Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-1

Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-1

#1. “.............., Olan durumlarda işletme ya yatırımları azaltıp kısa süreli kazançlara bel bağlayacak veyahut söz konusu işler için portföyden tasfiye etme kararı alabilecektir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

#2. Hizmet pazarlamasına özel olarak eklenen pazarlama karması elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi makro pazarlama çevresi unsurları arasında ele alınmaktadır?

#4. İşletmelerin mevcut olan ürün hattına daha yüksek ya da düşük fiyatlı yeni ürünlerin eklenmesi hangi stratejiyi ifade eder?

#5. Bostan Danışma Grubuna göre küçük Pazar payına sahip büyüme hızı düşük pazarlarda faaliyet gösteren işletme birimlerine ne ad verilir?

#6. " .............., işletmenin amaçları yetenekleri ve kaynakları ile değişen Pazar fırsatları arasında tutarlı bir uyum geliştirme ve bunu koruma sürecidir." Yukardaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonlarından biri değildir?

#8. “............, Tüketicilerin zihninde ürüne ait ona özel bir yer yaratmaktır. Seçilen pazar bölümündeki tüketicilere işletmenin sunduğu mal ya da hizmetin onlar için en uygun olduğunu diğer tüketicilerin ihtiyaçlarını ise karşılaşamayacağını anlatan süreçtir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9. Hizmetlerin soyut doğası sebebiyle, müşteriler aldıkları hizmetin fayda ve kalitesi ile ilişkilendirebilecekleri çeşitli güvenceler ararlar. Aldıkları hizmet ya da memnuniyet durumlarını, mağaza ya da ortamın atmosferi, yerleşim, satış personelinin görüntüsü ve tutumu gibi çeşitli unsurlar üzerinden ifade etmeye çalışırlar. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın hedefleri arasında yer almaz?

#11. Aşağıdakilerden hangisi GE analizinde yer alan pazarın çekiciliğini belirleyen faktörlerden biri değildir?

#12. Ürün odaklı bir firmayı aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi yansıtmaktadır?

#13. Pazarda yer alan tüketicileri ait oldukları sosyal sınıflara, fikirlerine, ilgi alanlarına, aktivitelerine, yaşam tarzlarına, sahip oldukları değerler ve kişilik özelliklerine göre bölümlere ayırdığımızda aşağıdaki bölümlendirme türlerinden hangisini uygulamış oluruz?

#14. Hedeflenen satın alıcıların zihinlerinde bazı temel faydaları ile bir işletmenin pazarlama önerisi/ önerilenlerine dair özel bir yer yaratılmasına …….. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#15. Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönlü kullanılabilecek iletişim kaynakları arasında gösterilemez?

#16. Up markası ürettiği içeceklere dair pazarlama iletişiminde markasını pepsi ve-coca-cola markalarının sunduğu kolalı içecek kategorisine ve zıt bir imaj ile konumlandırmıştır. Buna göre yukarıdaki konumlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#17. “.............., işletmenin hizmet etmek istediği benzer ihtiyaçlara ve karakteristik özelliklere sahip tüketicilerden oluşur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hedef pazarını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir?

#19. Boston danışma grubu (BDG) Matrisinde dikey eksen …………, yatay eksen ise …………. kriterlerini temsil eder. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi politik-yasal çevre unsurları kapsamında ele alınamaz?

#21. Boston danışma grubu (BDG) matrisinde iş birimleri konumlarına göre 4 hücreden oluşan alan içerisinde yerleştirilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu matriste bulunan hücreler arasında yer almaz?

#22. Boston Danışma grubuna göre düşük yatırım gerektiren ve karlılığı yüksek olan işletme birimlerine ne ad verilir?

#23. Pazarda yer alan tüketicilerin ait oldukları sosyal sınıflara, fikirlerine, ilgi alanlarına, aktivitelerine yaşam tarzlarına sahip oldukları değerler ve kişilik özelliklerine göre bölümlere ayrılmasına …………. Bölümlendirme denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#24. Tüketici pazarının etkin bir şekilde bölümlendirilebilmesi için bazı kriterler gereklidir aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biri değildir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-1

1- Aşağıdakilerden hangisi makro pazarlama çevresi unsurları arasında ele alınmaktadır?

A) Rakipler
B) Müşteriler
C) Kamuoyu grupları
D) Demografik çevre
E) Tedarikçiler

Cevap : D) Demografik çevre

2- Ürün odaklı bir firmayı aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi yansıtmaktadır?

A) Müşterilerimize %100 memnuniyet garantisi veriyoruz memnun olmazlarsa paralarını iade ediyoruz
B) Tüketici odaklı bir şirketiz
C) Tüm ürünlerimizi avantajlı fiyata satan lider bir satış organizasyonuna sahibiz
D) Satış sadece pazarlamanın bir bileşenidir
E) Bizim temel fonksiyonumuz mümkün olan en yüksek kalitede ürünler üretmektir.

Cevap : E) Bizim temel fonksiyonumuz mümkün olan en yüksek kalitede ürünler üretmektir.

3- Boston danışma grubu (BDG) matrisinde iş birimleri konumlarına göre 4 hücreden oluşan alan içerisinde yerleştirilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu matriste bulunan hücreler arasında yer almaz?

A) Nakit inekleri
B) Soru işaretleri
C) Ördekler
D) Köpekler
E) Yıldızlar

Cevap : C) Ördekler

4- Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın hedefleri arasında yer almaz?

A) Üreticiden Tüketiciye mal ve hizmetlerin akışını yönlendirmek, bu sürece yardımcı olmak
B) Sadece dağıtım fonksiyonuna odaklanmak
C) Tüketicilerin ihtiyaçlarını belirlemek
D) İhtiyaçları tatmin edebilecek değer ifade eden öneriler sunmak
E) Alışverişin işletme açısından kar elde edilecek şekilde sonlandırılmasını sağlamak

Cevap : B) Sadece dağıtım fonksiyonuna odaklanmak

5- Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönlü kullanılabilecek iletişim kaynakları arasında gösterilemez?

A) Jest
B) İfade
C) Giyim tarzları
D) Mimikler
E) El ilanı

Cevap : E) El ilanı

6- Up markası ürettiği içeceklere dair pazarlama iletişiminde markasını pepsi ve-coca-cola markalarının sunduğu kolalı içecek kategorisine ve zıt bir imaj ile konumlandırmıştır.
Buna göre yukarıdaki konumlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünü kullananları vurgulayan konumlandırma
B) Kalite ve fiyatı vurgulayan konumlandırma
C) Ürünün kullanımını vurgulayan konumlandırma
D) Rakipler ile kıyaslayıcı konumlandırma
E) Ürün özelliğini vurgulayan konumlandırma

Cevap : D) Rakipler ile kıyaslayıcı konumlandırma

7- “………….., Olan durumlarda işletme ya yatırımları azaltıp kısa süreli kazançlara bel bağlayacak veyahut söz konusu işler için portföyden tasfiye etme kararı alabilecektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) Rekabet gücü düşük -pazarın çekiciliği düşük
B) Rekabet gücü yüksek- pazarın çekiciliği düşük
C) Rekabet gücü olmayan -pazarın çekiciliği düşük
D) Rekabet gücü yüksek- pazarın çekiciliği yüksek

Cevap : A) Rekabet gücü düşük -pazarın çekiciliği düşük

8- Aşağıdakilerden hangisi politik-yasal çevre unsurları kapsamında ele alınamaz?

A) Çevre koruma politikaları
B) İş hayatını düzenleyen kanunlar
C) Politik eğilimler
D) Sosyal trendler
E) Dış ticareti düzenleyici yasalar

Cevap : D) Sosyal trendler

9- “…………, Tüketicilerin zihninde ürüne ait ona özel bir yer yaratmaktır. Seçilen pazar bölümündeki tüketicilere işletmenin sunduğu mal ya da hizmetin onlar için en uygun olduğunu diğer tüketicilerin ihtiyaçlarını ise karşılaşamayacağını anlatan süreçtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Konumlandırma
B) Rekabet
C) Tutundurma
D) Reklam
E) Algı

Cevap : A) Konumlandırma

10- Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonlarından biri değildir?

A) Pazarlama
B) Örgütleme
C) Üretim
D) İnsan kaynakları
E) Finans

Cevap : B) Örgütleme

11- Hizmetlerin soyut doğası sebebiyle, müşteriler aldıkları hizmetin fayda ve kalitesi ile ilişkilendirebilecekleri çeşitli güvenceler ararlar. Aldıkları hizmet ya da memnuniyet durumlarını, mağaza ya da ortamın atmosferi, yerleşim, satış personelinin görüntüsü ve tutumu gibi çeşitli unsurlar üzerinden ifade etmeye çalışırlar.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marka
B) Süreç
C) İnsan
D) Ürün
E) Fiziksel kanıtlar

Cevap : E) Fiziksel kanıtlar

12- Boston Danışma grubuna göre düşük yatırım gerektiren ve karlılığı yüksek olan işletme birimlerine ne ad verilir?

A) Nakit inekleri
B) Köpekler
C) Yıldızlar
D) Yatırımsızlar
E) Soru işaretleri

Cevap : A) Nakit inekleri

13- Pazarda yer alan tüketicilerin ait oldukları sosyal sınıflara, fikirlerine, ilgi alanlarına, aktivitelerine yaşam tarzlarına sahip oldukları değerler ve kişilik özelliklerine göre bölümlere ayrılmasına ………….bölümlendirme denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fayda
B) Coğrafik
C) Demografik
D) Davranışsal
E) Psikografik

Cevap : E) Psikografik

14- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hedef pazarını belirlerken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir?

A) Örgüt çekiciliği
B) Pazar bölümünün büyüklüğü
C) Büyüme potansiyeli
D) Pazar bölümlerinin çekiciliği
E) Ürüne dair özellikler

Cevap : A) Örgüt çekiciliği

15- Tüketici pazarının etkin bir şekilde bölümlendirilebilmesi için bazı kriterler gereklidir aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biri değildir?

A) Pazar bölümünün büyüklüğü
B) Pazarın tepkisi bir harekete geçirebilirlik
C) Pazar bölümüne erişebilirlik
D) Pazarın istekliliği
E) Pazar bölümünü ölçülebilirliği

Cevap : D) Pazarın istekliliği

16- Pazarda yer alan tüketicileri ait oldukları sosyal sınıflara, fikirlerine, ilgi alanlarına, aktivitelerine, yaşam tarzlarına, sahip oldukları değerler ve kişilik özelliklerine göre bölümlere ayırdığımızda aşağıdaki bölümlendirme türlerinden hangisini uygulamış oluruz?

A) Psikografik bölümlendirme
B) Davranışsal bölümlendirme
C) Bilişsel bölümlendirme
D) Coğrafik bölümlendirme
E) Demografik bölümlendirme

Cevap : A) Psikografik bölümlendirme

17- Aşağıdakilerden hangisi GE analizinde yer alan pazarın çekiciliğini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A) Reklam etkinliği
B) Pazarın büyüklüğü
C) Büyüme oranı
D) Rekabet yapısı
E) Fiyatlandırma

Cevap : A) Reklam etkinliği

18- Boston danışma grubu (BDG) Matrisinde dikey eksen …………, yatay eksen ise …………. Kriterlerini temsil eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Görece pazar payı – pazar büyüme hızı
B) Pazar büyüme hızı- görece pazar payı
C) Pazar büyüme hızı – rekabet gücü
D) Pazar büyüklüğü – görece pazar payı
E) Görece pazar payı – pazar çekiciliği

Cevap : B) Pazar büyüme hızı- görece pazar payı

19- İşletmelerin mevcut olan ürün hattına daha yüksek ya da düşük fiyatlı yeni ürünlerin eklenmesi hangi stratejiyi ifade eder?

A) Ürün geliştirme
B) Ürün hattının uzatılması
C) Ürün hattının doldurulması
D) Yeniden konumlandırma
E) Bölümlendirme

Cevap : B) Ürün hattının uzatılması

20- Hedeflenen satın alıcıların zihinlerinde bazı temel faydaları ile bir işletmenin pazarlama önerisi/önerilenlerine dair özel bir yer yaratılmasına …….. denir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Uluslararası Çevre
B) Konumlandırma
C) Bölümlendirme
D) Hedef pazar
E) Ulusal çevre

Cevap : B) Konumlandırma

21- Bostan Danışma Grubuna göre küçük Pazar payına sahip büyüme hızı düşük pazarlarda faaliyet gösteren işletme birimlerine ne ad verilir?

A) Yatırımcılar
B) Yıldızlar
C) Nakit inekleri
D) Soru işaretleri
E) Köpekler

Cevap : E) Köpekler

22- ” ………….., işletmenin amaçları yetenekleri ve kaynakları ile değişen Pazar fırsatları arasında tutarlı bir uyum geliştirme ve bunu koruma sürecidir.”
Yukardaki tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stratejik planlama
B) Denetim
C) Stratejik geliştirme
D) Koordinasyon
E) Stratejik pazarlama

Cevap : A) Stratejik planlama

23- “………….., işletmenin hizmet etmek istediği benzer ihtiyaçlara ve karakteristik özelliklere sahip tüketicilerden oluşur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pazar bölümü
B) İş birimi
C) Nis pazar
D) Hedef Pazar
E) Müşteri değeri

Cevap : D) Hedef Pazar

24- Hizmet pazarlamasına özel olarak eklenen pazarlama karması elemanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürün
B) Tutundurma
C) İnsan
D) Dağıtım
E) Fiyat

Cevap : C) İnsan

Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-1

Auzef Pazarlama Yönetimi
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Pazarlama Yönetimi 2021 Vize Soruları-1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: