Bizans Mimarisi ve Sanatı 2020 Vize Soruları

Bizans Mimarisi ve Sanatı 2020 Vize Soruları

Bizans Mimarisi ve Sanatı 2020 Vize Soruları

1- Aşağıdaki merkezi planlı yapılardan hangisi Ravenna’nın San Vitale Kilisesi ile benzer özellikler gösterir?

Cevap : Küçük Ayasofya Camii

2- Alahan Doğu Kilisesinde, Silifke ve Suriye bazalikalarına özgü hangi mimari özellik görülmektedir?

Cevap : Apsis ve pastophorion mekânları düz bir duvar içine alınmıştır.

3- Günümüzde Fethiye camii olarak bilinen Bizans kilisesinin güneyine bitişik olan yapının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mezar Şapeli

4- Selanik’teki merkezi planlı Hagios Georgios, kaçıncı yüzyılda kiliseye çevrilmiştir?

Cevap : 5. yy

5- Alahan Doğu Kilisesi’nde, Binbirkilise yapılarına özgü hangi mimari özellik görülmektedir?

Cevap : Çift kemerli bir açıklıktan nartekse girilmektedir

6- Erken Bizans mimarisinin doruk noktası hangi imparator zamanında yaşanmıştır?

Cevap : I. Iustinianus

7- Günümüzde “Bodrum Cami” olarak bilinen Bizans kilisesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Myraleion Manastır Kilisesi

8- Konstantin Lips Manastırı’nın güney kilisesi hangi plan tipinde inşa edilmiştir?

Cevap : Dehlizli tip

9- Günümüzde Fethiye Camii olarak kullanılan Bizans Kilisesi hangi manastırın kilisesi olarak inşa edilmiştir?

Cevap : Pammakaristos Manastır Kilisesi

10- Aşağıdakilerden hangisi son Bizans dönemine ait özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Büyük mimari projeler uygulanmıştır.

11- Bizans Devleti, hangi tarihler arasında hüküm sürmüştür?

Cevap : 330-1453

12- Bizans kültürünün kendi özgün niteliklerini oluşturduğu devir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Orta Bizans Devri

13- Aşağıdaki bazilikalardan hangisi beş neflidir?

Cevap : Demetrios Bazilikası

14- İmparator Iustinianus ve İmparatoriçe Theodora’nın isimlerinin yer aldığı Yunanca yazıt İstanbul’aki hangi Bizans kilisesinin içinde yer alır?

Cevap : Küçük Ayasofya Camii

15- Aşağıdakilerden hangisi Studios Kilisesi ile benzer özellikler gösterir?

Cevap : Akheiropoitos Kilisesi

16- Aşağıdakilerden hangisi sekiz destekli bir Bizans kilisesidir?

Cevap : Hoios Loukas Manastır Kilisesi

17- Kaçıncı yüzyılda bazilika planlı yapılara ahşap örtü yerine kubbe yerleştirilmeye başlanmıştır?

Cevap : 6.yy.

18- İmparator Romanos Lekapenos tarafından ailesinin mezar yapısı olarak yaptırılan kilise aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bodrum Camii

19- Euphemia Kilisesi, kiliseye dönüştürülmeden önce ne olarak kullanılıyordu?

Cevap : Saray Binası

20- San Vitale Kilisesi hangi şehirde yer alır?

Cevap : Ravenna

21- Aşağıdakilerden hangisi Roma’nın en eski kaakompudur?

Cevap : Callistus

22- Aşağıdaki yapılardan hangisi Helenistik bir bazilikadır?

Cevap : Khalkoprateia Kilisesi

23- Hiristiyan litürjisi ilk olarak nerede şekillenmiştir?

Cevap : Domus ecclesiae

24- Kubbesi yekpare taştan yontulmuş merkezi planlı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Theodorik’in Mausoleumu

25- Zengim mozaiklerin yer aldığı Galla Placidia’nin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mezar yapısı

26- Polyeuktos Kilisesi kimin tarafından inşa edilmiştir?

Cevap : Anicia Juliana

27- Aşağıdaki yapılardan hangisi yerel özellikli bir bazilikadır?

Cevap : Cambazlı Bazilikası

28- Studio Kilisesi’de görülen İstanbul kiliselerine özgü mimari özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Apsisin dıştan üç kenarlı olması

29- III. Ayasofya kaçıncı yüzyılda yaptırılmıştır?

Cevap : 6.yy

30- İmparator Iustinianus ve İmparatoriçe Theodora’nın resmedildiği mozaik panolar hangi erken Bizans kilisesinde yer alır?

Cevap : San Vitale

31- Günümüzde Eski İmaret Camii olarak bilinen yapı, Bizans döneminde hangi manastırın kilisesiydi?

Cevap : Pantepoptes

32- Cepheleri yarım yuvarlak payeler ile hareketlendirilen kapalı Yunan haç planlı kilise aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bodrum Camii

33- Vefa Kilise Camii’nin dış narteksinde kullanılan mimari plastik eserler kaçıncı yüzyıla aittir?

Cevap : 14. yy

34- Günümüzde Kariye Müzesi olan yapı Bizans döneminde hangi manastırın kilisesiydi?

Cevap : Khora Manastır Kilisesi

35- İstanbul’daki Polyeuktos Kilisesi kaçıncı yüzyılda inşa edilmiştir?

Cevap : 6. yy.

36- Bizans Devletinin ilk İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : I. Constatius

Bizans Mimarisi ve Sanatı 2020 Vize Soruları

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: