Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Vize Deneme-1

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Vize Deneme-1

#1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Maastricht kriterleri çerçevesince öngörülen üyelik kriterleri arasında yer almaz?

#3. Avrupa Birliği, Türkiye’ye en fazla …………… ihraç etmektedir. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#4. “Avrupa için bir Anayasa oluşturan Antlaşma Taslağı”, 2004 tarihinde imzalanmış, 2008 Aralığında Avrupa Birliği resmî gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

#5. Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Avrupa Topluluğu, “Avrupa Birliği” adını almıştır?

#6. Avrupa toplulukları ismi hangi anlaşma ile Avrupa Topluluğu ismini almıştır?

#7. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kurucu ülkelerden (altılılar) biri değildir?

#8. Avrupa Birliği, Türkiye’den en az …………… ithal etmektedir. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#9. Lizbon antlaşması ile alınan karar alma prosedürü nitelik ve kararın alındığı alana göre üç başlık altında sınıflandırılabilir, bunlar ………………, …………….. ve ……………..’dür. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#10. Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye aday ülkeler arasında sayılmıştır.

#11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#12. 8 Nisan 1965 tarihinde imzalanan Füzyon Antlaşması ile EURATOM ve AET kurulmuştur.

#13. Delors Raporu ile aşamalı bir şekilde ekonomik ve parasal birliği kurma amacı hedeflenmiştir.

#14. Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı oluşturulmuştur.

#15. Ombudsman, AB Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Adalet Divanı, İlk Derece Mahkemesi ve Sivil Hizmet Mahkemesi gibi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu yanlış uygulama ve şikâyetleri değerlendirir, araştırır ve raporlamaktan sorumludur.

#16. Avrupa Komşuluk Politikası’nın amacı Avrupa Birliği’nin yeni koşularının istikrar, güvenlik ve refahına destek olarak, tarafların çıkarlarına da uygun faaliyetler yürütmektir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag kriterleri ile getirilen tam üyelik kriterleri arasında yer alır?

#18. Komisyon ile Konsey üyeleri arasındaki fark: Komisyon üyesi, üye devletlerin çıkarlarını temsil eden Konsey’in aksine, hükûmetlerden bağımsızdır ve bir bütün olarak Avrupa Birliği’nin çıkarlarını korur.

#19. Topluluğun ilk genişleme dalgasında İngiltere, İrlanda ve Norveç yer alır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin resmi kurumları arasında yer almaz?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Vize Deneme-1

1. Avrupa toplulukları ismi hangi anlaşma ile Avrupa Topluluğu ismini almıştır?

A. Füzyon Antlaşması
B. Paris Antlaşması
C. Maastricht Antlaşması
D. Avrupa Tek Senedi
E. Avrupa Siyasal İşbirliği Antlaşması

Cevap : D. Avrupa Tek Senedi

2. Delors Raporu ile aşamalı bir şekilde ekonomik ve parasal birliği kurma amacı hedeflenmiştir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kurucu ülkelerden (altılılar) biri değildir?

A. Almanya
B. İngiltere
C. Hollanda
D. Lüksemburg
E. Belçika

Cevap : B. İngiltere

4. 8 Nisan 1965 tarihinde imzalanan Füzyon Antlaşması ile EURATOM ve AET kurulmuştur.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

5. Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Avrupa Topluluğu, “Avrupa Birliği” adını almıştır?

A. Nice Antlaşması
B. Roma Antlaşması
C. Lizbon Antlaşması
D. Maastricht Antlaşması
E. Amsterdam Antlaşması

Cevap : D. Maastricht Antlaşması

6. “Avrupa için bir Anayasa oluşturan Antlaşma Taslağı”, 2004 tarihinde imzalanmış, 2008 Aralığında Avrupa Birliği resmî gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

7. Lizbon antlaşması ile alınan karar alma prosedürü nitelik ve kararın alındığı alana göre üç başlık altında sınıflandırılabilir, bunlar ………………, ………………….. ve ……………………..’dür.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. Yasam usulüne tabi konular, yasama usulüne tabi olmayan konular ve açık koordinasyon yöntemi
B. Yasam usulüne tabi konular, danışma yöntemi ve açık koordinasyon yöntemi
C. Ortak karar alma, danışma ve onay yöntemleri
D. Ortak karar alma, danışma ve açık koordinasyon yöntemi
E. Hiçbiri

Cevap : A. Yasam usulüne tabi konular, yasama usulüne tabi olmayan konular ve açık koordinasyon yöntemi

8. Aşağıdakilerden hangisi Maastricht kriterleri çerçevesince öngörülen üyelik kriterleri arasında yer almaz?

A. Yıllık enflasyon oranı
B. Kamu açığının GSYİH’ye oranı
C. Ortalama uzun vadeli faiz oranı
D. Kamu borç stokunun GSYİH’ye oranı
E. Üye ülkenin para biriminin Euro karşısındaki değeri

Cevap : E. Üye ülkenin para biriminin Euro karşısındaki değeri

9. Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı oluşturulmuştur.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

10. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag kriterleri ile getirilen tam üyelik kriterleri arasında yer alır?

A. Hukuk devleti olması
B. İşlevsel bir piyasaya sahip olması
C. Topluluk mevzuatını benimsemesi
D. Azınlıkları koruması
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

11. Topluluğun ilk genişleme dalgasında İngiltere, İrlanda ve Norveç yer alır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Fransa ve İtalya’nın girişimleriyle, 1972 Paris Zirvesi’nde “Küresel Akdeniz Politikası” oluşturulmuştur.
B. 1989’da, Avrupa Konseyi, “Yenileştirilmiş Akdeniz Politikasını” açıklamıştır.
C. 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Barselona Konferansı sonucu, Barselona Deklarasyonu’yla “Avrupa-Akdeniz Ortaklığı” kurulmuştur.
D. 13 Temmuz 2008’de “Akdeniz için Birlik” kurulmuştur.
E. Hiçbiri

Cevap : E. Hiçbiri

13. Avrupa Komşuluk Politikası’nın amacı Avrupa Birliği’nin yeni koşularının istikrar, güvenlik ve refahına destek olarak, tarafların çıkarlarına da uygun faaliyetler yürütmektir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin resmi kurumları arasında yer almaz?

A. Avrupa Merkez Bankası
B. Avrupa Parlamentosu
C. Avrupa Birliği Zirvesi
D. Konsey
E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Cevap : E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

15. Komisyon ile Konsey üyeleri arasındaki fark: Komisyon üyesi, üye devletlerin çıkarlarını temsil eden Konsey’in aksine, hükûmetlerden bağımsızdır ve bir bütün olarak Avrupa Birliği’nin çıkarlarını korur.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

16. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Lizbon Antlaşması ile Avrupa Konseyi’ne kurum statüsü verilmiştir.
B. Konsey, Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği bütçesini onaylar.
C. Daimi Temsilciler Komitesi-I (COREPER-I) teknik konularla, Daimi Temsilciler Komitesi-II (COREPER-II) ise siyasi konularla ilgilenir.
D. Avrupa Birliği’nde en yüksek mahkeme AB Adalet Divanı’dır.
E. Kâr güden Avrupa Yatırım Bankası, yatırım projelerini destekler.

Cevap : E. Kâr güden Avrupa Yatırım Bankası, yatırım projelerini destekler.

17. Ombudsman, AB Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Adalet Divanı, İlk Derece Mahkemesi ve Sivil Hizmet Mahkemesi gibi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu yanlış uygulama ve şikâyetleri değerlendirir, araştırır ve raporlamaktan sorumludur.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Vize Deneme-1

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
%d blogcu bunu beğendi: