DGS 2016 Sayısal Soruları

DGS 2016 Sayısal Soruları

#1. İşlemin sonucu kaçtır?

#2. İşleminin Sonucu kaçtır?

#3. İşleminin Sonucu kaçtır?

#4. İşleminin Sonucu kaçtır?

#5. x ve y pozitif tam sayıları için, toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

#6. A, B, C ve D sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere, yukarıda işlemleri veriliyor, buna göre A+B+C+D toplamı kaçtır?

#7. eşitliğini sağlayan A rakamı kaçtır?

#8. a,b e c gerçel sayıları için a.c<b.c<0<a-b olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

#9. a ve b gerçel sayıları için, eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

#10. ifadesinin a,b ve c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

#11. a, b asal sayıları için a= (22b-39)/b eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, a+b toplamı kaçtır?

#12. x,y ve z pozitif gerçel sayıları için, x/y oranı kaçtır?

#13. x gerçel sayısı için l x-1 . I 2x+2 I =4, x'in karesi kaçtır?

#14. a ve b pozitif gerçel sayıları için 4/a = b/3 =a/9 olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?

#15. Doğru cevap Aşağıdakilerden hangisidir?

#16. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#17. B, A kümesinin bir alt kümesi olmak üzere, A= {1,2,3,4,5,6}, B ∩ {5,6} = {5,6} olacak biçimde kaç farklı B kümesi vardır?

#18. Dört basamaklı 8A5B doğal sayısı 9’a, iki basamaklı 5B doğal sayısı da 4’e tam bölünüyor. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

#19. a bir tam sayı olmak üzere, ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

#20. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ★ işlemi, her a ve b gerçel sayısı için a★b=-3(b★a)+a eşitliğini sağlıyor. Buna göre, 7★5 işleminin sonucu kaçtır?

#21. Doğal sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları, yukarıdaki gibi tanımlanıyor. Buna göre, (f o g o f)(1)ifadesinin değeri kaçtır?

#22. Doğru cevabı şaretleyin

#23. Üç basamaklı ABC doğal sayıları için - A ile B rakamlarının aritmetik ortalaması 6 - B ile C rakamlarının aritmetik ortalaması 7 olduğu biliniyor. Buna göre, bu koşulu sağlayan en küçük ABC sayısının rakamları toplamı kaçtır?

#24. Bir hastanede çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcıların toplam sayısı 80’dir. Bu hastanedeki toplam doktor ve hemşire sayısı, hasta bakıcı sayısına eşittir. Bu hastanede her gün doktorların % 25’i, hemşirelerin % 50’si ve hasta bakıcıların % 60’ı olmak üzere, toplam 40 kişi nöbete kalmaktadır. Buna göre, nöbete kalan doktor sayısı kaçtır?

#25. Aynı fiyata satılan bir gömleğe iki mağazadan birincisi önce % 40 indirim, sonra indirimli fiyat üzerinden % 20 indirim; ikincisi ise % 50 indirim uygulamaktadır. Son durumda, bu gömleğin ikinci mağazadaki satış fiyatı birinci mağazadakinden 3 TL fazladır. Buna göre, gömleğin başlangıçtaki satış fiyatı kaç TL’dir?

#26. Eşit uzunluktaki 6 tahta çubuk uç uca eklenerek uzun kenarı kısa kenarının iki katı olan bir dikdörtgen oluşturuluyor. Daha sonra bu altı çubuktan iki tanesi tam ortadan ikiye bölünerek çubuk sayısı 8'e çıkartılıyor ve bu çubukların tamamı uç uca eklenerek bir kare oluşturuluyor. Son durumda oluşturulan karenin alanının, başlangıçta oluşturulan dikdörtgenin alanına oranı kaçtır?

#27. Bir turizm şirketinden bir günde tur satın alan 120 müşteri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. * 15 müşteri sadece A turunu satın almıştır. * 45 müşteri A ve B turlarından hiçbirini satın almamıştır. * Sadece B turunu satın alan müşterilerin sayısı, A turunu satın alan toplam müşteri sayısının iki katıdır. Buna göre, hem A hem de B turunu satın alanların sayısı kaçtır?

#28. Bir A sayısının 3/5 ile çarpımını bulmak isteyen Burcu, bu sayıyı yanlışlıkla 5/3 ’e bölmüş ve bulmak istediği sayının 48 fazlasını elde etmiştir. Buna göre, A kaçtır?

#29. Bir manav, elindeki kirazların yarısını satıyor, kalanın 1 kilogramını bedavaya dağıtıyor; çileklerin ise üçte birini satıyor, kalanın 2 kilogramını bedavaya dağıtıyor. Bu durumda, manavın elinde toplam 17 kilogram kiraz ve çilek kalıyor. Manav, kilogram satış fiyatları sırasıyla 2 TL ve 3 TL olan kiraz ve çileklerin satışından 34 TL elde etmiştir. Buna göre, başlangıçta manavda bulunan çilek miktarı kaç kilogramdır?

#30. Bir havuzda, havuzu doldurmak ve havuzu boşaltmak için kullanılan toplam 12 musluk bulunmaktadır. Havuzu dolduran muslukların her biri boş havuzu 9 saatte dolduruyor, boşaltan muslukların her biri ise dolu havuzu 6 saatte boşaltıyor. Havuz tamamen dolu iken tüm musluklar açılıyor ve havuz 18 saatte tamamen boşaltılıyor. Buna göre, havuzu doldurmak için kullanılan musluk sayısı kaçtır?

Doğru / Toplam Soru

DGS DENEME SINAVLARI

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

DGS DENEME SINAVLARI

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

DGS 2016 Sayısal Soruları

DGS 2016 SAYISAL SORULARI-min

2022 DGS Sınavı Soruları, Deneme Sınavları, çıkmış Sorular

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: