Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Final Deneme-2

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Final Deneme-2

#1. “İşletmeyi sadece teknik ve ekonomik anlamda değerlendiren görüşün temelinde, işletmenin sadece mal ve hizmet üreten ve bunun karşılığında da kâr elde eden kurum olduğu algısı” etrafından sosyal sorumluluk reddini dillendiren kişi kimdir?

#2. Refah devletini “kalıntı”, “endüstriyel” ve “kurumsal” olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutan kişi kimdir?

#3. “Evrensel refah rejimleri” ismi hangi refah devleti için kullanılmaktadır?

#4. Sosyal sorumlulukta, işletmenin kârları yanında hangi unsur da önemli olmaktadır?

#5. Sosyal yardımlardan “son çare” ilkesi hangi refah modeli için geçerlidir?

#6. Piyasa mantığını merkeze alan refah devleti tipolojisi hangisidir?

#7. İskandinav modelin en tipik ülkesi olarak kabul edilen ülke hangisidir?

#8. Liberal refah modelinin en ileri iki ülkesi hangisidir?

#9. Konfüçyüsçü Refah Devleti yaklaşımı hangi refah devleti modelinde bulunmaktadır?

#10. “Kurumsal refah rejimleri” ismi hangi refah modeli için kullanılmaktadır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal yardım aktörlerinden biri değildir?

#12. Türkiye’de “kamu sosyal yardım”ların en önemli aktörü olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hangi yıl kurulmuştur?

#13. Türkiye’deki dini sosyal yardımlar dendiğinde en düşük seviyede olması beklenen hangisidir?

#14. Hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin sosal yardım ile ilgili sorumlu oldukları kanunlardan biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunmamaktadır?

#16. Türkiye’de yerel sosyal yardım denilince, önceleri dahil olan ama artık etkin olmayan kurum hangisidir?

#17. Yurt-Kur tarafından öğrencilere verilmekte olan bursların temeli hangi tarihe gitmektedir?

#18. İhtiyaç sahibine (muhtaç kişiye) faizsiz güzel borç anlamına da gelen, sivil sosyal yardımlarda kullanılan İslam’daki uygulamanın özel adı nedir?

#19. “Alman modeli” olarak da ifade edilen refah modeli hangisidir?

#20. Klientalizm’in var olduğu görülen refah devleti hangisidir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Final Deneme-2

1. Konfüçyüsçü Refah Devleti yaklaşımı hangi refah devleti modelinde bulunmaktadır?

A. Liberal
B. İskandinav
C. Muhafazakâr
D. Güney Avrupa
E. Güney Doğru Asya

Cevap : E. Güney Doğru Asya

2. Klientalizm’in var olduğu görülen refah devleti hangisidir?

A. Liberal
B. İskandinav
C. Muhafazakâr
D. Güney Avrupa
E. Güney Doğru Asya

Cevap : D. Güney Avrupa

3. İskandinav modelin en tipik ülkesi olarak kabul edilen ülke hangisidir?

A. Norveç
B. Danimarka
C. İsveç
D. İzlanda
E. Finlandiya

Cevap : C. İsveç

4. “Alman modeli” olarak da ifade edilen refah modeli hangisidir?

A. Liberal
B. İskandinav
C. Muhafazakâr
D. Güney Avrupa
E. Güney Doğru Asya

Cevap : C. Muhafazakâr

5. Liberal refah modelinin en ileri iki ülkesi hangisidir?

A. ABD-İngiltere
B. Almanya-İngiltere
C. Kanada-ABD
D. ABD-Fransa
E. Almanya-İtalya

Cevap : A. ABD-İngiltere

6. Refah devletini “kalıntı”, “endüstriyel” ve “kurumsal” olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutan kişi kimdir?

A. T.H. Marshall
B. G.Esping-Andersen
C. R. Titmuss
D. M. Ferrera
E. I. Holliday

Cevap : C. R. Titmuss

7. Piyasa mantığını merkeze alan refah devleti tipolojisi hangisidir?

A. Liberal
B. İskandinav
C. Muhafazakâr
D. Güney Avrupa
E. Güney Doğru Asya

Cevap : A. Liberal

8. Sosyal yardımlardan “son çare” ilkesi hangi refah modeli için geçerlidir?

A. Liberal
B. İskandinav
C. Muhafazakâr
D. Güney Avrupa
E. Güney Doğru Asya

Cevap : A. Liberal

9. “Kurumsal refah rejimleri” ismi hangi refah modeli için kullanılmaktadır?

A. Liberal
B. İskandinav
C. Muhafazakâr
D. Güney Avrupa
E. Güney Doğru Asya

Cevap : C. Muhafazakâr

10. “Evrensel refah rejimleri” ismi hangi refah devleti için kullanılmaktadır?

A. Liberal
B. İskandinav
C. Muhafazakâr
D. Güney Avrupa
E. Güney Doğru Asya

Cevap : B. İskandinav

11. Türkiye’de “kamu sosyal yardım”ların en önemli aktörü olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hangi yıl kurulmuştur?

A. 2008
B. 2009
C. 2010
D. 2011
E. 2012

Cevap : D. 2011

12. Yurt-Kur tarafından öğrencilere verilmekte olan bursların temeli hangi tarihe gitmektedir?

A. 1985
B. 1989
C. 1995
D. 1999
E. 2005

Cevap : B. 1989

13. Türkiye’de yerel sosyal yardım denilince, önceleri dahil olan ama artık etkin olmayan kurum hangisidir?

A. İl Özel İdareleri
B. Kaymakamlıklar
C. Muhtarlıklar
D. Belediyeler
E. STK’lar

Cevap : A. İl Özel İdareleri

14. İhtiyaç sahibine (muhtaç kişiye) faizsiz güzel borç anlamına da gelen, sivil sosyal yardımlarda kullanılan İslam’daki uygulamanın özel adı nedir?

A. Fitre
B. Hibe
C. Zekât
D. Karz-ı hasen
E. Akile

Cevap : D. Karz-ı hasen

15. Sosyal sorumlulukta, işletmenin kârları yanında hangi unsur da önemli olmaktadır?

A. Ekonomik
B. Toplumsal
C. Siyasi
D. Askerî
E. Ulusal

Cevap : B. Toplumsal

16. Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal yardım aktörlerinden biri değildir?

A. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
B. Hayır İşleri Dair Başkanlığı
C. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Kamu İktisadi Teşekkülleri
E. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap : D. Kamu İktisadi Teşekkülleri

17. Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunmamaktadır?

A. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
B. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
C. Hayır İşleri Daire Başkanlığı
D. Gaziler ve Şehit Yakınları Daire Başkanlığı
E. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap : C. Hayır İşleri Daire Başkanlığı

18. Hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin sosal yardım ile ilgili sorumlu oldukları kanunlardan biri değildir?

A. 1530 Sayılı Kanun
B. 4109 Sayılı Kanun
C. 2464 Sayılı Kanun
D. 1593 Sayılı Kanun
E. 2022 Sayılı Kanun

Cevap : E. 2022 Sayılı Kanun

19. “İşletmeyi sadece teknik ve ekonomik anlamda değerlendiren görüşün temelinde, işletmenin sadece mal ve hizmet üreten ve bunun karşılığında da kâr elde eden kurum olduğu algısı” etrafından sosyal sorumluluk reddini dillendiren kişi kimdir?

A. M. Friedman
B. R. Owen
C. M. Weber
D. E. Durkheim
E. İ. Haldun

Cevap : A. M. Friedman

20. Türkiye’deki dini sosyal yardımlar dendiğinde en düşük seviyede olması beklenen hangisidir?

A. İslami vakıflar
B. Hıristiyan vakıflar
C. Musevi vakıflar
D. Ermeni Vakıflar
E. Hindu Vakıflar

Cevap : E. Hindu Vakıflar

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Final Deneme-2

%d blogcu bunu beğendi: