Depo Tasarımı ve Yönetimi Vize Deneme-3

Depo Tasarımı ve Yönetimi Vize Deneme-3

#1. Aşağıdaki sırt sırta raf sistemleri ile ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. Birlikte satılan ve sevkiyatı yapılan ürünlerin aynı alanlarda yerleştirilmesi hangi depo yerleşim alanı düzenleme yaklaşımıdır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı depo raf yerleşim düzeni ile ilgili yanlıştır?

#4. Ürünlerin son müşterisine ulaşıncaya kadar hammadde halinden, yarı-mamul veya nihai ürün olarak son müşteriye satıldığı güne kadar belirli aşamalarda saklandığı alanlara verilen ad nedir?

#5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sıvı maddelerin istiflenmesinde kullanılan depo istifleme yöntemidir?

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi depoda yerleşim planı yapmanın amaçlarından biri değildir?

#8. Hangi depo yerleşim düzeni yaklaşımına göre elleçlemesi zor olan ağır ürünlerin alçak tavanlı bölümde, elleçlemesi kolay olan hafif ürünlerin yüksek tavanlı bölümde depolanmaktadır?

#9. ......... raf yerleşiminde mal kabul ve sevkiyat operasyonları aynı kapıdan gerçekleştirilebildiği için bu depolarda daha az sayıda kapıya ihtiyaç olacaktır. Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için ilgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi depo yerleşim planı adımlarından biri değildir?

#11. Ürünlerin işlem hacimlerine göre gruplandırılarak işlem hacmi yoğun olan ürünlerin depo kapısına yakın yerlere yerleştirildiği depo yerleşim alanı düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi ağır ve büyük boyutlu ürünlerin istiflenmesinde kullanılan depo istifleme yöntemidir?

#13. Yukarıdaki şekilde hangi depo raf sistemleri yerleşim tipi gösterilmiştir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi depo istifleme çeşitlerinden birisidir?

#15. Aşağıdaki ifadelerden depo yerleşim planı tanımına uymaktadır?

#16. Depoya gelen müşteri siparişlerini en etkin şekilde karşılamayı sağlayacak kısa dönemli kararlar hangi karar aşamasında yer almaktadır?

#17. Ortalama 1,6 m koridor genişliği ile maksimum alan kullanımını sağlayan raf sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Hangi depo raf yerleşim düzeninde mal kabul ve sevkiyat farklı kapılardan yapılmaktadır?

#19. Salça, şekerpancarı vb. belirli zamanlarda yetişen hammaddeler nedeniyle ortaya çıkan depolama ihtiyacı nasıl adlandırılmaktadır?

#20. Lojistik yönetiminde taşıma ve depolama ile ilgili değişken maliyetlerin minimize edilmesine yönelik alınan stratejik kararlar hangi lojistik stratejisine uygundur?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Depo Tasarımı ve Yönetimi Vize Deneme-3

1. Aşağıdaki ifadelerden depo yerleşim planı tanımına uymaktadır?

A. Ürünlerin hareket özelliklerine uygun bir yerleşim düzeninin tasarlanmasının yapılmasıdır.
B. Ürünlerin taleplerinin tahmini için yapılan çalışmalardır.
C. Ürünlerin taşıma rotalarının belirlenmesidir.
D. Ürünlerin mal kabul aşamasının planlanmasıdır.
E. Ürünlerin hareketlerinin maksimum olacak şekilde deponun düzenlenmesidir.

Cevap : A. Ürünlerin hareket özelliklerine uygun bir yerleşim düzeninin tasarlanmasının yapılmasıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi depoda yerleşim planı yapmanın amaçlarından biri değildir?

A. Kısıtlı yerleşim alanını etkin kullanmak
B. Malzeme dolaşımını en verimli şekilde gerçekleştirmek
C. Mümkün olduğu kadar çok stok bulundurmayı sağlamak.
D. Değişen stoklama ve elleçleme gereksinimlerini en esnek şekilde sağlamak.
E. Depo faaliyetlerinin düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli ortamı düzenlemek.

Cevap : C. Mümkün olduğu kadar çok stok bulundurmayı sağlamak.

3. Aşağıdakilerden hangisi depo yerleşim planı adımlarından biri değildir?

A. Sevk ve mal kabul alanlarının belirlenmesi
B. Depo istifleme ekipmanlarının seçimi
C. Malzeme yerleşim alanı, gerekli koridor ve ekipmanların belirlenmesi
D. Malzeme yerleşim alanına yerleştirilecek olan malzemelerin belirlenmesi
E. Yerleşim planını kısıtlayan unsurların belirlenmesi

Cevap : B. Depo istifleme ekipmanlarının seçimi

4. Birlikte satılan ve sevkiyatı yapılan ürünlerin aynı alanlarda yerleştirilmesi hangi depo yerleşim alanı düzenleme yaklaşımıdır?

A. Popülerlik yaklaşımı
B. Boyut yaklaşımı
C. Benzerlik yaklaşımı
D. Ürünün özellikleri yaklaşımı
E. İşlem hacmi yaklaşımı

Cevap : C. Benzerlik yaklaşımı

5. Ürünlerin işlem hacimlerine göre gruplandırılarak işlem hacmi yoğun olan ürünlerin depo kapısına yakın yerlere yerleştirildiği depo yerleşim alanı düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Benzerlik yaklaşımı
B. Boyut yaklaşımı
C. Popülerlik yaklaşımı
D. Ürünün özellikleri yaklaşımı
E. Hiçbiri

Cevap : C. Popülerlik yaklaşımı

6. Hangi depo raf yerleşim düzeninde mal kabul ve sevkiyat farklı kapılardan yapılmaktadır?

A. Akış tipi yerleşim
B. U-tipi yerleşim
C. Yaratıcı yerleşim
D. Benzer yerleşim
E. Koridor tipi

Cevap : A. Akış tipi yerleşim

7. Hangi depo yerleşim düzeni yaklaşımına göre elleçlemesi zor olan ağır ürünlerin alçak tavanlı bölümde, elleçlemesi kolay olan hafif ürünlerin yüksek tavanlı bölümde depolanmaktadır?

A. Popülerlik yaklaşımı
B. Benzerlik yaklaşımı
C. Boyut yaklaşımı
D. Ürünün özellikleri yaklaşımı
E. Maliyet yaklaşımı

Cevap : C. Boyut yaklaşımı

8. Aşağıdaki şekilde hangi depo raf sistemleri yerleşim tipi gösterilmiştir?

Depo Tasarımı ve Yönetimi 8. SORU-min

A. U-tipi
B. Akış tipi
C. Koridor tipi
D. Yaratıcı tip
E. Hiçbiri

Cevap : D. Yaratıcı tip

9. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı depo raf yerleşim düzeni ile ilgili yanlıştır?

A. Bilgisayar destekli çizimlerle oluşturulur
B. İyi bir ürün yerleşim düzeni olmalıdır
C. Ürünlerin minimum dolaşımı amaçlanmaktadır
D. Raflar arası mesafeler uzamıştır
E. Sipariş hazırlama sürelerinin minimum yapılması amaçlanmaktadır

Cevap : D. Raflar arası mesafeler uzamıştır

10. ……………. raf yerleşiminde mal kabul ve sevkiyat operasyonları aynı kapıdan gerçekleştirilebildiği için bu depolarda daha az sayıda kapıya ihtiyaç olacaktır.
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için ilgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Akış tipi
B. Yaratıcı tip
C. U- tipi
D. Koridor tipi
E. Ambar tipi

Cevap : C. U- tipi

11. Aşağıdakilerden hangisi depo istifleme çeşitlerinden birisidir?

A. Parti
B. Blok
C. U-tipi
D. Akış tipi
E. Modern

Cevap : B. Blok

12. Aşağıdakilerden hangisi ağır ve büyük boyutlu ürünlerin istiflenmesinde kullanılan depo istifleme yöntemidir?

A. Tank/Silo İstifleme
B. Blok İstifleme
C. Sırt sırta raf sistemleri
D. Otomatik raf sistemleri
E. İçine girilebilir raf sistemleri

Cevap : B. Blok İstifleme

13. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sıvı maddelerin istiflenmesinde kullanılan depo istifleme yöntemidir?

A. Blok istifleme
B. Sırt-sırta raf sistemi
C. Tank/Silo istifleme
D. İçinden geçilebilir raf sistemi
E. Otomatik raf sistemi

Cevap : C. Tank/Silo istifleme

14. Aşağıdaki sırt sırta raf sistemleri ile ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Farklı en, boy ve ağırlıktaki paletleri bloklar halinde istiflemek amacıyla kullanılmaktadır.
B. En sık kullanılan raf sistemlerinden biridir.
C. Modüler yapısı nedeniyle işletmelere önemli depo alan tasarrufu sağlamaktadır.
D. Bu raf sistemlerinde tüm ürünlere doğrudan ulaşılabilir.
E. FIFO (ilk giren ilk çıkar) sistemleri için uygun değildir.

Cevap : E. FIFO (ilk giren ilk çıkar) sistemleri için uygun değildir.

15. Ortalama 1,6 m koridor genişliği ile maksimum alan kullanımını sağlayan raf sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Konsol kollu raf sistemleri
B. Kayar palet raf sistemleri
C. Dar koridor raf sistemleri
D. İçine girilebilir raf sistemleri
E. İkili derinlikli raf sistemleri

Cevap : C. Dar koridor raf sistemleri

Depo Tasarımı ve Yönetimi Vize Deneme-3

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
%d blogcu bunu beğendi: