Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 6

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 6

#1. Aşağıdakilerden hangisi tipik bir RFID sisteminde yer alan bileşenlerden biri değildir?

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) kapsamında yer almamaktadır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi veri yapılandırmada kullanılan yapılardan biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi lojistik operasyonların etkinliğini artırmaya yönelik bilişim sistemleri arasında sayılamaz?

#6. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemleri kullanılarak yapılabilecek analitik modellemeler arasında sayılamaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi GET-APP uygulamasında yer alan modüllerden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi uzun çizgilerle veya teller ile işaretlenmiş bir zemin boyunca ilerleyen ya da navigasyon için radyo frekansı, görüş kameraları, mıknatıslar veya lazerler kullanan robotlardır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi verinin ölçümünde kullanılan ölçeklerden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi GS1 Sisteminde taşıma birimleri için kullanılan numaralandırma yaklaşımıdır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir üniversitenin öğrenci veritabanında veri öğrencilere ilişki bir veri tablosunda birincil anahtar olarak tanımlanamaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sistemleri arasında sayılamaz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Yazılı gümrük beyanının elektronik olarak yapılmasını olanıklı kılan kamusal bilişim sistemidir?

#14. Yönetim bilişim sistemleri işletme fonksiyonlarına göre gruplandığında aşağıdaki bilişim sistemlerinden hangisi bu gruplamada yer almaz?

#15. Aşağıdakilerden hangisi verinin mantıksal orginazasyonunda kullanılan kavramlardan biri değildir?

#16. Aşağıdaki kurumlardan hangisi GS1 tarafından Türkiye’de GS1 numaralama organizasyonu olarak yetkilendirilmiştir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi jeoreferanslandırılmış verilerin toplandığı, depolandığı, analiz edildiği ve görsel sunumunun yapılabildiği bilişim sistemleridir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi küresel konumlama sistemlerine örnek verilemez?

#19. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemi veya yönetim bilişim sistemlerinden elde edilen enformasyonları kullanarak üst düzey yöneticilerin kolayca kullanmalarını sağlayacak özelleştirilmiş ve görselleştirilmiş raporlar sunan bilişim sistemleridir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim bilişim sisteminde karar vericilere sunulan raporlar arasında sayılamaz?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Bilişim Sistemleri Ve lojistik Final Deneme Sınavı 6-min

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 6

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 6

Aşağıdakilerden hangisi minimum kısıtlama ile geliştiriciler ve diğer kullanıcılar tarafından herkesin kullanımına açık API sınıfıdır?

a) Internal API
b) Open API
c) Partner API
d) Composite API
e) Remote API

Cevap : b) Open API

Aşağıdakilerden hangisi bir API’nin kodlanmasında kullanılan formatlardan biridir?

a) Object
b) Javascript
c) EDI
d) JSON
e) RTF

Cevap : d) JSON

I. REST II. SOAP III. EDI yukarıdakilerden hangi(ler)si API’lerin sunumunda kullanılan protokollerdendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : c) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde banka ve finansal kuruluşlar arasında gerçekleştirilen işlemlerde kullanılan EDI standartıdır?

a) Tradacoms
b) SWIFT
c) EANCOM
d) UN/EDIFACT
e) ODETTE

Cevap : b) SWIFT

Aşağıdakilerden hangisi bir EDI standartı değildir?

a) Tradacoms
b) SWIFT
c) EANCOM
d) UN/EDIFACT
e) SOAP

Cevap : e) SOAP

Aşağıdaki protokollerden hangisi API sunumunda XML formatını kullanır?

a) REST
b) EANCOM
c) SWIFT
d) SOAP
e) JSON

Cevap : d) SOAP

Aşağıdakilerden hangisi API üzerinde kullanılan istek türlerinden biri değildir?

a) GET
b) POST
c) PUT
d) DELETE
e) MODIFY

Cevap : e) MODIFY

Aşağıdakilerden hangisi bir API ile verinin güncellenmesine yönelik istek türüdür?

a) GET
b) POST
c) PUT
d) DELETE
e) MODIFY

Cevap : c) PUT

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) API’ler gerçek zamanlı veri transferi yapabilirler.
b) API’lerin belirli uluslararası kurumlarca oluşturulmuş standartları kullanır.
c) Uyum ve güvenlik konusunda EDI’den farklı olarak API entegrasyonu, hassas finansal veriler gibi uyumluluk yönetmeliklerine uygun bir çözüm olmayabilir.
d) API, EDI’ye göre çok yeni bir teknolojidir.
e) API’ler genellikle Bulut üzerinde SaaS uygulamları olarak yer alır.

Cevap : b) API’lerin belirli uluslararası kurumlarca oluşturulmuş standartları kullanır.

Aşağıdakilerden hangisi Birlemiş Milletler tarafından geliştirilmiş bir EDI standartıdır?

a) VDA
b) SWIFT
c) ANSI X12
d) UN/EDIFACT
e) ODETTE

Cevap : d) UN/EDIFACT

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: