ABD Dış Politikası Final Deneme-2

ABD Dış Politikası Final Deneme-2

#1. Irak’ın işgali için Başkan Bush’a destek veren müttefiki hangi ülkedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Bush Doktrini’nin içerdiği unsurlardan biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi stratejik nükleer silahların azaltılması görüşmeleri anlamına gelir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Bill Clinton tarafından ekonomik ilişkileri koordine etmesi için kurulan bir birimdir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrasında ABD’nin çerçeve stratejilerinden biri değildir?

#6. Başkan Bush’un “şer ekseni” olarak sıraladığı ülkeler aşağıdakilerden hangileridir?

#7. Aşağıdaki ülkelerden hangisi İran’la yapılan çok taraflı müzakerelerde (P5+1) yer alan ülkelerde yer almaz?

#8. Yeni Dünya Düzeni kavramını kim ortaya atmıştır?

#9. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kuzey Kore ile gerçekleşen çok taraflı (6’lı) görüşmelerin taraflarından biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi NAFTA üyelerini oluşturan ülke grubudur?

#11. Soğuk Savaş sonrası dönemde -kısa süreliğine de olsa- uluslararası sistemin özelliği neydi?

#12. ABD’nin Irak işgaline ilişkin aşağıdakilerken hangisi yanlıştır?

#13. Başkan George W. Bush’un 11 Eylül 2001 saldırısı öncesinde izlediği dış politikaya yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#14. Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden biri değildir?

#15. 11 Eylül 2001 saldırısına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#16. ABD, Soğuk Savaş sonrası dönemde aşağıdakilerden hangisine askeri müdahalede bulunmamıştır?

#17. Bush Yönetiminin Kuzey Kore politikasına yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Bill Clinton döneminin dış politika yaklaşımıdır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi George W. Bush’un 11 Eylül sonrasında dış politika yaklaşımına ilişkin söylenemez?

#20. Körfez Savaşı hangi ABD Başkanı döneminde yaşanmıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

ABD Dış Politikası Final Deneme-2

1. Soğuk Savaş sonrası dönemde -kısa süreliğine de olsa- uluslararası sistemin özelliği neydi?

A. Tek kutupluluk
B. İki kutupluluk
C. Çok kutupluluk
D. Çift kutupluluk
E. İnter kutupluluk

Cevap : A. Tek kutupluluk

2. Yeni Dünya Düzeni kavramını kim ortaya atmıştır?

A. Bill Clinton
B. George W. Bush
C. Ronald Reagan
D. Barack Obama
E. George H.W. Bush

Cevap : E. George H.W. Bush

3. Körfez Savaşı hangi ABD Başkanı döneminde yaşanmıştır?

A. George H. W. Bush
B. Ronald Reagan
C. George W. Bush
D. Barack Obama
E. Bill Clinton

Cevap : A. George H. W. Bush

4. ABD, Soğuk Savaş sonrası dönemde aşağıdakilerden hangisine askeri müdahalede bulunmamıştır?

A. Somali
B. Cezayir
C. Zaire
D. Irak
E. Haiti

Cevap : B. Cezayir

5. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrasında ABD’nin çerçeve stratejilerinden biri değildir?

A. Küresel liderlikten çekilme
B. Liberal enternasyonalizm mücadelesi
C. Çevreleme stratejisi
D. Amerikan ekonomik ve askeri üstünlüğünü sürdürmek için çaba
E. Plansız bir seçici katılım politikası

Cevap : C. Çevreleme stratejisi

6. Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden biri değildir?

A. ABD
B. Rusya
C. Çin
D. Almanya
E. Fransa

Cevap : D. Almanya

7. Aşağıdakilerden hangisi stratejik nükleer silahların azaltılması görüşmeleri anlamına gelir?

A. START
B. SALT
C. SALT I
D. SALT II
E. NPT

Cevap : A. START

8. Aşağıdakilerden hangisi Bill Clinton döneminin dış politika yaklaşımıdır?

A. Tek taraflılı
B. İzolasyonizm
C. Tek kutupluluk
D. Çok ulusluluk
E. Tartışmacı çok taraflılık

Cevap : E. Tartışmacı çok taraflılık

9. Aşağıdakilerden hangisi Bill Clinton tarafından ekonomik ilişkileri koordine etmesi için kurulan bir birimdir?

A. Ulusal Stratejik Konsey
B. Ulusal Ekonomik Konsey
C. Merkezi İstihbarat Teşkilatı
D. Federal Soruşturma Bürosu
E. Amerikan Kongresi

Cevap : B. Ulusal Ekonomik Konsey

10. Aşağıdakilerden hangisi NAFTA üyelerini oluşturan ülke grubudur?

A. ABD/Brezilya/Kanada
B. ABD/Kanada/Panama
C. ABD/Meksika/Panama
D. ABD/Kanada/Kolombiya
E. ABD/Kanada/Meksika

Cevap : E. ABD/Kanada/Meksika

11. Başkan George W. Bush’un 11 Eylül 2001 saldırısı öncesinde izlediği dış politikaya yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Çok taraflılıktan çekilme hızlanmıştır.
B. ABD, yurt dışındaki askerlerini geri çekmelidir.
C. ABD, ulus inşa etme işine girmemelidir.
D. Realizm değil, idealizm hakim olmalıdır.
E. ABD, kendi çıkarlarını güvence altına almakla meşgul olmalıdır.

Cevap : D. Realizm değil, idealizm hakim olmalıdır.

12. 11 Eylül 2001 saldırısına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Saldırılar, ABD’nin ticari ve siyasi simgelerine yapılmıştır.
B. NATO, tarihinde ilk defa 5. Maddeyi uygulamıştır.
C. NATO, kolektif güvenlik çatısı altında saldırıya yanıt üretmek için ABD’ye destek vermiştir.
D. Bush yönetimi saldırı sonrasında realist ve idealist unsurları bir arada bulunduran genel bir strateji ilan etmiştir.
E. Saldırı sonrasında Bush yönetimi, Soğuk Savaştan bu yana devam eden “çevreleme ve caydırma” stratejisini sürdürmüştür.

Cevap : E. Saldırı sonrasında Bush yönetimi, Soğuk Savaştan bu yana devam eden “çevreleme ve caydırma” stratejisini sürdürmüştür.

13. Aşağıdakilerden hangisi Bush Doktrini’nin içerdiği unsurlardan biri değildir?

A. Askeri ön alma (ön alıcı saldırı)
B. Çevreleme ve caydırma
C. Askeri üstünlük
D. Tek taraflı eylem, geçici koalisyonlar
E. Demokrasi, özgürlük ve güvenliği tüm ülkelere genişletme

Cevap : B. Çevreleme ve caydırma

14. Aşağıdakilerden hangisi George W. Bush’un 11 Eylül sonrasında dış politika yaklaşımına ilişkin söylenemez?

A. Bush’un ön alıcı saldırı stratejisi uluslararası hukuk ve BM’nin 51. Maddesiyle bütünüyle uyumludur.
B. Bush’un Ulusal Güvenlik Stratejisi, tam kapsamlı hakimiyet çağrısında bulunur.
C. ABD’ye karşı direnişle, ön alıcı savaşlar, tek taraflılık ve geçici koalisyonlarla başa çıkar.
D. Terörizme karşı savaşta ABD’nin yanında olmayan devletler terör destekçisi kabul edilir.
E. Amerika’nın istisnai askeri yeteneklerinin kullanımına dayanan bir hegemonya stratejisine dayanır.

Cevap : A. Bush’un ön alıcı saldırı stratejisi uluslararası hukuk ve BM’nin 51. Maddesiyle bütünüyle uyumludur.

15. Başkan Bush’un “şer ekseni” olarak sıraladığı ülkeler aşağıdakilerden hangileridir?

A. Afganistan ve Suriye
B. İran ve Afganistan
C. İran, Irak ve Kuzey Kore
D. Irak ve Suriye
E. İran ve Kuzey Kore

Cevap : C. İran, Irak ve Kuzey Kore

16. Irak’ın işgali için Başkan Bush’a destek veren müttefiki hangi ülkedir?

A. Fransa
B. İngiltere
C. Almanya
D. Çin
E. Rusya

Cevap : B. İngiltere

17. ABD’nin Irak işgaline ilişkin aşağıdakilerken hangisi yanlıştır?

A. Irak işgali BM Güvenlik Konseyi’nin kararı ile gerçekleşmiştir.
B. Başkan Bush Kongre’den Saddam Hüseyin’i silahsızlandırmak ve yerinden etmek için güç de dahil olmak üzere tüm araçları kullanma yetkisini almıştır.
C. Bush’un operasyonun haklılığını göstermek için kullandığı gerekçelerden biri Irak’ın El Kaide ile olan kanıtlanmamış ve belirsiz bağlarıdır.
D. Başkan Bush, Saddam Hüseyin’in nükleer silah edinme kararlılığını Irak’ı işgal gerekçesi olarak kullanmıştır.
E. İşgal sonrasında ülkede herhangi bir kitle imha deposu bulunamamasının ardından işgal gerekçesi demokratik bir ulus inşasına çevrilmiştir.

Cevap : A. Irak işgali BM Güvenlik Konseyi’nin kararı ile gerçekleşmiştir.

18. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kuzey Kore ile gerçekleşen çok taraflı (6’lı) görüşmelerin taraflarından biri değildir?

A. Japonya
B. ABD
C. Güney Kore
D. İngiltere
E. Çin

Cevap : D. İngiltere

19. Bush Yönetiminin Kuzey Kore politikasına yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Başkan Bush, selefi Clinton’ın Kuzey Kore ile yaptığı Çerçeve Antlaşması’nı desteklemiş ve sürdürmek için çaba harcamıştır.
B. Kuzey Kore, şer ekseninde ve kötü bir haydut devlet olarak tanımlanmıştır.
C. Kuzey Kore’nin NPT’den çekilmesinin ardından Bush yönetimi Kuzey Kore’ye karşı birleşik bir cephe oluşturmaya çalışmıştır.
D. Çok taraflı müzakerelerde Bush’un Kuzey Kore politikası nükleer tesislerin “tam, doğrulanmış ve geri döndürülemez” bir şekilde sökülmesidir.
E. Başkan Bush, 2008’de Kuzey Kore’yi terörizmin sponsorları listesinden çıkarmıştır.

Cevap : A. Başkan Bush, selefi Clinton’ın Kuzey Kore ile yaptığı Çerçeve Antlaşması’nı desteklemiş ve sürdürmek için çaba harcamıştır.

20. Aşağıdaki ülkelerden hangisi İran’la yapılan çok taraflı müzakerelerde (P5+1) yer alan ülkelerde yer almaz?

A. Çin
B. Fransa
C. Almanya
D. Rusya
E. Norveç

Cevap : E. Norveç

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

ABD Dış Politikası Final Deneme-2

%d blogcu bunu beğendi: