Rezervasyon ve Bilet Satış Vize Deneme -1

Rezervasyon ve Bilet Satış Vize Deneme-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. 0-6 yaş arası çocuklar refakatsiz seyahat edebilir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi uçak bileti özelliklerinden değildir?

Cevap : A. Yolcuya sadece yurt içinde taşınma hakkı verir.

#3. Grup rezervasyonuyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Grup içerisindeki sayıya bebekler dahilir.

#4. Aşağıdaki yolculardan hangisi uçakta yalnız seyahat edemez?

Cevap : B. 5 yaşındaki çocuk

#5. Bir kişiye taşıma ve yolculuk ( seyahat ) belgesini düzenleyip satışını yapma işlemine ...................... denir.

Cevap : C. Biletleme

#6. Bilet satarken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında gösterilemez?

Cevap : C. Yolcuya bilgi vermeden bagaj hakkı olmayan bilet satmak

#7. Merkezi Montreal'de bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Teşkilatı IATA'ya üye tüm havayolu işletmelerinin bilet satış ve hesaplarının tek merkezden bilgisayar ağı ile yürütülmesi sistemine ............................. denir.

Cevap : A. BSP Sistemi

#8. Biletleme yetkisi olmayan acentelere gönderilen mesaj hangisidir?

Cevap : A. No Ticketing Authority

#9. Aşağıdaki yolculardan hangisi uçakla seyahat edebilir?

Cevap : E. 8 yaşında refakatsiz yolcu

#10. Refakatsiz seyahat edecek (UM) yolcu yaş sınırı nedir?

Cevap : C. 6-12 yaş arası

#11. Aşağıdakilerden hangisi bilet fiyatlarını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Cevap : C. Uçuş numarası

#12. Aşağıdakilerden hangisi Ticketing yapan bir seyahat acentasının hizmetleri arasında değildir?

Cevap : B. Havayolları ücret ve tarifelerini belirleme

#13. Aşağıdakilerden hangisi mükerrer rezervasyon değildir?

Cevap : D. İş Başı eğitimi için yaratılan test pnr’lar

#14. Deporte yolcu işlemleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Seyahat dökümanları deporte yolcuya teslim edilir.

#15. Pasif rezervasyonla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Biletleme yetkisi olmayan Non-IATA acenteler tarafından pasif rezervasyon yaratılabilir.

#16. Tarifeli seferler düzenleyen ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) üye olan havayolu şirketleri, yine kendileri gibi IATA’ya üye olan perakendeci seyahat acentaları aracılığıyla ürünlerini tüketicilere ulaştırmak amacıyla süreç içinde geliştirdikleri sisteme ……………. denir.

Cevap : A. Global Dağıtım Sistemleri

#17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D. Gerçekte var olmayan yolcular ya da tamamen satış kotasını doldurma amacıyla sahte isim kullanarak yaratılan rezervasyonlara Spekülatif /Sahte Rezervasyon denir.

#18. Yatarak seyahat etmesi gereken bir yolcunun sisteme tanıtılacak kodu hangisidir?

Cevap : C. Stcr

#19. Aşağıdakilerden hangisi Global dağıtım sistemlerinden biri değildir?

Cevap : E. Altea

#20. Avih taşıma kurallarından hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Maksimum 8 kg olmalıdır.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Sivil Havacılık

LOLONOLO

Auzef Sivil Havacılık

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Rezervasyon ve Bilet Satış Vize Deneme-1

1. Tarifeli seferler düzenleyen ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) üye olan havayolu şirketleri, yine kendileri gibi IATA’ya üye olan perakendeci seyahat acentaları aracılığıyla ürünlerini tüketicilere ulaştırmak amacıyla süreç içinde geliştirdikleri sisteme ……………. denir.

A. Global Dağıtım Sistemleri
B. Tarifeli Sistemler
C. Genel Havacılık Sistemleri
D. Doğrudan Sefer Sistemi
E. Bölgesel Ulaşım Sistemi

Cevap : A. Global Dağıtım Sistemleri

2. Aşağıdakilerden hangisi Global dağıtım sistemlerinden biri değildir?

A. Sabre
B. Amadeus
C. Galileo
D. Worlspan
E. Altea

Cevap : E. Altea

3. Bir kişiye taşıma ve yolculuk ( seyahat ) belgesini düzenleyip satışını yapma işlemine …………………. denir.

A. Nakil
B. Sevk
C. Biletleme
D. Bilet
E. Direkt satış

Cevap : C. Biletleme

4. Aşağıdakilerden hangisi Ticketing yapan bir seyahat acentasının hizmetleri arasında değildir?

A. Ücret ve tarifeler konusunda bilgi vermek
B. Havayolları ücret ve tarifelerini belirleme
C. Bilet kesmek ve seyahat ücretlerini tahsil etmek
D. Müşterisine seyahat ve diğer seyahat dökümanlarını ulaştırmak
E. Rezervasyon yapmak

Cevap : B. Havayolları ücret ve tarifelerini belirleme

5. Aşağıdakilerden hangisi bilet fiyatlarını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A. Değişik kalış süreleri
B. Hafta sonu biletleri
C. Uçuş numarası
D. Stop-over’lar (Ara noktada kalış süresi)
E. Gidiş dönüş

Cevap : C. Uçuş numarası

6. Merkezi Montreal’de bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Teşkilatı IATA’ya üye tüm havayolu işletmelerinin bilet satış ve hesaplarının tek merkezden bilgisayar ağı ile yürütülmesi sistemine ……………………….. denir.

A. BSP Sistemi
B. STP Sistemi
C. BAP Sistemi
D. UHT Sistemi
E. GDS Sistemi

Cevap : A. BSP Sistemi

7. Aşağıdakilerden hangisi uçak bileti özelliklerinden değildir?

A. Yolcuya sadece yurt içinde taşınma hakkı verir.
B. Uçuş bedelinin ödenmiş olduğunu gösteren bir belge niteliğindedir.
C. Hizmet sınıfını, uçuş numarasını ve tarihlerini gösterir.
D. Yolcunun kendisinin ve bagajının uygun koşullarda taşınacağına ilişkin her türlü bilgiyi kapsar ve garanti eder.
E. Para iadesi ve bilet değiştirme konusunda bilinmesi gereken her türlü bilgiyi içerir

Cevap : A. Yolcuya sadece yurt içinde taşınma hakkı verir.

8. Bilet satarken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında gösterilemez?

A. Uygun fiyat ve uygun tarife verilmesi
B. Connectionlar (bağlantılar) ve gidiş dönüş tarihleriyle saatlerinin yolcuya uygunluğu
C. Yolcuya bilgi vermeden bagaj hakkı olmayan bilet satmak
D. Önceden belirlenmiş uçuş indirimlerini göz önünde bulundurma
E. Bilete ait kuralların yolculara bilgisinin verilmesi. (Bagaj hakkı, değişiklik ve iade kuralları)

Cevap : C. Yolcuya bilgi vermeden bagaj hakkı olmayan bilet satmak

9. Grup rezervasyonuyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. 10 kişi ve üzerinde yapılan rezervasyonlardır.
B. Grup içerisindeki sayıya bebekler dahilir.
C. 10 kişi altında grup ücreti ödemiş yolcular da grup oluşturabilirler. (Özel bilet kodları ile belirlenebilir.)
D. Hareket kabiliyeti kısıtlı 5 veya daha fazla yolcunun birlikte seyahat etmeleri de bir grup oluşturur.
E. Grup halinde seyahat eden çocuklarda sayı kısıtlaması yoktur.

Cevap : B. Grup içerisindeki sayıya bebekler dahilir.

10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A. 7 kişi birlikte seyahat eden yolcular grup yolculardır.
B. Bebekler grup yolcu sayısına dahildir.
C. Aynı ya da farklı günler için aynı uçuş numarası için yapılan rezervasyonlar bireysel rezervasyonlardır.
D. Gerçekte var olmayan yolcular ya da tamamen satış kotasını doldurma amacıyla sahte isim kullanarak yaratılan rezervasyonlara Spekülatif /Sahte Rezervasyon denir.
E. Rezervasyonda görevli yolcu hizmetleri memuru yolcu ve yüklerin taşınması kurallarını bilmek zorunda değildir.

Cevap : D. Gerçekte var olmayan yolcular ya da tamamen satış kotasını doldurma amacıyla sahte isim kullanarak yaratılan rezervasyonlara Spekülatif /Sahte Rezervasyon denir.

11. Biletleme yetkisi olmayan acentelere gönderilen mesaj hangisidir?

A. No Ticketing Authority
B. No Matching PNR Found
C. No Exact Match Pls Verify
D. Class Mismatch Cancel and Verify
E. Passive Segment Message Previously Received

Cevap : A. No Ticketing Authority

12. Aşağıdakilerden hangisi mükerrer rezervasyon değildir?

A. Aynı ya da farklı günler için aynı uçuş numarası için yapılan rezervasyonlar
B. Aynı ya da farklı günler için aynı destinasyona farklı uçuş numaralarına yapılan rezervasyonlar
C. Aynı ya da farklı günler için farklı destinasyonlara yapılan rezervasyonlar
D. İş Başı eğitimi için yaratılan test pnr’lar
E. Farklı havayollarında yapılan benzer rezervasyonlar

Cevap : D. İş Başı eğitimi için yaratılan test pnr’lar

13. Pasif rezervasyonla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Sadece orijinali havayolu sisteminde olan rezervasyonlar biletleme amacıyla kullanılmalıdır.
B. Biletleme yetkisi olmayan Non-IATA acenteler tarafından pasif rezervasyon yaratılabilir.
C. Pasif segment rezervasyonun havayolu sisteminde yaratılmış olması durumunda sadece biletleme amacıyla yaratılmalıdır. Rezervasyon sınıfı da aynı olmalıdır.
D. Yolcunun itinerary örneği ya da fatura talebi üzerine pasif rezervasyon yaratılmamalıdır.
E. Havayolu tarafından rezervasyonun red edildiği manasına gelen tüm NO statü kodlu segmentler PNR’lardan çıkarılmalıdır.

Cevap : B. Biletleme yetkisi olmayan Non-IATA acenteler tarafından pasif rezervasyon yaratılabilir.

14. Aşağıdaki yolculardan hangisi uçakla seyahat edebilir?

A. Yeni doğan 5 günlük bebek
B. 4 yaşında yalnız seyahat eden çocuk
C. 10 gün önce ameliyat olan raporsuz hasta
D. Suçiceği olan hasta
E. 8 yaşında refakatsiz yolcu

Cevap : E. 8 yaşında refakatsiz yolcu

15. Aşağıdaki yolculardan hangisi uçakta yalnız seyahat edemez?

A. 7 yaşındaki çocuk
B. 5 yaşındaki çocuk
C. Uçabilir raporu olan hasta
D. Zihinsel ve bedensel engeli olmayan yolcu
E. 13 yaşındaki çocuk

Cevap : B. 5 yaşındaki çocuk

16. Yatarak seyahat etmesi gereken bir yolcunun sisteme tanıtılacak kodu hangisidir?

A. Wchr
B. Wchc
C. Stcr
D. Wcmp
E. Wchs

Cevap : C. Stcr

17. Refakatsiz seyahat edecek (UM) yolcu yaş sınırı nedir?

A. 0-2 yaş arası
B. 0-6 yaş arası
C. 6-12 yaş arası
D. 12-17 yaş arası
E. 0-12 yaş arası

Cevap : C. 6-12 yaş arası

18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bir yetişkin birden fazla bebeğe refakat edemez.
B. Birden fazla bebeği olan yolcu diğer bebeğe çocuk bileti almak zorundadır.
C. Bebek an az 7 günlük olmalıdır.
D. Uçaktaki bebek sayısı oksijen maskesine göre belirlenir.
E. 0-6 yaş arası çocuklar refakatsiz seyahat edebilir.

Cevap : E. 0-6 yaş arası çocuklar refakatsiz seyahat edebilir.

19. Avih taşıma kurallarından hangisi yanlıştır?

A. Önceden rezervasyon yapılmalıdır.
B. Hayvana ait belgeler ve aşı kağıtları yolcu yanında bulunmalıdır.
C. Uygun şekilde etiketlenmelidir.
D. Maksimum 8 kg olmalıdır.
E. Iata kurallarına göre kafeslenmelidir.

Cevap : D. Maksimum 8 kg olmalıdır.

20. Deporte yolcu işlemleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

A. Kaptan ve kabin amirine bilgi verilir.
B. Uçağın arka koltukları kullanılır.
C. Biletin ücretini ilgili ülke makamları temin etmekle yükümlüdür.
D. Seyahat dökümanları deporte yolcuya teslim edilir.
E. Bir görevlinin nezaretinde uçağa alınır.

Cevap : D. Seyahat dökümanları deporte yolcuya teslim edilir.

Rezervasyon ve Bilet Satış Vize Deneme-1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Rezervasyon ve Bilet Satış Vize Deneme-1

 

%d blogcu bunu beğendi: