Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 13

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 13

#1. Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda yukarıdaki bilgiler elde edilmiştir. Geleneksel maliyetleme sistemine göre (genel üretim maliyetlerinin dağıtımında direkt işçilik saatleri kullanılmaktadır) 1000 adet şekerli kurabiye için tahmini faaliyet kârı aşağıdakilerden hangisidir?

c) 430 TL

#2. Döneme ilişkin satılan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Sipariş maliyet kartında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

#4. Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda yukarıdaki bilgiler elde edilmiştir. Geleneksel maliyetleme sistemine göre (genel üretim maliyetlerinin dağıtımında direkt işçilik saatleri kullanılmaktadır) 1000 adet şekerli kurabiye için tahmini genel üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

b) 150 TL

#5. Eğer tek bir dağıtım anahtarı kullanılırsa dağıtım sonucunda beyaz ampul merkezine düşen fiili maliyet payı Yukarıdakilerden hangisidir?

#6. Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda aşlağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Geleneksel maliyetleme sisteminden elde edilen kâr rakamı ile faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminden elde edilen kâr rakamı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) 39,78 TL

#7. Laser İşletmesinin beyaz ampul ve sarı ampul olmak üzere iki adet maliyet merkezi bulunmaktadır. Yukarıdaki verilere gelecek yıla ilişkin bütçelenmiş tutarları göstermektedir. Dağıtım haddinin hesaplanmasında pratik kapasite kullanılacaktır. Yıl içinde beyaz ampul merkezinde fiili olarak 1.400 saat, sarı ampul bölümünde 600 saat çalışılmıştır. Eğer tek bir dağıtım anahtarı kullanılırsa dağıtım sonucunda beyaz ampul merkezine düşen bütçelenmiş maliyet payı Yukarıdakilerden hangisidir?

#8. Sipariş maliyet sistemi uygulayan bir işletmeyle ilgili olarak bazı bilgiler yukarıdaki gibidir: - Sipariş 125’e her iki üretim departmanında yüklenen GİM payı toplam 7.690 TL ise sipariş 125’in toplam maliyeti ne kadardır?

b) 40.470 TL

#9. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir. Hareketli ortalama stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde 15 Kasım’da üretime gönderilen hammaddenin maliyet ne kadardır?

#10. Aylık asgari 1.000 TL ücret garantisi verilmiş bir şirkette parça başına ödenen ücret 20 TL’dir. İmalat işçisi Ahmet Bey’in geçen ayki üretimi 43 birimde kalmış, parça başına 860 TL hak ettiği halde, asgari ücreti garantilediği için kendisine 1.000 TL ödeme yapılmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#11. Eğer sabit ve değişken maliyetler için ayrı maliyet dağıtım anahtarları kullanılacaksa sarı ampul merkezine düşen bütçelenmiş maliyet payı aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Genel üretim maliyeti yükleme haddi genellikle ne zaman hesaplanır?

#13. Eğer sabit ve değişken maliyetler için ayrı maliyet dağıtım anahtarları kullanılacaksa sarı ampul merkezine maliyet payı tutarı aşağıdakilerden hangisidir? Sabit maliyetler için bütçelenmiş maliyetlerin, değişken maliyetler için fiili saatlerin dikkate alındığını varsayınız.

#14. Marsan Şirketinin 2013 yılı için bütçelenmiş genel imalat maliyeti 612.250 TL tahmin edilmiş olup, 2013 yılı üretimine 534.750 TL GİM götürü olarak yüklenmiştir. 2013 yılı fiili genel imalat maliyeti 558.000 TL, fiili faaliyet düzeyi ise 310 dis olarak gerçekleşmiştir. Marsan Şirketinin 2013 yılı için hesaplanan götürü GİM yükleme haddi ne kadardır?

#15. Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda yukarıdaki bilgiler elde edilmiştir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde 1000 adet şekeli kurabiye için tahmini genel üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) 189,48 TL

#16. Bir üretim işletmesinin aylık sabit üretim maliyetlerinin toplamı 200.000 TL’dir. Üretim hacminin yüksek olduğu aylarda değişken üretim maliyetleri 120.000 TL ve üretim hacminin düşük olduğu aylarda değişken üretim maliyetleri 80.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer üretimin yüksek olduğu aylarda 16.000, üretimin düşük olduğu aylarda 8.000 direkt işçilik saati çalışma bütçeleniyorsa üretim hacminin yüksek olduğu aylar için hesaplanacak genel üretim maliyeti yükleme hadi ne kadardır?

#17. Alo İşletmesi 3.400 m2 alana kurulu bir fabrikada cep telefonu üretmektedir. A, B, C, D yardımcı hizmet bölümleri ile bitim ve montaj olmak üzere iki adet esas üretim yeri bulunmaktadır. Bu bölümlerin kapsadıkları alanlara ilişkin bilgiler yukarıda sunulmuştur. Kullanılan alan için ödenen yıllık kira 340.000 TL’dir. Birinci dağıtım sonucunda montaj bölümünün payına düşen kira gideri ne kadardır?

#18. Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda yukarıdaki bilgiler elde edilmiştir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde 1000 adet şekeli kurabiye için tahmini faaliyet kârı aşağıdakilerden hangisidir?

d) 390, 52 TL

#19. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir: Hareketli ortalama stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde 15 Kasım’da üretime gönderilen hammaddenin maliyet ne kadardır?

#20. Sipariş maliyeti sistemi uygulayan bir şirkette makine ve montaj esas üretim merkezleridir. Şirketin 2012 yılı başında bütçelediği imalat maliyetleri yukarıdaki gibidir: - Genel üretim maliyetleri siparişlere direkt işçilik maliyetlerinin bir yüzdesi olarak yüklenmektedir. 123 no.lu siparişin toplam maliyeti ne kadardır?

d) 153.750 TL

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 13

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 13

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 13

Bir ürüne olması gerekenden fazla maliyet yüklenmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

a) Belli bir piyasa payının kaybedilmesine
b) Ürünün düşük fiyatlanmasına
c) Faaliyetlerde verimsizliğe
d) Toplam ürün maliyetinin eksik hesaplanmasına
e) Diğer ürünlerin maliyetinin fazla hesaplanmasına

Cevap : a) Belli bir piyasa payının kaybedilmesine

Bir ürüne olması gerekenden az maliyet yüklemek aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

a) Direkt işçilik maliyetlerinin yanlış dağıtılmasından
b) Ürünün düşük fiyatlanmasından
c) Başka bir ürünün maliyetinin yüksek hesaplanmasından
d) Toplam üretim maliyetlerin yüksek hesaplanmasından
e) Hammadde maliyetlerinin yanlış dağıtılmasından

Cevap : c) Başka bir ürünün maliyetinin yüksek hesaplanmasından

Doğan İşletmesi burun spreyi üretmektedir. Üretimle ilgili bütçelenmiş endirekt maliyetlerin toplamı 80.000 TL’dir. Bütçelenmiş sprey üretimi 40.000 adettir. Bu faaliyet için hesaplanacak olan endirekt maliyet dağıtım haddi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,50 TL/adet
b) 1,00 TL/adet
c) 1,50 TL/adet
d) 2,00 TL/adet
e) 2,50 TL/adet

Cevap : d) 2,00 TL/adet

Aşağıdakilerden hangisi maliyetleme sisteminin geliştirilmesi ile ilgili unsurlardan biri değildir?

a) Daha çok direkt maliyetin tespit edilmesi
b) Tek bir maliyet havuzunun kullanılması
c) Birden çok maliyet havuzunun kullanılması
d) Maliyet havuzlarında biriken maliyetlerin homojen olması
e) Havuzlarda biriken maliyetler ile dağıtım anahtarı arasında neden sonuç ilişkisi olması

Cevap : b) Tek bir maliyet havuzunun kullanılması

Geleneksel maliyet sistemleri ürün maliyetlerinin yanlış hesaplanmasına sebep olmaktadır çünkü;

a) sayısı doğru olarak tespit edilememektedir.
b) rekabetçi fiyatlar dikkate alınmamaktadır.
c) finansal muhasebe zorunluluklarını dikkate almaktadır.
d) her birim ürün için ortalama endirekt maliyetleri dikkate almaktadır.
e) farklı maliyet havuzları oluştururlar.

Cevap : d) her birim ürün için ortalama endirekt maliyetleri dikkate almaktadır.

Bomonti İşletmesi A ve B olmak üzere birbirine benzer iki ürün üretmektedir. Ürünler aynı makinede partiler halinde sıra ile üretilmektedir. 1.200 TL tutarındaki genel üretim maliyetlerinin ürünlerle ilişkilendirilmesinde direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır. Aşağıda verilen tablodaki bilgiler dikkate alındığında bir parti A ürününe yüklenecek genel üretim maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Maliyet Muhasebesi Ünite 13 Soru 6-7-min

a) 50 TL/parti
b) 100 TL/parti
c) 150 TL/parti
d) 200 TL/parti
e) 250 TL/parti

Cevap : d) 200 TL/parti

Bomonti İşletmesi A ve B olmak üzere birbirine benzer iki ürün üretmektedir. Ürünler aynı makinede partiler halinde sıra ile üretilmektedir. 1.200 TL tutarındaki genel üretim maliyetlerinin ürünlerle ilişkilendirilmesinde direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır. Aşağıda verilen tablodaki bilgiler dikkate alındığında bir parti A ürününün toplam üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Maliyet Muhasebesi Ünite 13 Soru 6-7-min

a) 100 TL/parti
b) 200 TL/parti
c) 300 TL/parti
d) 400 TL/parti
e) 500 TL/parti

Cevap : c) 300 TL/parti

Henna İşletmesi lüks ve standart olmak üzere iki tip cüzdan üretmektedir. Genel üretim maliyetlerinin ürünlere dağıtılmasında direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır. İşletme cari yıl için 6.000.000 TL tutarında genel üretim maliyetine katlanacağını, 15.000 adet lüks cüzdan ve 120.000 adet standart cüzdan üreteceğini planlamıştır. Lüks cüzdanın üretilmesi için 1,6 dis, standart model için 0,8 dis çalışılması gerekmektedir. Birim başına hammadde ve işçilik maliyetleri aşağıda verilmiştir. Direkt işçilik saati başına genel üretim maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?

Maliyet Muhasebesi Ünite 13 Soru 8-9-10-min

a) 50 TL/dis
b) 60 TL/dis
c) 70 TL/dis
d) 80 TL/dis
e) 90 TL/dis

Cevap : a) 50 TL/dis

Henna İşletmesi lüks ve standart olmak üzere iki tip cüzdan üretmektedir. Genel üretim maliyetlerinin ürünlere dağıtılmasında direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır. İşletme cari yıl için 6.000.000 TL tutarında genel üretim maliyetine katlanacağını, 15.000 adet lüks cüzdan ve 120.000 adet standart cüzdan üreteceğini planlamıştır. Lüks cüzdanın üretilmesi için 1,6 dis, standart model için 0,8 dis çalışılması gerekmektedir. Birim başına hammadde ve işçilik maliyetleri aşağıda verilmiştir. Bir birim lüks cüzdanın maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Maliyet Muhasebesi Ünite 13 Soru 8-9-10-min

a) 50 TL/br
b) 100 TL/br
c) 150 TL/br
d) 200 TL/br
e) 250 TL/br

Cevap : e) 250 TL/br

Henna İşletmesi lüks ve standart olmak üzere iki tip cüzdan üretmektedir. Genel üretim maliyetlerinin ürünlere dağıtılmasında direkt işçilik saatleri dikkate alınmaktadır. İşletme cari yıl için 6.000.000 TL tutarında genel üretim maliyetine katlanacağını, 15.000 adet lüx cüzdan ve 120.000 adet standart cüzdan üreteceğini planlamıştır. Lüks cüzdanın üretilmesi için 1,6 dis, standart model için 0,8 dis çalışılması gerekmektedir. Birim başına hammadde ve işçilik maliyetleri aşağıda verilmiştir. Bir birim standart cüzdanın maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Maliyet Muhasebesi Ünite 13 Soru 8-9-10, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

a) 150 TL/br
b) 160 TL/br
c) 170 TL/br
d) 180 TL/br
e) 190 TL/br

Cevap : b) 160 TL/br

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 6

lolonolo

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: