Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 11

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 11

Results

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyettir?

#2. Kanada İşletmesinin 2013 yılına ilişkin bazı bilgiler yukarıdaki gibidir. Kanada İşletmesinin 2013 yılı kâr-zarar tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?

#3. Bulut İmalat İşletmesinin dönem başı yarı mamul stoku 450.000 TL, dönem içinde katlanılan imalat maliyeti 1.950.000 TL’dir. Dönem içinde imalatı tamamlanan mamullerin maliyeti 1.600.000 TL’dir. Dönem başı mamul stoku 500.000 TL, dönem sonu mamul stoku ise 300.000 TL’dir. İşletmenin dönem sonu yarı mamul stokunun değeri ne kadardır?

#4. Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir: Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılı gelir tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?

#5. Beyaz İmalat İşletmesinin belli bir dönemine ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir: Dönemin imalat maliyeti 85.000 TL olduğuna göre satılan mamul maliyeti ne kadardır?

#6. Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Yalı Çiftliği İşletmesi ham keçi sütü satın almakta ve birleşim üretim süreci sonunda keçi sütü tozu ve keçi sütü kreması elde etmektedir. Ekim ayı için yukarıdaki bilgiler toplanmıştır. Ayrım noktasında toplam satış değeri 144.480 TL tutarında 117.000 litre ürün elde edilmektedir. Her iki ürün için de dönem başı stoku bulunmamaktadır. Keçi sütü tozu ayrım noktasından sonra ek işleme tabi tutularak 39.000 lt (geri kalanı fire) ilaç sektöründe kullanılan C500 ürününe dönüşebilmektedir. Ek işlemde kullanılabilen her litre için 3 TL maliyete katlanılmaktadır. C500 ürününün litresi 18TL’ye satılabilmektedir. Keçi sütü kreması ayrım noktasından sonra ek işleme tabi tutularak 56.200 lt keçi sütü dondurması elde edilebilmektedir. Ek işlemde kullanılabilen her litre için 2,50 TL maliyete katlanılmaktadır ve ürünün litresi 9 TL’den satılabilmektedir. Net satış değeri yöntemi kullanıldığında 72.240 TL’lik birleşik üretim maliyeti C500 ve keçi sütü dondurmasına dağıtılacak birleşik imalat payı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Pars Fındık İşletmesinde fındık alınıp işlenerek çeşitli fındık ürünleri üretilmektedir. Bu işleme sonucu bütün iç fındık, kırık fındık içi olmak üzere iki esas ürün ve fındıkkabuğu yan ürün olarak elde edilmektedir. Fabrikada şubat ayında 100 ton fındık işlenmiştir. İşlenmemiş fındığın tonu 2.250 TL’dir. Üretim ile ilgili bilgiler yukarıdaki gibidir: - İşletmede izlenen muhasebe politikasına göre yan ürünlere ait net satış değeri esas ürünlerin maliyetinden düşürülmektedir (üretim yöntemi). Net pazar değeri yönteminin kullanıldığı varsayımıyla kırık fındık içine düşen birleşik maliyet payı ne kadardır?

#9. Pars Fındık İşletmesinde fındık alınıp işlenerek çeşitli fındık ürünleri üretilmektedir. Bu işleme sonucu bütün iç fındık, kırık fındık içi olmak üzere iki esas ürün ve fındıkkabuğu yan ürün olarak elde edilmektedir. Fabrikada şubat ayında 100 ton fındık işlenmiştir. İşlenmemiş fındığın tonu 2.250 TL’dir. Üretim ile ilgili bilgiler yukarıdaki gibidir: İşletmede izlenen muhasebe politikasına göre yan ürünlere ait net satış değeri esas ürünlerin maliyetinden düşürülmektedir (üretim yöntemi). Net satış değeri yönteminin kullanıldığı varsayımıyla işletmenin elinde kalan iç fındığın değeri ne kadardır?

#10. Yeşil Vadi İşletmesi genel üretim maliyetlerini üretime yüklerken direkt işçilik maliyetini dikkate almakta ve her bir bölüm için dönem başında genel üretim maliyeti yükleme haddi hesaplamaktadır. B Bölümü için genel üretim maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?

a) P

#11. 20.000 TL hammadde ve 3.000 TL endirekt malzeme üretime verildiğinde yapılması gereken günlük defter kaydı yukarıdakilerden hangisidir?

#12. Mimoza İşletmesinde genel imalat maliyetleri (GİM) imalata direkt işçilik saatlerine göre yüklenmektedir. İşletmenin 2012 yılı için bütçelenmiş GİM ve bütçelenmiş faaliyet hacmi ile Ocak 2012 zarfında gerçekleşen bir aylık fiili direkt işçilik saatleri yukarıdaki gibidir: Ocak ayı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

e) Ocak ayında imalata götürü olarak yüklenen GİM tutarı 1.500 TL’dir.

#13. Dağ İşletmesi sipariş maliyet sistemini kullanmaktadır ve işletmenin kesim ve montaj olmak üzere iki üretim bölümü bulunmaktadır. Yıla ilişkin bütçelenmiş maliyetler yukarıdaki gibidir. Dağ İşletmesi genel üretim maliyetlerini üretime yüklerken direkt işçilik maliyetini dikkate almakta ve her bir bölüm için dönem başında genel üretim maliyeti yükleme haddi hesaplamaktadır. 35 no.lu siparişe yüklenen genel üretim maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Melis İşletmesinin Mart ayında fiili olarak aşağıdaki genel üretim maliyetlerine katlandığını varsayalım.  Yukarıda tahakkuk eden genel üretim maliyetlerine ilişkin yapılması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#15. Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde dönem başı yarı mamul stoku 1.000 kg., üretime giren miktar 4.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 2.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı sonunda kesme bölümünde elde kalan yarı mamullerin direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından eşdeğer birim miktarı ne kadardır?

#16. Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000 TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlanmayıp kalan yarı mamul stokunun maliyeti ne kadardır?

#17. Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000 TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlann birimlerin direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından birim maliyeti ne kadardır?

#18. Kutu İşletmesi kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada imalat yapmaktadır. Ekim ayı başında kesme safhasındaki yarı mamuller hammadde açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Kesme safhasındaki dönem başı yarı mamullerin hammadde maliyeti 12.000 TL, dönüştürme maliyeti 3.000 TL’dir. Kesme safhasında Ekim ayı sonunda kalan dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammaddenin tamamı üretime sürecin başında eklenmektedir. Kesme safhasında dönüştürme maliyeti ile ilgili eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Kutu İşletmesi kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada imalat yapmaktadır. Ekim ayı başında kesme safhasındaki yarı mamuller hammadde açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Kesme safhasındaki dönem başı yarı mamullerin hammadde maliyeti 12.000 TL, dönüştürme maliyeti 3.000 TL’dir. Kesme safhasında Ekim ayı sonunda kalan dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammaddenin tamamı üretime sürecin başında eklenmektedir. Kesme safhası için üretimi tamamlanıp bitirme safhasına devredilen birimlerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Henna İşletmesi lüks ve standart olmak üzere iki tip cüzdan üretmektedir. Genel üretim maliyetlerinin ürünlere dağıtılmasında direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır. İşletme cari yıl için 6.000.000 TL tutarında genel üretim maliyetine katlanacağını, 15.000 adet lüks cüzdan ve 120.000 adet standart cüzdan üreteceğini planlamıştır. Lüks cüzdanın üretilmesi için 1,6 dis, standart model için 0,8 dis çalışılması gerekmektedir. Birim başına hammadde ve işçilik maliyetleri yukarıda verilmiştir. Bir birim lüks cüzdanın maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

e) 250 TL/br

TESTi BiTiR

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 11

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 11

Auzef işletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
LOLONOLO

Auzef Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 11

Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde dönem başı yarı mamul stoku 1.000 kg., üretime giren miktar 4.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 2.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı sonunda kesme bölümünde elde kalan yarı mamullerin direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından eşdeğer birim miktarı ne kadardır?

a) 3.000 birim
b) 2.000 birim
c) 1.800 birim
d) 1.200 birim
e) 0 birim

Cevap : c) 1.800 birim

Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000 TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlanıp, montaj bölümüne devredilen birimlerin maliyeti ne kadardır?

a) 4.000.000 TL
b) 3.500.000 TL
c) 2.800.000 TL
d) 2.600.000 TL
e) 2.333.332 TL

Cevap : d) 2.600.000 TL

Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000 TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlanmayıp kalan yarı mamul stokunun maliyeti ne kadardır?

a) 1.166.668 TL
b) 900.000 TL
c) 700.000 TL
d) 600.000 TL
e) 500.000 TL

Cevap : b) 900.000 TL

Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000 TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlann birimlerin hammadde açısından birim maliyeti ne kadardır?

a) 0 TL
b) 100 TL
c) 150 TL
d) 180 TL
e) 200 TL

Cevap : b) 100 TL

Ferit İşletmesinin ocak ayında üretim hattının birinci safhası olan kesme bölümünde dönem başı yarı mamul stoku 3.000 kg., üretime giren miktar 12.000 kg, üretimi tamamlanıp ikinci safha olan montaj bölümüne devredilen miktar 10.000 kg’dır. Kesme bölümünde gerçekleşen üretim esnasında herhangi bir fire gerçekleşmemektedir. Kesme bölümündeki yarı mamuller hammadde açısından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretime yüklenen hammadde maliyeti 1.500.000 TL, direkt işçilik ve genel imalat maliyeti toplamı 2.000.000 TL’dir. Ocak ayı içerisinde kesme bölümünde üretimi tamamlann birimlerin direkt işçilik ve genel imalat maliyeti açısından birim maliyeti ne kadardır?

a) 0 TL
b) 100 TL
c) 150 TL
d) 160 TL
e) 200 TL

Cevap : d) 160 TL

Kutu İşletmesi kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada imalat yapmaktadır. Ekim ayı başında kesme safhasındaki yarı mamuller hammadde açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Kesme safhasındaki dönem başı yarı mamullerin hammadde maliyeti 12.000 TL, dönüştürme maliyeti 3.000 TL’dir. Kesme safhasında Ekim ayı sonunda kalan dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammaddenin tamamı üretime sürecin başında eklenmektedir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10-min

Kesme safhasında hammadde ile ilgili eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 60.000
b) 50.000
c) 54.000
d) 40.000
e) 10.000

Cevap : a) 60.000

Kutu İşletmesi kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada imalat yapmaktadır. Ekim ayı başında kesme safhasındaki yarı mamuller hammadde açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Kesme safhasındaki dönem başı yarı mamullerin hammadde maliyeti 12.000 TL, dönüştürme maliyeti 3.000 TL’dir. Kesme safhasında Ekim ayı sonunda kalan dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammaddenin tamamı üretime sürecin başında eklenmektedir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10-min

Kesme safhasında dönüştürme maliyeti ile ilgili eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 60.000
b) 50.000
c) 54.000
d) 40.000
e) 10.000

Cevap : c) 54.000

Kutu İşletmesi kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada imalat yapmaktadır. Ekim ayı başında kesme safhasındaki yarı mamuller hammadde açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Kesme safhasındaki dönem başı yarı mamullerin hammadde maliyeti 12.000 TL, dönüştürme maliyeti 3.000 TL’dir. Kesme safhasında Ekim ayı sonunda kalan dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammaddenin tamamı üretime sürecin başında eklenmektedir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10-min

Ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre kesme safhasında dönüştürme maliyetleri açısından eşdeğer birim maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2,00 TL
b) 1,50 TL
c) 1,00 TL
d) 0,50 TL
e) 0,25 TL

Cevap : d) 0,50 TL

Kutu İşletmesi kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada imalat yapmaktadır. Ekim ayı başında kesme safhasındaki yarı mamuller hammadde açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Kesme safhasındaki dönem başı yarı mamullerin hammadde maliyeti 12.000 TL, dönüştürme maliyeti 3.000 TL’dir. Kesme safhasında Ekim ayı sonunda kalan dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammaddenin tamamı üretime sürecin başında eklenmektedir.

 

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10, Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı

Kesme safhası için üretimi tamamlanıp bitirme safhasına devredilen birimlerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) 25.000
b) 35.000
c) 50.000
d) 60.000
e) 75.000

Cevap : e) 75.000

Kutu İşletmesi kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada imalat yapmaktadır. Ekim ayı başında kesme safhasındaki yarı mamuller hammadde açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Kesme safhasındaki dönem başı yarı mamullerin hammadde maliyeti 12.000 TL, dönüştürme maliyeti 3.000 TL’dir. Kesme safhasında Ekim ayı sonunda kalan dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammaddenin tamamı üretime sürecin başında eklenmektedir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10 Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı

Kesme safhası için dönem sonu yarı mamullerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) 10.000
b) 2.000
c) 12.000
d) 14.000
e) 16.000

Cevap : c) 12.000

Auzef işletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: