Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-3

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-3

#1. Yoksulluğun “devredilmesi” bağlamındaki yoksulluk türü hangisidir?

#2. Ducker’in aktardığına göre, ABD’deki muhtaç insanlara, özellikle de siyahlara yapılan sosyal yardımların miktarı arttıkça, bu insanlar, daha yoksul ve daha çaresiz duruma düşmektedirler. Bu durum sosyal yardım uygulamalarındaki hangi risk ile ilgilidir?

#3. Kent yoksulluğunun özel bir türü olan ve Türkiye için belli bir dönemde olsa var olduğu iddia edilen yoksulluk türü nedir?

#4. Sosyal güvenliğin günümüzdeki haline neredeyse yakın bir şekilde tüm kolları için hüküm beyan eden uluslararası belge hangisidir?

#5. Yoksullara yönelik yapılan aynî ve nakdî desteklerin tamamına ne ad verilir?

#6. Modern anlamda sosyal sigortaların kurulduğu ülke hangisidir?

#7. Türkiye’de sosyal hizmetlerin tam manasıyla hukuken tanınması hangi kanun ile mümkün olmuştur?

#8. “Sosyal denkleştirme” ifadesi sosyal sigortanın hangi özelliği ile ilgilidir?

#9. Yoksulluğun anlamının kişilerin kendi tercihlerine bırakılması hangi yoksulluk türünü akla getirmektedir?

#10. Türkiye’de sosyal yardımı devlete yükleyen “ödev” ilk olarak ne zaman görülmüştür?

#11. Başka bir koruyucu sistem olmaması halinde, devletin devreye girmesi anlamına da gelen “son merci” ya da “son gelmesi ilkesi” hangisi için kullanılmaktadır?

#12. “Yapabilmek”ten mahrum olma anlamındaki yoksulluk türü hangisidir?

#13. Sosyal hizmet ile birlikte “ağ altında ağ” tabiri hangisi ile kullanılmaktadır?

#14. Sosyal hizmet ile sosyal yardım arasındaki en temel benzerlik nedir?

#15. “Muhtaç durumda olanlara yönelik olarak yapılan yardımların hiçbir yararı yoktur, çünkü yardım alanlar tembelliğe alışmaktadırlar” ifadesi hangi düşünüre aittir?

#16. “Yapabilirlik yaklaşımı” hangi yoksulluk türü ile ilgilidir?

#17. “Kalori” hesaplaması hangi yoksulluk türü ile ilgilidir?

#18. Gönüllü bırakılan bir alan olan, yani isteğe bağlı yapılan ve genelde “karşılıklı” bir zeminde işleyen mekanizmanın adı nedir?

#19. Sosyal güvenlik kavramının genel-geçer kabul görüp uygulamada etkinlik kazanması hangi olay/durum sonrası ile ilgilidir?

#20. “Sosyal güvenlik ağı” neyi tanımlamak için kullanılmaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-3

1. Yoksulluğun “devredilmesi” bağlamındaki yoksulluk türü hangisidir?

A. Göreceli
B. İnsani
C. Çalışan
D. Nöbetleşe
E. Subjektif

Cevap : D. Nöbetleşe

2. “Kalori” hesaplaması hangi yoksulluk türü ile ilgilidir?

A. Göreceli
B. İnsani
C. Mutlak
D. Çalışan
E. Subjektif

Cevap : C. Mutlak

3. Yoksulluğun anlamının kişilerin kendi tercihlerine bırakılması hangi yoksulluk türünü akla getirmektedir?

A. Mutlak
B. İnsani
C. Göreceli
D. Nöbetleşe
E. Subjektif

Cevap : E. Subjektif

4. “Yapabilmek”ten mahrum olma anlamındaki yoksulluk türü hangisidir?

A. İnsani
B. Mutlak
C. Göreceli
D. Çalışan
E. Subjektif

Cevap : A. İnsani

5. Yoksullara yönelik yapılan aynî ve nakdî desteklerin tamamına ne ad verilir?

A. Sosyal hizmet
B. Kamu hizmeti
C. Sosyal yardım
D. Sosyal bakım
E. Sosyal içerme

Cevap : C. Sosyal yardım

6. “Sosyal güvenlik ağı” neyi tanımlamak için kullanılmaktadır?

A. Sosyal koruma
B. Sosyal politika
C. Sosyal yardım
D. Sosyal hizmet
E. Sosyal sigorta

Cevap : C. Sosyal yardım

7. Gönüllü bırakılan bir alan olan, yani isteğe bağlı yapılan ve genelde “karşılıklı” bir zeminde işleyen mekanizmanın adı nedir?

A. Sosyal yardım
B. Sosyal hizmet
C. Sosyal yardımlaşma
D. Kamu hizmeti
E. Sosyal bakım

Cevap : C. Sosyal yardımlaşma

8. “Yapabilirlik yaklaşımı” hangi yoksulluk türü ile ilgilidir?

A. Mutlak
B. Göreceli
C. Çalışan
D. İnsani
E. Nöbetleş

Cevap : D. İnsani

9. Kent yoksulluğunun özel bir türü olan ve Türkiye için belli bir dönemde olsa var olduğu iddia edilen yoksulluk türü nedir?

A. Göreceli
B. İnsani
C. Çalışan
D. Nöbetleşe
E. Subjektif

Cevap : D. Nöbetleşe

10. Sosyal hizmet ile sosyal yardım arasındaki en temel benzerlik nedir?

A. Primsiz oluş
B. Ayni nitelik
C. Nakdi nitelik
D. Bakım niteliği
E. Rehabilitasyon işlevi

Cevap : A. Primsiz oluş

11. Ducker’in aktardığına göre, ABD’deki muhtaç insanlara, özellikle de siyahlara yapılan sosyal yardımların miktarı arttıkça, bu insanlar, daha yoksul ve daha çaresiz duruma düşmektedirler. Bu durum sosyal yardım uygulamalarındaki hangi risk ile ilgilidir?

A. Damgalanma
B. Tembellik
C. İstismar
D. Küçük düşürme
E. Teşvik

Cevap : B. Tembellik

12. Türkiye’de sosyal yardımı devlete yükleyen “ödev” ilk olarak ne zaman görülmüştür?

A. 1921 Anayasası
B. 1924 Anayasası
C. 1961 Anayasası
D. 1982 Anayasası
E. 2010 Refarandumu

Cevap : C. 1961 Anayasası

13. “Muhtaç durumda olanlara yönelik olarak yapılan yardımların hiçbir yararı yoktur, çünkü yardım alanlar tembelliğe alışmaktadırlar” ifadesi hangi düşünüre aittir?

A. K. Marks
B. M. Weber
C. A.Smith
D. F. Hayek
E. E. Durkheim

Cevap : C. A.Smith

14. Sosyal hizmet ile birlikte “ağ altında ağ” tabiri hangisi ile kullanılmaktadır?

A. Sosyal yardım
B. Sosyal sigorta
C. Sosyal güvenlik
D. Sosyal bakım
E. Kamu hizmeti

Cevap : A. Sosyal yardım

15. Başka bir koruyucu sistem olmaması halinde, devletin devreye girmesi anlamına da gelen “son merci” ya da “son gelmesi ilkesi” hangisi için kullanılmaktadır?

A. Sosyal bakım
B. Rehabilitasyon
C. Sosyal hizmet
D. Sosyal yardım
E. Sosyal sigorta

Cevap : D. Sosyal yardım

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-3

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler
%d blogcu bunu beğendi: