Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-4

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-4

#1. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyal yardım diğerlerine göre daha geniş bir alana karşılık gelmektedir?

#2. Sosyal hizmetlerin Osmanlı’da hangi kurumun kurulması ile başlandığı düşünülmektedir?

#3. “Yapabilmek”ten mahrum olma anlamındaki yoksulluk türü hangisidir?

#4. Mikrokredi uygulamasını kim başlatmıştır?

#5. Muhtaçlığın giderilmesinin devletin görevi olduğuna dair yaklaşımlardan biri kime aittir?

#6. “Sosyal yardım talep edenin, herhangi bir servete veya gelir getirici alternatif kaynaklara sahip olup olmadığını ve bunların bu kişiye katkısının olup olmadığını belirleyen” teste ne ad verilir?

#7. Türkiye’de Sosyal Hizmet Akademisi hangi yıl kurulmuştur?

#8. Mikrokredinin dünyada ilk ortaya çıkış modeli hangisidir?

#9. Sosyal yardım uygulamalarında istismarın % 70 gibi yüksek oranda olduğu ile ilgili çalışmanın yapıldığı vilayet hangisidir?

#10. Muhtaçlık tespitindeki sıkıntılardan biri hangisidir?

#11. Özellikle çocukların eğitimi ve sağlığına dayalı olarak geliştirilen sosyal yardım uygulama biçimi hangisidir?

#12. İnsan hakları kapsamında kullanılan “insanî müdahale” tabirinin, kullanılmasının zemini olan ülke hangisidir?

#13. Sosyal yardımın toplumsal odaklı yaklaşımına ters bir yerde duran “ekonomik insan” tipi hangi kişinin söylemidir?

#14. Sosyal yardımlarda verilen desteklerin istenmeyen yerlere harcanmasını engellemek için kullanılan biçim hangisidir?

#15. Yapılan bir çalışmaya göre Bulgaristan’da “sosyal yardım tüketicileri” kimler için kullanılmaktadır?

#16. Mikrokredide Grameen Modeli hangi ülkede uygulanmıştır?

#17. Şartlı Nakit Transferi uygulaması, Türkiye’ye hangi kurumun Projesi olarak girmiştir?

#18. Sosyal hizmetin çerçevesindeki üç temel kriter hangisidir?

#19. Sosyal yardım uygulamalarındaki “sosyal sermayesi çok olanın sosyal yardım almada daha çok şanslı olduğu” şeklindeki ortaya çıkan sorun hangisidir?

#20. Yoksulluğun “devredilmesi” bağlamındaki yoksulluk türü hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-4

1. İnsan hakları kapsamında kullanılan “insanî müdahale” tabirinin, kullanılmasının zemini olan ülke hangisidir?

A. Nijer
B. Somali
C. Nijerya
D. Sudan
E. Etiyopya

Cevap : C. Nijerya

2. Sosyal yardımın toplumsal odaklı yaklaşımına ters bir yerde duran “ekonomik insan” tipi hangi kişinin söylemidir?

A. Karl Marks
B. Max Weber
C. Emile Durkheim
D. Adam Smith
E. İbn Haldun

Cevap : D. Adam Smith

3. Muhtaçlığın giderilmesinin devletin görevi olduğuna dair yaklaşımlardan biri kime aittir?

A. R. Owen
B. M. Weber
C. A.Smith
D. F. Hayek
E. E. Durkheim

Cevap : A. R. Owen

4. Yapılan bir çalışmaya göre Bulgaristan’da “sosyal yardım tüketicileri” kimler için kullanılmaktadır?

A. Türkler
B. Macarlar
C. Yunanlar
D. Romanlar
E. Suriyeliler

Cevap : D. Romanlar

5. Sosyal yardım uygulamalarında istismarın % 70 gibi yüksek oranda olduğu ile ilgili çalışmanın yapıldığı vilayet hangisidir?

A. Ankara
B. İzmir
C. Dıyarbakır
D. İstanbul
E. Konya

Cevap : E. Konya

6. “Sosyal yardım talep edenin, herhangi bir servete veya gelir getirici alternatif kaynaklara sahip olup olmadığını ve bunların bu kişiye katkısının olup olmadığını belirleyen” teste ne ad verilir?

A. Zekâ testi
B. Kariyer testi
C. Gelir testi
D. Güvenlik testi
E. İstismar testi

Cevap : C. Gelir testi

7. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyal yardım diğerlerine göre daha geniş bir alana karşılık gelmektedir?

A. İngiltere
B. İsveç
C. Fransa
D. Belçika
E. Almanya

Cevap : A. İngiltere

8. Sosyal yardım uygulamalarındaki “sosyal sermayesi çok olanın sosyal yardım almada daha çok şanslı olduğu” şeklindeki ortaya çıkan sorun hangisidir?

A. Küçük düşürne
B. Tembellik
C. Bağımlılık
D. Ayrımcılık
E. Tasarruf

Cevap : D. Ayrımcılık

9. Mikrokredinin dünyada ilk ortaya çıkış modeli hangisidir?

A. STK Modeli
B. Kamu-Sivil Ortaklık Modeli
C. Grameen Modeli
D. İşletme Modeli
E. Kamu-İşletme Ortaklık Modeli

Cevap : C. Grameen Modeli

10. Özellikle çocukların eğitimi ve sağlığına dayalı olarak geliştirilen sosyal yardım uygulama biçimi hangisidir?

A. Mikrokredi
B. Asgari gelir desteği
C. Sosyal bakım
D. Şartlı nakit transferi
E. Sosyal girişimcilik

Cevap : D. Şartlı nakit transferi

11. Şartlı Nakit Transferi uygulaması, Türkiye’ye hangi kurumun Projesi olarak girmiştir?

A. Birleşmiş Milletler
B. IMF
C. Dünya Bankası
D. Dünya Sağlık Örgütü
E. Dünya Ticaret Örgütü

Cevap : C. Dünya Bankası

12. Muhtaçlık tespitindeki sıkıntılardan biri hangisidir?

A. Damgalanma
B. İstismar
C. Bağımlılık
D. Tembellik
E. Fakirlik

Cevap : A. Damgalanma

13. Mikrokredi uygulamasını kim başlatmıştır?

A. R. Owen
B. M. Yunus
C. S. Zaim
D. F. Hayek
E. E. Durkheim

Cevap : B. M. Yunus

14. Mikrokredide Grameen Modeli hangi ülkede uygulanmıştır?

A. Hindistan
B. Türkiye
C. Bangladeş
D. Pakistan
E. Endonezya

Cevap : C. Bangladeş

15. Sosyal yardımlarda verilen desteklerin istenmeyen yerlere harcanmasını engellemek için kullanılan biçim hangisidir?

A. Ayni yardım
B. Nakdi yardım
C. Şartlı yardım
D. Mikrokredi
E. Şartlı Nakit Transferi

Cevap : A. Ayni yardım

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Vize Deneme-4

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler
%d blogcu bunu beğendi: