Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-2

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği-Türkiye arasında kurulan organlardan biri değildir?

#2. Aşağıdaki “program-bakanlık (veya merkez-başkanlık)” eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği müzakere sürecinin ilk aşamasıdır?

#4. Avrupa Birliği Müktesebatı aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Ortaklık Konseyi’nin belirlediği sekiz alt Ortaklık Komitesi’nden biri değildir?

#6. Müzakere sürecinde alınan siyasi ve stratejik temel kararlar, üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan Hükûmetler Arası Konferans bünyesinde alınmaktadır.

#7. Topluluk hukukunun kaynaklarından olan ikincil kaynaklar, doğrudan yürürlüğe girer ve iç hukukta uygulanması zorunludur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Müktesebatı’nın ikincil kaynaklarından biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dâhil olduğu AB Topluluk Programlarından biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararının maddelerinden biri değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Program’ın özelliklerinden biri değildir?

#12. Türkiye’ye adaylık statüsünün resmen tanındığı Helsinki Zirvesi hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?

#13. Aşağıdakilerden hangi faslık müzakereye açılmamıştır?

#14. Katılım Ortaklığı Belgesi, aday ülkenin katılım öncesi kaydetmesi gereken öncelikli alanların değerlendirildiği bir belgedir.

#15. Kültür Programı’nın amacı kültürel ve sanatsal üretiminin uluslararası dolaşımını teşvik etmektir.

#16. ………………………’nin amacı, Türkiye’yi tam üyeliğe taşımak için gerekli olan esasları tek bir çerçevede toplamaktır. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#17. Gençlik (Youth) Programı genç Avrupalılar arasında aktif vatandaşlığı, dayanışmayı ve hoşgörüyü yayma amacındadır.

#18. Terörle mücadele mevzuatı konusunda AB ile müktesebat uyumlu mudur?

#19. Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye getirilen ek özel şartlar, sınır sorunları ve Kıbrıs sorunu olmuştur.

#20. ………… Programı, 2007-2013 dönemini kapsamaktadır. Amacı: Sosyal gündem ve Lizbon süreci çerçevesinde Avrupa Birliği’nin sosyal politika ve amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli mali desteğin sağlanmasıdır. Türkiye ayağında sorumlu birim ………………. dır. Yukarıdaki paragrafta bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-2

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dâhil olduğu AB Topluluk Programlarından biri değildir?

A. Fiscalis 2013
B. Customs (Gümrük) 2013
C. Military (Askeri Modernizasyon) 2013
D. Seventh Framework (Yedinci Çerçeve Araştırma ve Teknolojik Gelişme)
E. Youth (Gençlik Programı)

Cevap : C. Military (Askeri Modernizasyon) 2013

2. Aşağıdaki “program-bakanlık (veya merkez-başkanlık)” eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A. Yedinci Çerçeve – TÜBİTAK
B. Gençlik Programı – AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
C. Kültür Programı – Kültür ve Turizm Bakanlığı
D. Gümrük 2013 – Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı
E. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Cevap : D. Gümrük 2013 – Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı

3. Kültür Programı’nın amacı kültürel ve sanatsal üretiminin uluslararası dolaşımını teşvik etmektir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

4. Gençlik (Youth) Programı genç Avrupalılar arasında aktif vatandaşlığı, dayanışmayı ve hoşgörüyü yayma amacındadır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

5. ………… Programı, 2007-2013 dönemini kapsamaktadır. Amacı: Sosyal gündem ve Lizbon süreci çerçevesinde Avrupa Birliği’nin sosyal politika ve amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli mali desteğin sağlanmasıdır. Türkiye ayağında sorumlu birim ………………. dır.
Yukarıdaki paragrafta bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. Kültür Programı – Kültür ve Turizm Bakanlığı
B. Fiscalis 2013 – Gümrük Müsteşarlığı
C. Progress Programı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D. Hayat Boyu Öğrenme Programı – AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
E. Fiscalis 2013 – Maliye Bakanlığı

Cevap : C. Progress Programı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

6. Türkiye’ye adaylık statüsünün resmen tanındığı Helsinki Zirvesi hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?

A. 1-9 Kasım 1998
B. 9-10 Aralık 1998
C. 11-13 Kasım 1999
D. 10-11 Aralık 1999
E. 20-21 Kasım 2000

Cevap : D. 10-11 Aralık 1999

7. Katılım Ortaklığı Belgesi, aday ülkenin katılım öncesi kaydetmesi gereken öncelikli alanların değerlendirildiği bir belgedir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

8. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Program’ın özelliklerinden biri değildir?

A. Taahhüt ve takvim içermektedir.
B. İlk kez 2001’de hazırlanmıştır.
C. Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin temel taşı ve yol haritasıdır.
D. İhtiyatlı ve uzlaştırıcı bir belgedir.
E. Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan hedeflerin önceliklerine yer verilir.

Cevap : C. Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin temel taşı ve yol haritasıdır.

9. ……………………………………’nin amacı, Türkiye’yi tam üyeliğe taşımak için gerekli olan esasları tek bir çerçevede toplamaktır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. Avrupa Birliği Komisyonu
B. Avrupa Birliği Müzakere Süreci
C. Avrupa Birliği Konseyi
D. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
E. Katılım Ortaklığı Belgesi

Cevap : E. Katılım Ortaklığı Belgesi

10. Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye getirilen ek özel şartlar, sınır sorunları ve Kıbrıs sorunu olmuştur.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Müktesebatı’nın ikincil kaynaklarından biri değildir?

A. Yönerge
B. Karar
C. Onay
D. Tüzük
E. Tavsiye

Cevap : C. Onay

12. Müzakere sürecinde alınan siyasi ve stratejik temel kararlar, üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan Hükûmetler Arası Konferans bünyesinde alınmaktadır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

13. Avrupa Birliği Müktesebatı aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A. Avrupa Birliği Temel Hakları
B. Avrupa Birliği Vergileme Sistemi
C. Avrupa Birliği Hukuk Sitemi
D. Avrupa Birliği Mali Hükümleri
E. Avrupa Birliği Bütçe Sistemi

Cevap : C. Avrupa Birliği Hukuk Sitemi

14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği müzakere sürecinin ilk aşamasıdır?

A. Ön eleme
B. Pozisyon belirleme
C. Açık müzakere
D. Ön hazırlık
E. Tarama

Cevap : E. Tarama

15. Topluluk hukukunun kaynaklarından olan ikincil kaynaklar, doğrudan yürürlüğe girer ve iç hukukta uygulanması zorunludur.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Final Deneme-2

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
%d blogcu bunu beğendi: