Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Vize Deneme-2

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Vize Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Anlaşması’nda sonucu belirlenen 1964-1970 Hazırlık Aşaması’nda görülen gelişmelerden biri değildir?

#2. İlerleme Raporlarını değerlendirdiğimizde Türkiye’nin düzenli bir şekilde Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirdiği görülmektedir.

#3. Avrupa Birliği, Türkiye’den en az …………… ithal etmektedir. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#4. Avrupa Birliği’nin bölgesel politikalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Maastricht kriterleri çerçevesince öngörülen üyelik kriterleri arasında yer almaz?

#6. AB sanayi politikası, ilk defa 1970 AB Sanayi Politikası başlıklı memorandumla ele alınmıştır.

#7. Avrupa Birliği, Türkiye’ye en fazla …………… ihraç etmektedir. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#8. Avrupa toplulukları ismi hangi anlaşma ile Avrupa Topluluğu ismini almıştır?

#9. AB programlarından LİFE, ………………….. politikaları kapsamında uygulanan bir programdır. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#10. AB, iç pazarda yakaladığı başarıyı dış pazara aktarmak için dışa karşı korumacı politikalar ilkesini benimsemiştir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi AB Ortak Rekabet Politikası’nın temel ilkelerinden biri değildir?

#12. Gümrük Birliği’nin ticaret saptırıcı ve yaratıcı etkileri, Avrupa Birliği ticareti üzerinde yarattığı keskin dalgalanmalarla verimlilik ve kalitede düşüşe neden olmaktadır.

#13. Türkiye’ye AB adaylık statüsü hangi zirveyle birlikte verilmiştir?

#14. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kurucu ülkelerden (altılılar) biri değildir?

#15. AB-Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerine başlandıktan sonra, ilk tarama ………………….. faslında açılmıştır. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

#16. Avrupa Birliği sürecinde ve Gümrük Birliği kapsamında oluşturulan ilerleme raporları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag kriterleri ile getirilen tam üyelik kriterleri arasında yer alır?

#18. Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Avrupa Topluluğu, “Avrupa Birliği” adını almıştır?

#19. Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye aday ülkeler arasında sayılmıştır.

#20. Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlanması Brüksel Zirvesi ile kararlaştırılmıştır.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Vize Deneme-2

1. Avrupa Birliği’nin bölgesel politikalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bölgesel politikanın amacı bölgeler arası ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri kaldırmaktır.
B. Bölgesel politikanın hukuki dayanağı Roma Antlaşması’na dayanmaktadır.
C. Bölgesel farklılıkların belirlenmesinde tek kriter ekonomik uyumdur.
D. Bölgelerin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi için entegre programlar yürütülür.
E. Avrupa Sosyal Fonu bölgesel politikalar çerçevesinde kullanılabilecek fonlardan biridir.

Cevap : C. Bölgesel farklılıkların belirlenmesinde tek kriter ekonomik uyumdur.

2. Aşağıdakilerden hangisi AB Ortak Rekabet Politikası’nın temel ilkelerinden biri değildir?

A. Etkin rekabet ilkesi
B. Piyasalar arası rekabetin korunması ilkesi
C. Ortak pazarın birliği ilkesi
D. Dürüst rekabet ilkesi
E. Hiçbiri

Cevap : B. Piyasalar arası rekabetin korunması ilkesi

3. AB sanayi politikası, ilk defa 1970 AB Sanayi Politikası başlıklı memorandumla ele alınmıştır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

4. AB, iç pazarda yakaladığı başarıyı dış pazara aktarmak için dışa karşı korumacı politikalar ilkesini benimsemiştir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

5. AB programlarından LİFE, ………………….. politikaları kapsamında uygulanan bir programdır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. adalet ve içişleri
B. balıkçılık
C. tarım
D. eğitim ve kültür
E. çevre

Cevap : E. çevre

6. Türkiye’ye AB adaylık statüsü hangi zirveyle birlikte verilmiştir?

A. Helsinki Zirvesi
B. Kopenhag Zirvesi
C. Lüksemburg Zirvesi
D. Lizbon Zirvesi
E. Brüksel Zirvesi

Cevap : A. Helsinki Zirvesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Anlaşması’nda sonucu belirlenen 1964-1970 Hazırlık Aşaması’nda görülen gelişmelerden biri değildir?

A. Türkiye’ye tek taraflı tarife kotaları açılmıştır.
B. İş gücünün serbest dolaşımı sağlanmıştır.
C. İthalat, ihracata göre daha hızlı gelişmiştir.
D. Bu dönemde Türkiye herhangi bir yükümlülük üstlenmemiştir.
E. AB, Türkiye’ye ECU kapsamında kredi vermiştir.

Cevap : B. İş gücünün serbest dolaşımı sağlanmıştır.

8. Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlanması Brüksel Zirvesi ile kararlaştırılmıştır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

9 Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye aday ülkeler arasında sayılmıştır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

10. AB-Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerine başlandıktan sonra, ilk tarama ………………….. faslında açılmıştır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. adalet ve içişleri
B. hava sahası kullanımı
C. çevre politikaları
D. tarım
E. bilim ve araştırma

Cevap : E. bilim ve araştırma

11.Avrupa Birliği, Türkiye’den en az …………… ithal etmektedir.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. Hayvansal ve Bitkisel Yağlar, Katı Yağlar ve Mumlar
B. Gıda ve Canlı Hayvan
C. Akaryakıt ve Türevleri
D. Mineral Yakıtlar, Yağlar
E. Makine ve Ulaşım Ekipmanları

Cevap : A. Hayvansal ve Bitkisel Yağlar,Katı Yağlar ve Mumlar

12.Avrupa Birliği sürecinde ve Gümrük Birliği kapsamında oluşturulan ilerleme raporları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. 2003 yılı ilerleme raporunda Türkiye, Kuzey Kıbrıs ile yaptığı gümrük birliği anlaşmasının yürürlüğe girmeyeceğini açıklamıştır.
B. 2006 yılı ilerleme raporuna göre Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği, gümrükler alanında ileri uyum sağlamıştır.
C. 2001 yılı ilerleme raporuna göre Türkiye Helsinki Zirvesi’nde alınan karar ve taahhütlerinin tümünü yerine getirmiştir.
D. 2004 yılında Dünya Gümrük Teşkilatının İstanbul Sözleşmesi, TBMM tarafından onaylanmıştır.
E. 2010 yılı ilerleme raporuna göre yeni Gümrük Kanunu ile Avrupa Birliği müktesebatıyla daha uyumlu bir hâle gelinmiştir.

Cevap : C. 2001 yılı ilerleme raporuna göre Türkiye Helsinki Zirvesi’nde alınan karar ve taahhütlerinin tümünü yerine getirmiştir.

13.İlerleme Raporlarını değerlendirdiğimizde Türkiye’nin düzenli bir şekilde Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirdiği görülmektedir.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : A. Doğru

14.Gümrük Birliği’nin ticaret saptırıcı ve yaratıcı etkileri, Avrupa Birliği ticareti üzerinde yarattığı keskin dalgalanmalarla verimlilik ve kalitede düşüşe neden olmaktadır.

A. Doğru
B. Yanlış

Cevap : B. Yanlış

15.Avrupa Birliği, Türkiye’ye en fazla …………… ihraç etmektedir.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A. tarım ürünleri
B. gıda ve canlı hayvan
C. akaryakıt ve türevleri
D. mineral yakıtlar, yağlar
E. makine ve ulaşım ekipmanları

Cevap : E. makine ve ulaşım ekipmanları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Vize Deneme-2

%d blogcu bunu beğendi: