Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 14

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 14

#1. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir. LIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde kasım ayında üretime gönderilen hammaddenin maliyeti ne kadardır?

#2. Sipariş maliyet sistemi uygulayan bir işletmeyle ilgili olarak bazı bilgiler yukarıdaki gibidir: - İşletmede M-A ve M-B departmanları için saptanan GİM yükleme hadleri nedir?

c) M-A 50 TL/ms., M-B 10 TL/dis.

#3. Beylikdüzü İşletmesi 6.000 m2 alana kurulu bir fabrikada süt üretmektedir. İşletmede kalite kontrol ve tamir-bakım yardımcı hizmet yerleri ile pastörize ve şişeleme olmak üzere iki adet esas üretim yeri bulunmaktadır. Bu bölümlerde çalışan kişi sayıları yukarıda sunulmuştur. Yemek maliyetleri maliyet merkezlerine kişi sayısı ile orantılı olarak dağıtılmaktadır. 2014 yılı Şubat ayı için katlanılan toplam yemek maliyeti 15.000 TL ise şişeleme maliyet merkezine düşen yemek maliyeti ne kadardır?

#4. Yağmur İşletmesinin Kasım ayı içerisindeki hammadde stok kalemi ile ilgili bilgi yukarıdaki gibidir. FIFO stok değerleme yöntemini kullanan Yağmur İşletmesinde kasım ayı sonunda elinde kalan hammadde stokunun maliyeti ne kadardır?

#5. Faysal İşletmesi standart ve lüks olmak üzere iki tip ofis sandalyesi üretmektedir. İşletmedeki faaliyetlere ve genel üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Genel üretim maliyetlerinin oluşmasına neden olan faaliyetlerin makine hazırlama sayısı ve kullanılan parça sayısı olduğu varsayıldığında faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre standart model için hesaplanan genel üretim maliyeti tutarı ne kadardır?

e) 51.000 TL

#6. Avcılar İşletmesi 5.000 m2 alana kurulu bir fabrikada gömlek üretmektedir. A, B, C, yardımcı hizmet yerleri ile kesme, dikme ve ütüleme olmak üzere üç adet esas üretim yeri bulunmaktadır. Bu bölümlerin kapsadıkları alanlara ilişkin bilgiler yukarıda sunulmuştur. Kullanılan alan için ödenen yıllık kira 1.000.000 TL’dir. Birinci dağıtım sonucunda kesme bölümünün payına düşen kira ne kadardır?

#7. Pınar İşletmesinin 2013 yılı için bütçelenen genel üretim maliyetleri 15.000.000 TL ve bütçelenen direkt işçilik saatleri 50.000 saat ise genel üretim maliyeti yükleme haddi ne kadardır?

#8. Rıhtım İşletmesi DVD oynatıcılar için parçalar üretmektedir. Her bir ürün için 2.950 TL tutarında hammadde ve saati 20 TL’den 2.000 TL tutarında direkt işçilik maliyetine katlanılmaktadır. Üretime her bir direkt işçilik saati başına 35 TL tutarında genel üretim maliyeti yüklenmektedir. Rıhtım İşletmesinin ürettiği bir DVD oynatıcının maliyeti ne kadardır?

#9. Karsu Şirketinin 2013 yılı için bütçelenmiş genel imalat maliyeti 450.000 TL, bütçelenmiş faaliyet düzeyi ise 300 dis’tir. 2013 yılı fiili genel imalat maliyeti 500.000 TL, fiili faaliyet düzeyi ise 250 dis olarak gerçekleşmiştir. Karsu Şirketinin 2013 yılı üretimine yüklenen GİM tutarı ne kadardır?

#10. Bir ürüne olması gerekenden az maliyet yüklemek aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?

#11. Doğan İşletmesi burun spreyi üretmektedir. Üretimle ilgili bütçelenmiş endirekt maliyetlerin toplamı 80.000 TL'dir. Bütçelenmiş sprey üretimi 40.000 adettir. Bu faaliyet için hesaplanacak olan endirekt maliyet dağıtım haddi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aylık sabit üretim maliyetlerinin toplamı 400.000 TL’dir. Üretim hacminin yüksek olduğu aylarda değişken üretim maliyetleri 320.000 TL ve üretim hacminin düşük olduğu aylarda değişken üretim maliyetleri 80.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer üretimin yüksek olduğu aylarda 16.000, üretimin düşük olduğu aylarda 4.000 direkt işçilik saati çalışma bütçeleniyorsa yüksek ve düşük üretim hacmi için bulunacak genel üretim maliyeti yükleme hadleri sırasıyla ne kadardır?

#13. Saat başı ücreti 20 TL olan imalat işçisi Ahmet Bey Aralık ayında toplam 160 saat çalışmıştır. Bu sürenin içine 15 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle boş geçen süre ve 10 saatlik makine temizlik süresi de dâhildir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#14. Liman İşletmesi bilgisayarlar için parçalar üretmektedir. Üretim 100 birimlik partiler halinde yapılmaktadır. Her bir parti için 4.000 TL tutarında hammadde ve saati 30 TL’den 50 saat direkt işçilik maliyetine katlanılmaktadır. Üretime her bir direkt işçilik saati başına 15 TL tutarında genel üretim maliyeti yüklenmektedir. Liman İşletmesinin ürettiği bir birim parçanın maliyeti ne kadardır?

#15. Bir ürüne olması gerekenden fazla maliyet yüklenmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

#16. Faysal İşletmesi standart ve lüks olmak üzere iki tip ofis sandalyesi üretmektedir. İşletmedeki faaliyetlere ve genel üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir. Genel üretim maliyetlerinin oluşmasına neden olan faaliyetlerin makine hazırlama sayısı ve kullanılan parça sayısı olduğu varsayıldığında faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre lüks model için hesaplanan genel üretim maliyeti tutarı ne kadardır?

b) 70.400 TL

#17. Beyaz işletmesinin ayakkabı ve terlik olmak üzere iki adet maliyet merkezi bulunmaktadır. Yukarıdaki veriler gelecek yıla ilişkin bütçelenmiş tutarları göstermektedir: Dağıtım haddinin (oranının) hesaplanmasında pratik kapasite kullanılacaktır. Yıl içinde ayakkabı maliyet merkezinde fiili olarak 2.800 direkt işçilik saati, terlik maliyet merkezinde 1.200 direkt işçilik saati çalışılmıştır. Eğer sabit ve değişken maliyetler için ayrı maliyet dağıtım anahtarları kullanılacaksa terlik maliyet merkezine düşen bütçelenmiş maliyet payı aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Beyaz İşletmesinin ayakkabı ve terlik olmak üzere iki adet maliyet merkezi bulunmaktadır. Yukarıdaki veriler gelecek yıla ilişkin bütçelenmiş tutarları göstermektedir: Dağıtım haddinin (oranının) hesaplanmasında pratik kapasite kullanılacaktır. Yıl içinde ayakkabı maliyet merkezinde fiili olarak 2.800 direkt işçilik saati, terlik maliyet merkezinde 1.200 direkt işçilik saati çalışılmıştır. Eğer tek bir dağıtım anahtarı kullanılırsa dağıtım sonucunda ayakkabı maliyet merkezine yüklenecek fiili maliyet payı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Beyaz işletmesinin ayakkabı ve terlik olmak üzere iki adet maliyet merkezi bulunmaktadır. Yukarıdaki verilere gelecek yıla ilişkin bütçelenmiş tutarları göstermektedir: Dağıtım haddinin (oranının) hesaplanmasında pratik kapasite kullanılacaktır. Yıl içinde ayakkabı maliyet merkezinde fiili olarak 2.800 direkt işçilik saati, terlik maliyet merkezinde 1.200 direkt işçilik saati çalışılmıştır. Eğer tek bir dağıtım anahtarı kullanılırsa ayakkabı maliyet merkezi için maliyet yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Alanya İşletmesinin makine ve montaj olmak üzere iki üretim bölümü bulunmaktadır. Gelecek yıla ilişkin yukarıdaki tahminler yapılmıştır: Direkt işçilik saatleri dikkate alınarak fabrikanın tümü için hesaplanacak genel üretim maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?

b) 10 TL/direkt işçilik saati

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 14

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 14

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 14

Faysal İşletmesi standart ve lüks olmak üzere iki tip ofis sandalyesi üretmektedir. İşletmedeki faaliyetlere ve genel üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 1-2, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Genel üretim maliyetlerinin oluşmasına neden olan faaliyetlerin makine hazırlama sayısı ve kullanılan parça sayısı olduğu varsayıldığında faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre standart model için hesaplanan genel üretim maliyeti tutarı ne kadardır?

a) 49.600 TL
b) 70.400 TL
c) 75.000 TL
d) 45.000 TL
e) 51.000 TL

Cevap : a) 49.600 TL

Faysal İşletmesi standart ve lüks olmak üzere iki tip ofis sandalyesi üretmektedir. İşletmedeki faaliyetlere ve genel üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 1-2, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Genel üretim maliyetlerinin oluşmasına neden olan faaliyetlerin makine hazırlama sayısı ve kullanılan parça sayısı olduğu varsayıldığında faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre lüks model için hesaplanan genel üretim maliyeti tutarı ne kadardır?

a) 49.600 TL
b) 70.400 TL
c) 75.000 TL
d) 45.000 TL
e) 51.000 TL

Cevap : b) 70.400 TL

Maya İşletmesi Standart ve Jumbo olmak üzere iki farklı boyutta seramik bardak üretmektedir. İşletme yönetiminin gelecek döneme ilişkin beklentileri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur:

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 3-4-min

İşletme faaliyet tabanlı maliyetleme sistemini kullandığına göre inceleme faaliyetine ilişkin genel üretim maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,50 TL/inceleme sayısı
b) 2,00 TL/inceleme sayısı
c) 20,00 TL/inceleme sayısı
d) 5,00 TL/inceleme sayısı
e) 10,00 TL/inceleme sayısı

Cevap : d) 5,00 TL/inceleme sayısı

Maya İşletmesi Standart ve Jumbo olmak üzere iki farklı boyutta seramik bardak üretmektedir. İşletme yönetiminin gelecek döneme ilişkin beklentileri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur:

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 3-4-min

İşletme faaliyet tabanlı maliyetleme sistemini kullanmaktadır. Ekim ayı içinde işletme 700.000 adet standart bardak üretmiş ve bu üretime ilişkin olarak 2.000 adet sipariş, 1.000 bakım saati, 2.000 hazırlama saati ve 2.000 adet inceleme yapıldığı tespit edilmiştir. Ekim ayında standart bardaklar için hesaplanan genel üretim maliyeti tutarı ne kadardır?

a) 43.000 TL
b) 25.000 TL
c) 34.000 TL
d) 37.000 TL
e) 45.000 TL

Cevap : a) 43.000 TL

Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 5-6-7-8-9-10-min

Paketleme maliyetlerini dağıtmak için kullanılacak genel üretim maliyeti yükleme haddi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 50,78 TL
b) 75,98 TL
c) 100,15 TL
d) 125,32 TL
e) 157,89 TL

Cevap : e) 157,89 TL

Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 5-6-7-8-9-10-min

Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde 1000 adet şekeli kurabiye için tahmini genel üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) 189,48 TL
b) 155,65 TL
c) 125, 32 TL
d) 105,45 TL
e) 85,65 TL

Cevap : a) 189,48 TL

Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 5-6-7-8-9-10-min

Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde 1000 adet şekeli kurabiye için tahmini faaliyet kârı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 200,45 TL
b) 250, 30 TL
c) 310, 85 TL
d) 390, 52 TL
e) 450, 85 TL

Cevap : d) 390, 52 TL

Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 5-6-7-8-9-10-min

Geleneksel maliyetleme sistemine göre (genel üretim maliyetlerinin dağıtımında direkt işçilik saatleri kullanılmaktadır) 1000 adet şekerli kurabiye için tahmini genel üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) 200 TL
b) 150 TL
c) 100 TL
d) 50 TL
e) 25 TL

Cevap : b) 150 TL

Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 5-6-7-8-9-10-min

Geleneksel maliyetleme sistemine göre (genel üretim maliyetlerinin dağıtımında direkt işçilik saatleri kullanılmaktadır) 1000 adet şekerli kurabiye için tahmini faaliyet kârı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 300 TL
b) 330 TL
c) 430 TL
d) 530 TL
e) 630 TL

Cevap : c) 430 TL

Ayşe Teyze’nin Kurabiye İşletmesi makaron, şekerli ve tereyağlı olmak üzere üç farklı kurabiye üretip satmaktadır. Fırınların büyüklüğü ve elde bulunan kurabiye kalıpları nedeniyle bir parti kurabiye en fazla 1.000 adet olarak üretebilmektedir. Yapılan bütçeler doğrultusunda aşlağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Maliyet Muhasebesi Ünite 14 Soru 5-6-7-8-9-10-min

Geleneksel maliyetleme sisteminden elde edilen kâr rakamı ile faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminden elde edilen kâr rakamı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) 39,78 TL
b) 43,85 TL
c) 65,39 TL
d) 72,65 TL
e) 85,62 TL

Cevap : a) 39,78 TL

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: