Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri Final Deneme-2

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri Final Deneme-2

#1. Hava aracının hareket yönüne aksi yönde esen rüzgâra ne ad verilir?

#2. Bir meydanda görüş; doğuda 1000 metre, batıda750 metre, kuzeyde 800 metre ve güneyde 1200 metre ise meydanın için meteorolojik görüşü kaç metredir?

#3. Yatay görüş mesafesinin 1000 metrenin altına düşmesine neden olan meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması sonucu ortaya çıkar. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması sonucu meydana gelir. Açıklamadaki meteorolojik olay aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Rüzgâr hızı ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi buzlanma çeşitleri arasında yer almaz?

#6. Troposfer tabakasının ortasında bulunan bulutlardır. Bu bulutlar 2000 metre ile 7000 metre arasında yer almaktadır. Bu bulut türlerinin başında bulunan “alto”eki sayesinde diğer bulut türleri ile karıştırılması önlenmektedir. Açıklamada yer alan bulut türleri aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Deniz seviyesinde standart atmosfer sıcaklığı ……….’dir. Her 1000 feet yükselmede hava sıcaklığı …… azalmaktadır. Boşlukları doldurunuz.

#8. Uçağa en çok etki eden buzlanma türüdür. Hava aracının motorlarının ön yüzeylerinde ve hücum kenarlarında gözlenir. Açıklamada yer alan buzlanma türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#9. Atmosferde ısı yayılımı sebebiyle meydana gelen dikey hava hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Yer yüzeyindeki hava kütleleri havanın ısınması ile yükselmeye başlar. Sıcak hava yükselir, yükseklerdeki soğuk hava ise yoğunluk farkından dolayı alçalır. Açıklamada yer alan doğa olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#10. Nem ölçen aletin adı nedir?

#11. Hava tahmin raporunun havacılık terminolojisindeki adı nedir?

#12. Bu tabakada sıcaklık yükseklikle orantılı olarak azalmaktadır. Üst sınır olarak kabul edilen noktada sıcaklık yaklaşık –80 ºC ile – 100 ºC arasında gerçekleşmektedir. Bu nokta atmosferin en soğuk noktasıdır. Bu katmanda pek fazla hava hadisesi gözlemlenmez. Açıklamada yer alan atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Hava aracını 1 saniyede 50 feet’ten fazla sallamaktadır. Uçağın ciddi oranda rotadan sapmasına neden olabilir. Şimşeklerin oluştuğu, tehlikeli bulutların mevcut olduğu alanlarda görülür ve hava aracı yapısı için tehlikelidir. Açıklamada yer alan türbülans türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#14. Atmosferik koşullar ele alınarak bir cismin görülüp algılanabileceği en uzak mesafeye ne ad verilir?

#15. İçerisinde hava akımları gerçekleşmeyen çarşaf gibi genişleyen bulut türlerine ne ad verilir?

#16. ICAO standart atmosferinde kabul edilen Standart basınç ……….. hPA’dır.Sivil uçaklar için kullanılan basınç değeri Hecto Pascal olarak tanımlanmaktadır.(hPA) İfade de yer alan boşluğa gelecek rakam aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Bir havaalanı seviyesinde ya da tanımlanan başka bir noktada ölçülen lokal basınç değerine ne ad verilir?

#18. Bu katman atmosferin en üst tabakadır. Bu katmanda yerçekimi azalmıştır. Bu katman içerisinde hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunmaktadır. Açıklamada yer alan atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Belirli bir zamanda ve yerde hava aracının altimetresine ayarlanan irtifa bilgisi sağlayan basınç değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer katmanları arasında yer almaz?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri Final Deneme-2

1. Bir havaalanı seviyesinde ya da tanımlanan başka bir noktada ölçülen lokal basınç değerine ne ad verilir?

A. QFE
B. QNE
C. QQE
D. QSE
E. QKE

Cevap : A. QFE

2. Belirli bir zamanda ve yerde hava aracının altimetresine ayarlanan irtifa bilgisi sağlayan basınç değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. QFE
B. QNE
C. QQE
D. QNH
E. QKE

Cevap : D. QNH

3. İçerisinde hava akımları gerçekleşmeyen çarşaf gibi genişleyen bulut türlerine ne ad verilir?

A. Küme bulutları
B. Tabaka bulutları
C. Daire bulutları
D. Yaz bulutları
E. Muson Bulutları

Cevap : B. Tabaka bulutları

4. Troposfer tabakasının ortasında bulunan bulutlardır. Bu bulutlar 2000 metre ile 7000 metre arasında yer almaktadır. Bu bulut türlerinin başında bulunan “alto”eki sayesinde diğer bulut türleri ile karıştırılması önlenmektedir. Açıklamada yer alan bulut türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Orta irtifa bulutları
B. Alçak irtifa bulutları
C. Daire bulutları
D. Yaz bulutları
E. Muson Bulutları

Cevap : A. Orta irtifa bulutları

5. Atmosferde ısı yayılımı sebebiyle meydana gelen dikey hava hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Yer yüzeyindeki hava kütleleri havanın ısınması ile yükselmeye başlar. Sıcak hava yükselir, yükseklerdeki soğuk hava ise yoğunluk farkından dolayı alçalır. Açıklamada yer alan doğa olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Konveksiyon
B. Işıma
C. Radyasyon
D. Basınç
E. Adveksiyon

Cevap : A. Konveksiyon

6. Bu katman atmosferin en üst tabakadır. Bu katmanda yerçekimi azalmıştır. Bu katman içerisinde hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunmaktadır. Açıklamada yer alan atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Troposfer
B. Stratosfer
C. Ayosfer
D. Ekzosfer
E. Termosfer

Cevap : D. Ekzosfer

7. Deniz seviyesinde standart atmosfer sıcaklığı ……….’dir. Her 1000 feet yükselmede hava sıcaklığı …… azalmaktadır. Boşlukları doldurunuz.

A. 20o/4o
B. 15o / 2o
C. 30o /2o
D. 25o /5o
E. 10o /3o

Cevap : B. 15o / 2o

8. ICAO standart atmosferinde kabul edilen Standart basınç ……….. hPA’dır.Sivil uçaklar için kullanılan basınç değeri Hecto Pascal olarak tanımlanmaktadır.(hPA) İfade de yer alan boşluğa gelecek rakam aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1013,25
B. 1213,25
C. 1413,25
D. 1053,25
E. 1045,25

Cevap : A. 1013,25

9. Bu tabakada sıcaklık yükseklikle orantılı olarak azalmaktadır. Üst sınır olarak kabul edilen noktada sıcaklık yaklaşık –80 ºC ile – 100 ºC arasında gerçekleşmektedir. Bu nokta atmosferin en soğuk noktasıdır. Bu katmanda pek fazla hava hadisesi gözlemlenmez. Açıklamada yer alan atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Troposfer
B. Mezosfer
C. Ayosfer
D. Ekzosfer
E. Termosfer

Cevap : B. Mezosfer

10. Aşağıdakilerden hangisi atmosfer katmanları arasında yer almaz?

A. Troposfer
B. Stratosfer
C. Ayosfer
D. İyonosfer
E. Termosfer

Cevap : C. Ayosfer

11. Atmosferik koşullar ele alınarak bir cismin görülüp algılanabileceği en uzak mesafeye ne ad verilir?

A. Rüyet
B. Yön
C. Radyal
D. Pist Bakışı
E. Uzaklık

Cevap : A. Rüyet

12. Bir meydanda görüş; doğuda 1000 metre, batıda750 metre, kuzeyde 800 metre ve güneyde 1200 metre ise meydanın için meteorolojik görüşü kaç metredir?

A. 1000
B. 1200
C. 750
D. 800
E. 937,5

Cevap : C. 750

13. Hava aracının hareket yönüne aksi yönde esen rüzgâra ne ad verilir?

A. Karşı rüzgâr
B. Arka rüzgâr
C. Çapraz rüzgâr
D. Yan rüzgâr
E. Türbülans

Cevap : A. Karşı rüzgâr

14. Rüzgâr hızı ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Knot
B. Metre
C. OMH
D. hPA
E. Watt

Cevap : A. Knot

15. Uçağa en çok etki eden buzlanma türüdür. Hava aracının motorlarının ön yüzeylerinde ve hücum kenarlarında gözlenir. Açıklamada yer alan buzlanma türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Açık hava buzlanması
B. Kırağı buzlanma
C. Yer buzlanması
D. Kristal buzlanma
E. Kar tipi buzlanma

Cevap : B. Kırağı buzlanma

16. Aşağıdakilerden hangisi buzlanma çeşitleri arasında yer almaz?

A. Kırağı buzlanma
B. Yer buzlanması
C. Kristal buzlanma
D. Kar tipi buzlanma
E. Kapalı buzlanma

Cevap : E. Kapalı buzlanma

17. Hava tahmin raporunun havacılık terminolojisindeki adı nedir?

A. Weather Forecast
B. Calm
C. Rain Forecast
D. Tail wind
E. Hurricane

Cevap : A. Weather Forecast

18. Nem ölçen aletin adı nedir?

A. Higrometre
B. Altimetre
C. Termometre
D. Santimetre
E. Kilometre

Cevap : A. Higrometre

19. Yatay görüş mesafesinin 1000 metrenin altına düşmesine neden olan meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması sonucu ortaya çıkar. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması sonucu meydana gelir. Açıklamadaki meteorolojik olay aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yağmur
B. Bulut
C. Sis
D. Fırtına
E. Kar

Cevap : C. Sis

20. Hava aracını 1 saniyede 50 feet’ten fazla sallamaktadır. Uçağın ciddi oranda rotadan sapmasına neden olabilir. Şimşeklerin oluştuğu, tehlikeli bulutların mevcut olduğu alanlarda görülür ve hava aracı yapısı için tehlikelidir. Açıklamada yer alan türbülans türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Dümensuyu türbülansı
B. Hafif türbülans
C. Orta türbülans
D. Şiddetli türbülans
E. Extreme(Betream) Türbülans

Cevap : E. Extreme(Betream) Türbülans

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri Final Deneme-2

%d blogcu bunu beğendi: