süresi
E) Depoda faal çalışan işçi sayısı

Cevap : A) Yükün terminaldeki veya limandaki bekleme süresi

18. Aşağıdakilerden hangisi hem rıhtım performans göstergeleri hem de hizmet kalitesi göstergeleri arasında yer alır?

A) Rıhtım doluluk oranı
B) Çalışma saatleri oranı
C) Bekleme süresi oranı
D) Güvenilirlik oranı
E) Ardiye hizmeti

Cevap : C) Bekleme süresi oranı

19. ISO 14000 standartları aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A) Çalışan ve işgücü ekibi
B) Liman kaptanlık departmanı
C) Sosyal çalışma koşulları
D) Kalite yönetim standartları
E) Çevre yönetimi standartları

Cevap : E) Çevre yönetimi standartları

20. Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim standartlarını doğru ifade etmektedir?

A) ISO 6000
B) ISO 9000
C) ISO 11000
D) ISO 14000
E) ISO 15000

Cevap : B) ISO 9000

Liman ve Terminal Yönetimi Final Deneme-1

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

Liman ve Terminal Yönetimi Final Deneme-1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: