Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları -2

Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları -2

#1. Dış ticarette bir ülkenin yurt dışından ithal etmeye razı olduğu herhangi bir malın çeşitli miktarlarına karşılık yurt dışına ihraç etmeye razı olduğu diğer bir malın miktarlarını gösteren eğriye ne ad verilir?

#2. Toplumların tercihlerinin değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

#3. Ürünün cinsine ve ürünün ölçülmesinde kullanılan birime göre hesaplanan ithalat verigisine ne denir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Hecksher-Ohlin teorisinin gerçekliğini engellemez?

#5. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret tarifesinin mikro ekonomik etkilerinden değildir?

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. Mukayeseli üstünlükler teorisi hangi üretim maliyeti ile açıklanmaktadır?

#8. Ad-Valorem vergi hangi bedel üzerinden hesaplanır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir ordu kurma yanlısıdır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Hecksher-Ohlin teorisi açısından yanlıştır?

#11. Sermayenin kazancına ne ad verilir?

#12. Malların mallar cinsinden değerine ne ad verilir?

#13. Ülkelerin ellerindeki girdiler ile yapabilecekleri maksimum üretimlerin geometrik yerini gösteren eğriye ne isim verilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi mutlak üstünlük teorisinin dayandığı temel noktadır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#17. Bir ülkenin teklif eğrisinin dışarı doğru kayması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

#18. Firmanın içinden değil de firmanın dışından kaynaklanan üretim maliyetlerinin düşmesine neden olan etmenlere verilen isim nedir?

#19. Girdilerin artış oranı ile çıktının artış oranının aynı olduğu üretim teknolojisine ne ad verilir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi denge büyümeyi açıklar?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları-2

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: