Çiftlik hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1 Vize Deneme-1

Çiftlik hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1 Vize Deneme-1

#1. Destek şerbetine eğer ilaç katılacaksa …....°C'nin altında katılır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

#2. Kasım-Aralık ayında arıcıların yapacakları çalışmalar nelerdir?

#3. Aşağıdaki zararlılardan hangisi ihbarı mecburidir?

#4. Varroa destructor’un 148 gün sonra erkek arı gözlerindeki üremesinin, işçi arı gözlerindeki üremeye oranı ne kadardır?

#5. Ballık ve Kuluçkalık 26 cm, Ön cephe 38.5 cm, Yan cephe 45.5 cm, Tahta kalınlığı 2.5 cm olarak ölçüleri verilen kovanlar hangi tip kovanlardır?

#6. Kışın ve yazın dışarıda sıcaklık ne olursa olsun arıların oluşturdukları salkımın merkezinde veya yavru yetiştirme bölgesinde sıcaklık ….… °C arasında olur. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

#7. Nosematosisli kolonileri tedavi etmek için ……………… etken maddesi koloni başına …… mg dozda kullanılır. Cümlesinde boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

#8. Varro enfestasyonunda ‘Eğer çok sayıda larva ölmüşse arılar bunları dışarı atamazlar ve gözlerde kuruyarak ………. ……….. ……..benzer belirtiler gösterirler’ cümlesinde boşluğa gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Varroa’nın erkek arılarda gözden kaçan ve suni tohumlamalarda oldukça başarısız sonuçların alınmasına neden olan yan etkisi hangisidir?

#10. Hanta virüsünü idrar ve dışkısıyla etrafa bulaştırıp arıcılar için tehlike oluşturan kovan zararlısı hangisidir?

#11. “1000 m ve üzerinde rastlanmazken, sahil kesiminde ve 500 m’ye kadar olan rakımlarda ve karanlık ortamlarda yıkıcı etkileri görülmektedir” diye tanımlanan arı zararlısı hangisidir?

#12. Koloninin büyüklüğüne göre onları kışın donmaktan, diğer mevsimlerde ise hastalık ve zararlılardan korumak amacıyla kovan içinin daraltılıp genişletilmesinde kullanılan ahşap malzeme hangisidir?

#13. Sonuna doğru Bal hasadı yapıldığı ve Kış arılarının üretiminin olduğu ay hangisidir?

#14. Balarısı kolonilerinde görülen pek çok hastalığın yaygınlığının en önemli sebeplerinden birisi de ................ . Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

#15. Ballık 17 cm, Kuluçkalık 31 cm, Tahta kalınlığı 3.5 cm olarak ölçüleri verilen kovanlar hangi tip kovanlardır?

#16. Trake akarı enfestasyonunun yayılma dönemi ………..çıkışlarında en fazladır, ülkemizde ilk ve kesin olarak varlığı ………………………… bildirilmiştir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

#17. Arılar aşağıdaki ballardan hangisiyle kışlatılamazlar?

#18. Ergin balarısı örnekleri mesafenin uzun, ulaşımın zor olduğu durumlarda mantar veya bakterilerden ileri gelebilecek kokuşma ve küflenmenin önüne geçmek için % …. etil alkol içinde gönderilmelidir. Cümlesinde boş bırakılan yere uygun seçeneği işaretleyiniz.

#19. Nosematosisle ilgili olarak yanlış olan hangisidir?

#20. Fazla soğuk ve karlı bölgelerde kovan tamamiyle ………. kaplanır. Böylece kovan dışı sıcaklık …. derece olur. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Çiftlik hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1 Vize Deneme-1

1. Arılar aşağıdaki ballardan hangisiyle kışlatılamazlar?

A. Kestane
B. çam
C. akasya
D. geven
E. ıhlamur

Cevap : B. çam

2. Fazla soğuk ve karlı bölgelerde kovan tamamiyle ………. kaplanır. Böylece kovan dışı sıcaklık …. derece olur.

A. karla, 10
B. toprakla, 1
C. gazete kağıdıyla, 5
D. şeker çuvalıyla, 15
E. karla, 0

Cevap : E. karla, 0

3. Balarısı kolonilerinde görülen pek çok hastalığın yaygınlığının en önemli sebeplerinden birisi de ……………. .

A. arı kuşlarıdır
B. uygun olmayan kovanlardır
C. modern alet ve ekipmanlardır
D. ayılardır
E. kirpilerdir

Cevap : B. uygun olmayan kovanlardır

4. Ballık ve Kuluçkalık 26 cm, Ön cephe 38.5 cm, Yan cephe 45.5 cm, Tahta kalınlığı 2.5 cm olarak ölçüleri verilen kovanlar hangi tip kovanlardır?

A. Langstroth
B. kütük
C. Dadant
D. karakovan
E. sepet

Cevap : A. Langstroth

5. Kışın ve yazın dışarıda sıcaklık ne olursa olsun arıların oluşturdukları salkımın merkezinde veya yavru yetiştirme bölgesinde sıcaklık ….… °C arasında olur.

A. 12±0.6
B. 32±0.6
C. 22±0.6
D. 15±0.6
E. 35±0.6

Cevap : B. 32±0.6

6. Sonuna doğru Bal hasadı yapıldığı ve Kış arılarının üretiminin olduğu ay hangisidir?

A. Ocak
B. Ekim
C. Mayıs
D. Ağustos
E. Kasım

Cevap : D. Ağustos

7. Destek şerbetine eğer ilaç katılacaksa …….°C’nin altında katılır.

A. 63
B. 60
C. 55
D. 53
E. 49

Cevap : E. 49

8. Ballık 17 cm, Kuluçkalık 31 cm, Tahta kalınlığı 3.5 cm olarak ölçüleri verilen kovanlar hangi tip kovanlardır?

A. Langstroth
B. kütük
C. Dadant
D. karakovan
E. sepet

Cevap : C. Dadant

9. Kasım-Aralık ayında arıcıların yapacakları çalışmalar nelerdir?

A. Depoların ve arılıkların kontrolu
B. Ballıkların ve kovan ekipmanlarının sağlanması
C. Sonuna doğru Bal hasadı ve Kış arılarının üretimi
D. Arılardan elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi
E. Arılıkların kış şartlarına hazırlanması

Cevap : D. Arılardan elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi

10. Koloninin büyüklüğüne göre onları kışın donmaktan, diğer mevsimlerde ise hastalık ve zararlılardan korumak amacıyla kovan içinin daraltılıp genişletilmesinde kullanılan ahşap malzeme hangisidir?

A. Bölme tahtası
B. Örtü tahtası
C. Polen kapanı
D. Kovan kapağı
E. Çerçeve

Cevap : A. Bölme tahtası

11. Varroa destructor’un 148 gün sonra erkek arı gözlerindeki üremesinin, işçi arı gözlerindeki üremeye oranı ne kadardır?

A. 1/1
B. 1/2
C. 3/1
D. 1/4
E. 4/1

Cevap : E. 4/1

12. Varroa’nın erkek arılarda gözden kaçan ve suni tohumlamalarda oldukça başarısız sonuçların alınmasına neden olan yan etkisi hangisidir?

A. çiftleşemez
B. kanatları oluşmaz
C. karın kısmı gelişmez
D. semenin yumurtayı dölleme kabiliyeti azalır
E. yön tayini yapamaz

Cevap : D. semenin yumurtayı dölleme kabiliyeti azalır

13. Varro enfestasyonunda ‘Eğer çok sayıda larva ölmüşse arılar bunları dışarı atamazlar ve gözlerde kuruyarak ………. ……….. ……..benzer belirtiler gösterirler’ cümlesinde boşluğa gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A. Avrupa yavru çürüklüğüne
B. Amerikan yavru çürüklüğüne
C. Tulumsu yavru çürüklüğüne
D. Kireç hastalığına
E. Taş hastalığına

Cevap : A. Avrupa yavru çürüklüğüne

14. Trake akarı enfestasyonunun yayılma dönemi ………..çıkışlarında en fazladır, ülkemizde ilk ve kesin olarak varlığı ………………………… bildirilmiştir.

A. genç arı, güney illerimizden
B. yumurta, doğu illerimizden
C. yaşlı arı, kuzey illerimizden
D. pupa, batı illerimizden
E. kovan, iç anadoludan

Cevap : A. genç arı, güney illerimizden

15. Nosematosisli kolonileri tedavi etmek için ……………… etken maddesi koloni başına …… mg dozda kullanılır.

A. fumagillin-75
B. coumaphos-3.6
C. ascorbic acide-500
D. Oxitetracycline-180
E. flumethrin-3.6

Cevap : A. fumagillin-75

16. “1000 m ve üzerinde rastlanmazken, sahil kesiminde ve 500 m’ye kadar olan rakımlarda ve karanlık ortamlarda yıkıcı etkileri görülmektedir” diye tanımlanan arı zararlısı hangisidir?

A. Apanteles galleriae
B. Athena tumida
C. Galleria mellonella
D. Varroa destructor
E. Tropilaelaps clareae

Cevap : C. Galleria mellonella

17. Hanta virüsünü idrar ve dışkısıyla etrafa bulaştırıp arıcılar için tehlike oluşturan kovan zararlısı hangisidir?

A. Küçük kovan böceği
B. Fareler
C. Ayılar
D. Bal porsukları
E. Kokarca

Cevap : B. Fareler

18. Nosematosisle ilgili olarak yanlış olan hangisidir?

A. Enfeksiyon genelde gıdayla alınan sporlarla bulaşır
B. Nosema spp’nin sporları ışık kırıcı ve ovaldir
C. Ergin arı hastalığıdır
D. Nosematosisli arıların midesi sarı renklidir.
E. Kovan uçuş deliği önünde toprak kırıntıları vardır

Cevap : D. Nosematosisli arıların midesi sarı renklidir.

19. Aşağıdaki zararlılardan hangisi ihbarı mecburidir?

A. Küçük kovan böceği
B. Fareler
C. Ayılar
D. Bal porsukları
E. Kokarca

Cevap : A. Küçük kovan böceği

20. Ergin balarısı örnekleri mesafenin uzun, ulaşımın zor olduğu durumlarda mantar veya bakterilerden ileri gelebilecek kokuşma ve küflenmenin önüne geçmek için % …. etil alkol içinde gönderilmelidir.

A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
E. 70

Cevap : E. 70

Çiftlik hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1 Vize Deneme-1

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
%d blogcu bunu beğendi: