auzefBilişim Sistemleri Ve LojistikUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 8

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 8

#1. Bir insanın ya da sistemin bilgiyi davranışlara dönüştürme yeteneğine karşılık gelen bilişim sistemi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi verilerin enformasyona dönüştürülmesinde kullanılan yanıt aranan soru kiplerinden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kavramı ile eşanlamı kullanılamaz?

#4. Aşağıdaki IoT ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi minimum kısıtlama ile geliştiriciler ve diğer kullanıcılar tarafından herkesin kullanımına açık API sınıfıdır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdaki yazılım türlerinden hangisi bir bilgisayarı analiz etmeye, yapılandırmaya, optimize etmeye veya bakımını yapmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi deterministik bir süreç olarak nasıl sorusuna yanıtlar üreten bir kavramdır?

#8. Aşağıdaki bellek tiplerinden hangisinde tutulan veriler bilgisayar kapandığı zaman ya da elektrik kesildiğinde silinir?

#9. I. REST II. SOAP III. EDI yukarıdakilerden hangi(ler)si API’lerin sunumunda kullanılan protokollerdendir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir yazılımın derlenerek makine diline çevrilmeden önce geliştirmede kullanılan programlama diliyle yazılmış halini ifade etmektedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi otonom araçların çevresindeki nesneleri algılamada kullandıkları teknolojiler arasında sayılamaz?

#12. Aşağıdaki depolama birimlerinden hangisinin kapasitesi diğerlerinden yüksektir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi bir EDI standartı değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi bir API’nin kodlanmasında kullanılan formatlardan biridir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi bir model, durum veya senaryodaki ilişkilerin ve davranışların tanımlanmasını temel alarak sebep ve etkinin anlaşılması anlamına gelen kavramdır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde banka ve finansal kuruluşlar arasında gerçekleştirilen işlemlerde kullanılan EDI standartıdır?

#17. Aşağıdaki blokzinciri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ile ağ (network) arasında iletişim kurulmasını sağlayan iletişim birimidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin farklı kaynaklardan gelen farklı formatta verilerden oluştuğunu ifade eden bileşenidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi insansız hava araçlarının lojistik operasyonlarda kullanım alanlarına örnek verilemez?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 8

Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 8

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Lisans
Auzef Bilişim Sistemleri Ve Lojistik Final Deneme Sınavı 8

Aşağıdakilerden hangisi IoT teknolojilerinin lojistik süreçlere sağladığı katkılardan biri değildir?

a) Gerçek zamanlı varlık takibi
b) Otonom sürüş
c) Veriye dayalı yaklaşım
d) Gelişmiş analiz
e) Tahmine dayalı analiz

Cevap : b) Otonom sürüş

Aşağıdakilerden hangisi insan müdahalesine ihtiyaç duyulmayan otonom araç seviyesidir?

a) Seviye 1
b) Seviye 2
c) Seviye 3
d) Seviye 4
e) Seviye 5

Cevap : e) Seviye 5

Aşağıdakilerden hangisi belirli şartlar sağlandığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar protokollerine bağlı çalışan sözleşmelerdir?

a) Bitcoin
b) Akıllı kontratlar
c) Blokzincir
d) IoT
e) Big data

Cevap : b) Akıllı kontratlar

Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin bileşenleri arasında sayılamaz?

a) Çeşitlilik
b) Hız
c) Hacim
d) Kapsam
e) Değer

Cevap : d) Kapsam

Aşağıdakilerden hangisi merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak sağlayarak, merkezi güvenin internet ortamında dağıtılmasına imkan tanıyan bir yaklaşımdır?

a) Bitcoin
b) Akıllı kontratlar
c) Blokzincir
d) IoT
e) Big data

Cevap : c) Blokzincir

Aşağıdakilerden hangisi otonom araçların çevresindeki nesneleri algılamada kullandıkları teknolojiler arasında sayılamaz?

a) Radar
b) Lidar
c) GPS
d) LoRaWAN
e) Odometri

Cevap : d) LoRaWAN

Aşağıdakilerden hangisi insansız hava araçlarının lojistik operasyonlarda kullanım alanlarına örnek verilemez?

a) Teslimat
b) Barkod okuma
c) Envanter görüntülemesi
d) Palet sayımı
e) Elleçleme

Cevap : e) Elleçleme

Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin farklı kaynaklardan gelen farklı formatta verilerden oluştuğunu ifade eden bileşenidir?

a) Çeşitlilik
b) Hız
c) Hacim
d) Kapsam
e) Değer

Cevap : a) Çeşitlilik

Aşağıdaki blokzinciri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Blokzincir teknolojisi her kullanım senaryosu ve iş modeli için uygun değildir.
b) Verileri işleyecek/kullanacak taraflar arasında güven mekanizması oluşturulmasına gerek yoksa da blokzincire ihtiyaç duyulmaz.
c) Halka açık bir denetleme mekanizmasına ihtiyaç yoksa blokzincire ihtiyaç duyulmaz.
d) Kayıtların değiştirilmesi ciddi önem arz etmiyorsa blokzincire ihtiyaç duyulmaz.
e) Kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz.

Cevap : e) Kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz.

Aşağıdaki IoT ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) IoT, kargo izleme, tedarik zinciri, araç yönetimi ve izleme, yakıt tüketimi, kaynak kullanımı gibi süreçlerin gerçek zamanlı takibini mümkün kılar.
b) IoT, gelişmiş analitiklerin yardımıyla, taşıma aracının lastik basıncından, ne kadar yakıt tüketildiğine, taşınan ürünün ortam sıcaklığından nem oranına kadar birçok ilgili ayrıntının gerçek zamanlı elde edilmesini sağlar.
c) Yöneticilere aracın ve kargonun durumunu analiz etmeleri için raporlar ve veriye dayalı bilgiler sağlar.
d) IoT teknolojisi, bir işletmenin varlıklarını izlemek için sensörlerden toplanan verileri kullanır.
e) Sensör cihazlarından toplanan veriler asenkron olarak bilişim sistemine aktarılır.

Cevap : e) Sensör cihazlarından toplanan veriler asenkron olarak bilişim sistemine aktarılır.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: