İST203U İstatistik Ünite 7

İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma

#1. Bir hipotez sınamasında red bölgesinin yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

#2. Bu sınamada kurulacak alternatif hipotez nedir? Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.

#3. İstatistik dersine ait notların ortalamasının, 80’den büyük olup olmadığı, sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

#4. Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır. Bu sınamada örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir? Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.

#6. Aşağıdaki alternatif hipotezlerden hangisi çift yönlü bir sınama gerektirir?

#7. Bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını % 99.34 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart hata katsayısı za/ 2 kaçtır?

#8. Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

#9. 0.02 anlam düzeyinde sınanan bir hipotez için, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır?

#10. Anlam düzeyi 0.05 olan bir hipotez sınamasında, I. tip hata yapma olasılığı kaçtır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Ünite 7, İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma

İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 7
İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma

Bir evrenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını % 99.34 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart hata katsayısı

İST203U İstatistik Ünite 7 Soru 1

kaçtır?

a. 2.66
b. 2.68
c. 2.70
d. 2.72
e. 2.74

Cevap : d. 2.72

Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.
Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

a. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.
b. Yeni yöntem pil üretimini artırır.
c. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirmez.
d. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirir.
e. Yeni yöntem pil üretimini azaltır.

Cevap : c. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirmez.

Bu sınamada kurulacak alternatif hipotez nedir?

Pil üreten bir işletmede, ürünlerin ömrünü artırmak amacıyla bir üretim yöntemi uygulanacaktır. Bu amaçla uygulanacak yeni yöntem sınanmak istenmektedir.

a. Yeni yöntem pil üretimini artırır.
b. Yeni yöntem pil üretimini azaltır.
c. Yeni yöntem pil üretimini değiştirir.
d. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.
e. Yeni yöntem pillerin ömrünü değiştirir.

Cevap : d. Yeni yöntem pillerin ömrünü artırır.

Anlam düzeyi 0.05 olan bir hipotez sınamasında, I. tip hata yapma olasılığı kaçtır?

a. 0.99
b. 0.90
c. 0.10
d. 0.05
e. 0.01

Cevap : d. 0.05

Aşağıdaki alternatif hipotezlerden hangisi çift yönlü bir sınama gerektirir?

a. A firmasının günlük üretim miktarı B firmasının günlük üretim miktarından fazladır.
b. A marka malın dayanıklılığı B marka malın dayanıklılığından azdır.
c. A makinesinin verimliliği B makinesinin verimliliğinden farklıdır.
d. A marka ampülün ömrü B marka ampülün ömründen kısadır.
e. A marka malın satış oranı B marka malın satış oranından fazladır.

Cevap : c. A makinesinin verimliliği B makinesinin verimliliğinden farklıdır.

İstatistik dersine ait notların ortalamasının, 80’den büyük olup olmadığı, sınanmak istenmektedir. Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi nedir?

a. µ > 80
b. µ = 80
c. µ ≠ 80
d. µ < 81 e. µ > 81

Cevap : b. µ = 80

0.02 anlam düzeyinde sınanan bir hipotez için, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır?

a. 0.01
b. 0.02
c. 0.05
d. 0.98
e. 0.99

Cevap : b. 0.02

Bir hipotez sınamasında red bölgesinin yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

a. H0
b. H1
c. H0 ve H1
d. a hatası
e. b hatası

Cevap : b. H1

Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.
Bu sınamada örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sağ uçta, %2.5’lik alan
b. Sol uçta, %2.5’lik alan
c. Sağ uçta, %5’lik alan
d. Sol uçta, %5’lik alan
e. Sağ uçta, %10’luk alan

Cevap : c. Sağ uçta, %5’lik alan

Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir?

Bir işletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini artırmak için yeni bir hammaddenin kullanımı düşünülmektedir. Bu ham madde kullanılarak 1000 ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanmıştır. Ham maddenin olumlu sonuç verip vermediği %95 güvenle sınanacaktır.

a. µ ≠ 450
b. µ > 462
c. µ = 450
d. µ ≠ 462
e. µ > 450

Cevap : e. µ > 450

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: