Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-2

Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-2

#1. Aşağıdaki ekipmanlardan hangisi ile büyük bir alanda en çok konteyner istif yoğunluğuna ulaşılabilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi kuru dökme yük terminal operasyonlarında kullanılan tanınmış beş yığın depolama şeklinden biri değildir?

#3. Liman gemisi operatörleri ve gemi trafik sistemi (VTS) operatörleri dahil olmak üzere deniz personelinden doğrudan sorumlu olan departman aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#4. Aşağıdaki denetim türlerinden hangisinde denetçiler P&I Kulüpleri tarafından atanır?

#5. Verilerin toplanıp, işlenmesi ve depolanması yardımıyla liman kullanıcılarına iletilmesini kapsayan hizmet türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi limanlarda temel organizasyon yapılarından biri değildir?

#7. Aşağıdaki ekipmanlardan hangisi hurda demir elleçlemesinde kullanılan bir yük elleçleme ekipmanı çeşididir?

#8. Liman hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve bunların liman kullanıcılarına iletilmesini kapsayan hizmet türü aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Jetty rıhtımı aşağıdaki terminal türlerinden hangisinde kullanılmaktadır?

#10. Geminin limana girişi esnasında kaptana danışman olarak gemide bulunan kılavuz kaptan aşağıdaki hizmetlerden hangisini sağlamaktadır?

#11. Geçici depolama olarak da bilinen hizmet türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#12. Aşağıdaki ekipman çeşitlerinden hangisi konteyner terminallerinde kullanılmaz?

#13. Boru hattı sistemi aşağıdaki terminal çeşitlerinden hangisinde kullanılmaktadır?

#14. Fümigasyon işlemi aşağıdaki liman hizmetlerinden hangisinde yapılmaktadır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi hem yüklere hem de gemilere verilen liman hizmetlerinden değildir?

#16. “Tel halatlar, üzerinde telin SWL'sinin bulunduğu bir test sertifikasıyla birlikte teslim edilir” cümlesinde yer alan SWL’nin açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yük elleçleme ekipmanlarının temel işlevlerinden birisi değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi yük aktarma işleminin yapılması için gerekli olan sebeplerden biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisinde sıvı dökme yük terminalinde kullanılan tank depolama yapısı türleri doğru verilmiştir?

#20. Konveyör bandı aşağıdaki terminal çeşitlerinden hangisinde kullanılmaktadır?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-2

1. Aşağıdaki denetim türlerinden hangisinde denetçiler P&I Kulüpleri tarafından atanır?

A) Klas denetimi
B) Liman denetimi
C) Koruma ve sigorta kulüp denetimi
D) Kaza denetimi
E) Gözetim ve nezaret denetimi

Cevap : C) Koruma ve sigorta kulüp denetimi

2. Aşağıdakilerden hangisi hem yüklere hem de gemilere verilen liman hizmetlerinden değildir?

A) Limbo hizmeti
B) Barınma hizmeti
C) Yükleme hizmeti
D) Güvenlik hizmeti
E) İstifleme hizmeti

Cevap : B) Barınma hizmeti

3. Aşağıdakilerden hangisi yük aktarma işleminin yapılması için gerekli olan sebeplerden biri değildir?

A) Yağmur yağması
B) Yanlış planlama
C) Yanlış yükleme
D) İşçi grevi
E) Yükün hasar görmesi

Cevap : A) Yağmur yağması

4. Fümigasyon işlemi aşağıdaki liman hizmetlerinden hangisinde yapılmaktadır?

A) İstifleme hizmeti
B) Gemiden atık alım hizmeti
C) Sosyal hizmetler
D) İlaçlama hizmeti
E) Mali hizmetler

Cevap : D) İlaçlama hizmeti

5. Geminin limana girişi esnasında kaptana danışman olarak gemide bulunan kılavuz kaptan aşağıdaki hizmetlerden hangisini sağlamaktadır?

A) Pilotaj hizmeti
B) Römorkaj hizmeti
C) Hukuki hizmet
D) Eğitim hizmeti
E) Güvenlik hizmeti

Cevap : A) Pilotaj hizmeti

6. Geçici depolama olarak da bilinen hizmet türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yük aktarma hizmeti
B) İstifleme hizmeti
C) Ardiye hizmeti
D) Gemiyi terk hizmeti
E) Palamar hizmeti

Cevap : C) Ardiye hizmeti

7. Verilerin toplanıp, işlenmesi ve depolanması yardımıyla liman kullanıcılarına iletilmesini kapsayan hizmet türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Eğitim hizmetleri
B) Kapı güvenlik hizmeti
C) Halkla ilişkiler hizmeti
D) Mali hizmetler
E) Bilişim hizmetleri

Cevap : E) Bilişim hizmetleri

8. Liman hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve bunların liman kullanıcılarına iletilmesini kapsayan hizmet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mali hizmetler
B) Tarife hizmetleri
C) Sosyal hizmetler
D) Halkla ilişkiler hizmeti
E) Ardiye hizmeti

Cevap : B) Tarife hizmetleri

9. Aşağıdakilerden hangisi limanlarda temel organizasyon yapılarından biri değildir?

A) Çalışan ve işgücü ekibi
B) Denetleme ekibi
C) Yatırım sahibi
D) Yönetim ekibi
E) Güvenlik ekibi

Cevap : E) Güvenlik ekibi

10. Liman gemisi operatörleri ve gemi trafik sistemi (VTS) operatörleri dahil olmak üzere deniz personelinden doğrudan sorumlu olan departman aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Genel ticaret departmanı
B) Liman kaptanlık departmanı
C) Halkla ilişkiler departmanı
D) Finans departmanı
E) İnsan kaynakları departmanı

Cevap : B) Liman kaptanlık departmanı

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yük elleçleme ekipmanlarının temel işlevlerinden birisi değildir?

A) Yükü çekmek
B) Yükü istiflemek
C) Yükü aktarmak
D) Yükü itmek
E) Yükün zarar görmesini engellemek

Cevap : E) Yükün zarar görmesini engellemek

12. Konveyör bandı aşağıdaki terminal çeşitlerinden hangisinde kullanılmaktadır?

A) Genel yük terminali
B) Ro-ro terminali
C) Konteyner terminali
D) Kuru dökme yük terminali
E) Sıvı dökme yük terminali

Cevap : D) Kuru dökme yük terminali

13. Aşağıdaki ekipmanlardan hangisi hurda demir elleçlemesinde kullanılan bir yük elleçleme ekipmanı çeşididir?

A) Boru hattı sistemi
B) Kapma
C) Kepçe
D) Taşıt kantarı
E) Transit hangarı

Cevap : C) Kepçe

14. Aşağıdaki ekipman çeşitlerinden hangisi konteyner terminallerinde kullanılmaz?

A) Mobil liman vinci
B) Otomatik yönlendirmeli araç
C) Döner flok vinç
D) Raya monteli köprülü vinç
E) Forklift

Cevap : C) Döner flok vinç

15. Aşağıdaki ekipmanlardan hangisi ile büyük bir alanda en çok konteyner istif yoğunluğuna ulaşılabilir?

A) RMG
B) CRS
C) Hopper
D) Spreader
E) ATV

Cevap : A) RMG

16. Jetty rıhtımı aşağıdaki terminal türlerinden hangisinde kullanılmaktadır?

A) Kuru dökme yük terminalleri
B) Sıvı dökme yük terminalleri
C) Konteyner terminalleri
D) Ro-ro terminalleri
E) Genel yük terminalleri

Cevap : B) Sıvı dökme yük terminalleri

17. Aşağıdakilerden hangisi kuru dökme yük terminal operasyonlarında kullanılan tanınmış beş yığın depolama şeklinden biri değildir?

A) Elips yığın
B) Konik yığın
C) Blok yığın
D) Çift rüzgâr sıralı yığın
E) Radyal yığın

Cevap : A) Elips yığın

18. Aşağıdakilerden hangisinde sıvı dökme yük terminalinde kullanılan tank depolama yapısı türleri doğru verilmiştir?

A) Sabit tavanlı tank ve açık tavanlı tank
B) Sabit tavanlı tank ve yüzer tavanlı tank
C) Açık tavanlı tank ve hareketli tavanlı tank
D) Sarı tavanlı tank ve mavi tavanlı tank
E) Sarı tavanlı tank ve sabit tavanlı tank

Cevap : B) Sabit tavanlı tank ve yüzer tavanlı tank

19. “Tel halatlar, üzerinde telin SWL’sinin bulunduğu bir test sertifikasıyla birlikte teslim edilir” cümlesinde yer alan SWL’nin açılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Güvenli izleme hattı
B) Güvenli yükleme açısı
C) Telin yarıçapı
D) Telin uzunluğu
E) Güvenli çalışma yükü

Cevap : E) Güvenli çalışma yükü

20. Boru hattı sistemi aşağıdaki terminal çeşitlerinden hangisinde kullanılmaktadır?

A) Genel yük terminali
B) Ro-ro terminali
C) Konteyner terminali
D) Sıvı dökme yük terminali
E) Kuru dökme yük terminali

Cevap : D) Sıvı dökme yük terminali

Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-2

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-2

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: