İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt ile çevre ilişkisini inceleyen araştırmalardan biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmaları sonucunda saptanan çalışma koşullarındaki iyileştirmelerle üretim miktarı arasındaki ilişkiyi tanımlar?

#3. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından birisi değildir?

#5. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın dayandığı temel düşünce nedir?

#6. Bir işletmenin misyon ifadesi planlama fonksiyonu için neden önemlidir?

#7. Yönetim kavramının değişik bakış açılarına göre yapılmış tanımlarında ortak olmayan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#8. İşletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin belirlenmesinde söz sahibi olan yöneticiler;

#9. Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilmektedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi “bir işletmenin kendini gelecekte görmek istediği yeri” ifade eden bir kavramdır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımının kabullerinden biri değildir?

#12. Yönetim faaliyeti aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ile başlar?

#13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde stratejik amaçların belirlenmesinden sorumlu olanlar arasında yer alır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in bürokratik örgüt modelini açıklamakta kullanılabilir?

#15. İşletmeyi ve çevresiyle olan ilişkilerini bir bütün olarak kavrayabilme yetkinliğine sahip olan yöneticiler;

#16. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden birisi değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile girişimci arasındaki temel farklılığın göstergesidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi sistem olan işletmenin girdilerinden biri değildir?

#19. İşletmenin elindeki hangi kaynakların verimli kullanılması için planlamaya ihtiyaç duyulur?

#20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sistem yaklaşımının yönetim alanına katkılarından biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 2
Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Kuramları

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden birisi değildir?

a. İnsana önem vermek
b. Kurallar ve davranış standartları doğrultusunda
işçileri çalışmaya zorlamak
c. İşçilerin ücretle motive edilebileceklerini öngörmek
d. Yukarıdan aşağıya bir iletişimi benimsemek
e. Otoriter ve merkeziyetçi bir örgüt yapısını gerekli görmek

Cevap : a. İnsana önem vermek

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?

a. İnsan İlişkileri Yaklaşımı
b. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
c. Yönetim Süreci Yaklaşımı
d. Bürokrasi Yaklaşımı
e. Frederick Taylor’un Yaklaşımı

Cevap : a. İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın dayandığı temel düşünce nedir?

a. Sosyal taraflar arasında refahın yükseltilmesi
b. İşçilerin sıkı bir şekilde denetlenmesi
c. İşçilere yüksek ücret ödenmesi
d. İşçilerin sürekli eğitilmesi
e. İşçilerin bilimsel yöntemlerle seçilmesi

Cevap : a. Sosyal taraflar arasında refahın yükseltilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkelerinden birisi değildir?

a. Karar verme
b. Yöneltme birliği
c. Yönetim birliği
d. Hiyerarşi zinciri
e. İnisiyatif

Cevap : a. Karar verme

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in bürokratik örgüt modelini açıklamakta kullanılabilir?

a. Akılcı-yasal örgüt
b. Karizmatik örgüt
c. Geleneksel örgüt
d. Kırtasiyeci örgüt
e. Feodal örgüt

Cevap : a. Akılcı-yasal örgüt

Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik Yönetim Kuramı’nın örgütlere bakış açısını tanımlar?

a. İşletme sosyal bir sistemdir
b. İşletme teknik bir sistemdir
c. İşletme teknolojik bir sistemdir
d. İşletme doğal bir sistemdir
e. İşletme kültürel bir sistemdir

Cevap : a. İşletme sosyal bir sistemdir

Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmaları sonucunda saptanan çalışma koşullarındaki iyileştirmelerle üretim miktarı arasındaki ilişkiyi tanımlar?

a. Etkisi olmamıştır
b. Artırmıştır
c. Azaltmıştır
d. Çoğaltmıştır
e. Düşürmüştür

Cevap : a. Etkisi olmamıştır

Neo-klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Varsayımlara dayanmaları
b. Deneylere dayanmaları
c. Tecrübelere dayanmaları
d. Sezgisel olmaları
e. Akılcı olmaları

Cevap : a. Varsayımlara dayanmaları

Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından birisi değildir?

a. İnsanlar çalışmaktan hoşlanmaz
b. İnsanlar çalışırken kendilerini yönlendirebilir ve denetleyebilir
c. İnsanlar sorumluluk alabilmek için öğrenirler
d. İnsanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkıda bulunabilirler
e. İnsanlar mevcut yeteneklerini tam anlamıyla kullanmamaktadırlar

Cevap : a. İnsanlar çalışmaktan hoşlanmaz

Aşağıdakilerden hangisi Likert’ın işletmelerdeki yönetim yaklaşımlarıyla ilgili varsayımlarından birisi değildir?

a. Çalışanlara karışmayan yönetim
b. Çalışanları sömüren ve otoriter yönetim
c. İyilikçi ve otoriter yönetim
d. Ast’lara danışmaya önem veren yönetim
e. Kararlara katılmayı öngören yönetim

Cevap : a. Çalışanlara karışmayan yönetim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: