auzefLojistik İlkeleriUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Lojistik İlkeleri 2021 Final Soruları

Lojistik İlkeleri 2021 Final Soruları

Lojistik İlkeleri 2021 Final Soruları

Yüklerin ilk veya daha fazla ulaştırma türü ile taşınmasına ne ad verilir?

Cevap : İntermodal Taşımacılık

Aşağıdakilerden hangisi bir lojistik firmasının hava taşımacılığı kullanmasının sonuçları arasında yer almaz?

Cevap : Depolama Maliyetleri Artacaktır

1985 Yılında Türkiye, iran ve pakistan tarafından kurulan ve kırgızistan, kazakistan tacikistan gibi ülkeler arasındaki ekenomik iş birliğini arttırmayı hedefleyen kurum?

Cevap : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Bu depo mülkiyetinde deponun sahipliği üretici firma haricinde kişi veya kurumlara aittir. Bu depolarda farklı firmalar ürünlerini kira karşılığı saklayabilmektedir.

Cevap : Genel Depo

Aşağıdakilerden hangısi tedarik zinciri yönetimi süreçleri arasında yer almaz?

Cevap : Arz Yönetimi

Birkaç aylık dönem çeyrek yıl gibi süreleri kapsayan kararları içerir. Stratejik aşamada alınan kararlar bu kararların kısıtlarını belirler.

Cevap : Taktiksel Kararlar

Dış ticaret ödeme araçları arasında aşağıdakılerden hangısı bulunmamaktadır?

Cevap : Çekle Ödeme

I. Finans
II. Üretim
III. Pazarlama
Yukarıdakilerden hangisi bir işletmede lojistik konusunda alınan kararlarla etkileşim içindedir?

Cevap : I-II-III

Aşagıdakilerden hangisi temel lojistik faaliyetleri arasında yer almaz?

Cevap : İskonto

Ülkemize gümrük vergilerini düzenleyen ilk temel yasa hangi yıl yürülüğe girmiştir?

Cevap : 1949

Her çeşit kara ve deniz ulaştırma araçları ile taşınabilen uluslararası standartlarda olan içerisindeki eşyaların dış faktörlerden korunmasını sağlayan çelik kasalara ……………?

Cevap : Konteyner

Bir ülkenin sınırları içersine başka ülke veya ülkelerden gelip belli bir vergi oranına tabi tutularak girme sürecine ne ad verilmektedir?

Cevap : Gümrük Rejimi

Fas-Free Alongside ship şeklinde tanımlanan teslim anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gemi Doğrultusunda Teslim

Planlanan ürünlerin yapılması ve hedef pazara sunulmasına yönelik gerekli olan imalat esnekliğinin ve ürün akışının yönetilmesi sürecini kapsayan tedarik zinciri yönetim süreci aşağidakılerden hangisidir?

Cevap : İmalat Akiş Yönetimi

Malların/Ürtünlerin çeşitli amaçlarla saklandiği açık veya kapalı alanlara ne ad verilmektedir?

Cevap : Depo

……………….. Şirkette ürütilen tüm bilgilerin derlenerek, yönetsel ve operasyonel raporlama ihtiyaçlarini karşılama amacıyla değerlendirilmesini sağlayan son dönem teknolojilerindendir.

Cevap : Kurumsal Veri Ambarı

Etki süresi en uzun olan ve değiştirilmesi yüksek maliyet gerektiren kararlardır. Aylık yıllık veya birkaç yıllık planlama dönemleri için alınır. Şirketler gelecek yıllarda/dönemlerde depolama sistemlerine yönelik kararlarını belirlemeleri gerektir…………………………

Cevap : Stratejik Kararlar

Firmanın müşterilerle ilişkilerini geliştirilebilmek için analizler yapan ve ilişkilerin sürdürülebilirliğini dikkatle inceleyen tedarik zinciri yönetim sürecine ne ad veriler?

Cevap : Müşteri İlişkileri Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi vaka çalişmasi yaparken izlenebilecek belli başlı aşamalar arasında yer almaz?

Cevap : Verilerin Toplanarak Alt Problemlerle İlişkilendirilmemesi

Aşağıdakılerden hangısi temel lojistik faaliyetleri arasında yer almaz?

Cevap : İskonto

Coradia ilint tren sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücreli treni geliştiren şirket …………………?

Cevap : Ahtom

Hızla değişen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda gelişen ürünlerin farklı miktarlarda bulundurulması ve saklanması sonucu aşağıdaki sistemlerden hangisi oluşmuştur?

Cevap : Depo Yönetim Sistemi

Aşağıdakılerden hangisi kara yolu taşımacılığı sıstemının dezavantajları arasında yer almaz?

Cevap : Ulaşım Ağinin Çok Geniş Oluşu

Aşağıdakılerden hangısı yeşil tedarik zincirine ihtiyaç duyulmasının nedenleri arasına yer almaz?

Cevap : Rekabet Koşulları

Aşağıdakilerden hangisi taşıma yönetim sistemlerinin gelişmesinin firmalara sağladığı yararlar arasında yer almaz?

Cevap : Ürünlerin Depoda Uzun Süre Saklanmasini Sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşımacılığı sisteminin dezavantajları arasında yer almaz?

Cevap : Ulaşım Ağının Çok Geniş Oluşu

Aşağıdakilerden hagisi yoğun olarak kullanılan lojistik bilgi sistemleri arasında …………?

Cevap : İnsan Kaynaklari Yönetimi

İhracatçılar açısından en az riskli ve en fazla riskli olan ödeme şekli aşağıdakılerden hangisidir?

Cevap : Peşin Ödeme-Mal Mukabili Ödeme

Sürücü, yolcu ve yayalardan oluşan kullanıcı birimleri ile yol ve taşıt birimleri arasındakı bilgi paylaşımı sistemine ne?

Cevap : Akilli Ulaştirma Sistemi

Buğday,Arpa yulfa gibi tahıl ürünlerinin taşınmasında kullanılabılen dökme kuru yükler için tasarlanan konteyner çeşidi ………………?

Cevap : Dökme Yük Konteynr

Aşağıdakilerden hangisi sera gazı salınımında azalma olabilmesi için göndericilere ve alıcılara düşen görevleri arasında yer almaz?

Cevap : Tedarikçileri Ve Müşterileri Ve Çalışanları Eğitmek

Taşıma ödenmiş olarak teslim (CPT) şekli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi?

Cevap : Satıcı Teslim Yükümlülüğünü Mallar Varma Yerine Ulaştığında Yapmış Olur

Ağır tonajli veya geniş hacimli taşmalı yükler için üretilmiş olup dört tarfı ve üst tarafı olmayıp sadece alt tarafı olan konteyner çeşidi aşağıdakilerin ……….

Cevap : Platform Konteyner

Firmaların, ürünün hammadde veya yarı-mamulünün yurt dışından ithal edilmesi durumunda dövüz kurundaki dalgalanmalar negatif bir şekilde etkınleşmek için firmalar büyük miktarlarda ürün satın alarak stok bulundurmak istemelerinin nedeni …………………?

Cevap : Ürün Fiyatini Sabitlemek

İşletmeci firmanın sorumluluğu kısıtlıdır. Sadece depolama alanının kiralanmasından sorumludur. Özellikleri belirtilen antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tipi Antrepo

Türkiye de yer alan antepolar aşağıdaki kanunlardan hangisine tabidir?

Cevap : Gümrük Kanunu

Canlılar ya da nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojılere ne ad verilmektedir?

Cevap : Radyo Frekanslı Tanımlama

Lojistik İlkeleri 2021 Final Soruları

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: