Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022 Final Sorular

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022 Final Sorular

#1. 3,5 yaşındaki Ali konuşmaya yaklaşık 2 yaşında başlıyor, herşeyi anlayıp yapabiliyor ama anlatamıyor, genelde işaret ederek istediklerini söylüyor, 50 kelimeyi geçmiyor tek kelimelik cümle söyleyebiliyor. Bu vakanın tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Annenin gebelik sürecini etkileyen çevresel faktörlerden hangisi olumsuz özellikte değildir?

#3. Hiperaktivitesi olan çocukta aşağıdakilerden hangileri görülür? I.Dikkat eksikliği II.Hiperaktivite bzoukluğu-Dürtüsellik III.Sosyal iletişimde zorlanmama IV.Kaygı bozukluğu-Duygudurum bozukluğu

#4. I.Otizm spektrum bozukluğu II.Duygudurum bozukluğu III.Kaygı bozukluğu IV.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Yukarıdakilerden hangileri çocukluk çağındaki nörogelişimsel bozukluklardır?

#5. Hangisi nörogelişimsel bozukluk değildir?

#6. İdrar kaçırma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Disgrafinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. 13 yaşında bir kız çocuğu ailesi öğretmeninin derse odaklanamadığını, dinliyor gibi görünüp aslında dinlemediğini dikkat eksikliği olduğunu ve ders yapmakta zorlandığını ama bunun dışında sınıf içerisinde sakin, hareketli olmadığını aileye bildirmiş. Aile de evde sakin oturduğunu hareketli olmadığını şikayetiyle kliniğe geldiler. Aşağıdakilerden hangi tanı konmuştur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi dikkatin alt tipidir?

#10. Özgül öğrenme bozukluğu tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#11. I.Akranlarıyla grup oyunları oynayıp oynayamadığı II.Kaç ay anne sütü aldığı III.Göz teması ve ortak dikkatin ne düzeyde olduğu IV.Sterotipik davranışların olup olmadığı OSB tanısı alan 6 yaşında bir çocukta yukarıda belirtilen durumların iyi bir gözlemle hangileri hakkında bilgi sahibi olunur?

#12. 3-4 yaş çocuğu için kreşte en zor farkedilen bozukluk hangisidir?

#13. I.Kişisel-Sosyal alan II.İnce motor-Uyumsal alan III.Bilişsel alan IV.Aritmetik alan Denver II gelişimsel tarama testi ile yukarıdakilerden hangileri sorgulanmaktadır?

#14. Aşağıdaki belirtilerden hangisi DEHB belirtisi değildir?

#15. Denver II testine başlarken hangisi ebeveyne verilmesi gereken bilgilerden değildir?

#16. DEHB hakkında hangisi doğrudur?

#17. I.Çocukların gelişim sürecine destek olur. II.Çocuğun gelişimsel bozuklukları fark edilir. III.Çocuğun özgüvenini olumsuz etkiler. IV.Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının gelişmesini kolaylaştırır. Yukarıda verilenlerden kreş ortamı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

#18. I.Akrabada ekonomik durum II.Yaşıt ilişkileri III.Günlük yaşam becerileri IV.Sorunlarla baş etme Zihinsel yetersizliği olan bir ergenin annesi ile gittiği bir klinikte değerlendirmesi yapılırken hangisi değerlendirilir?

#19. Denver II Gelişim Testi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi pozitif pekiştirece örnektir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022 Final Sorular

1- Hangisi nörogelişimsel bozukluk değildir?

A) Tik bozuklukları
B) Duygudurum bozukluğu
C) İletişim bozuklukları
D) Otizm
E) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Cevap : B) Duygudurum bozukluğu

2- Özgül öğrenme bozukluğu tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müzik
B) Spor
C) Okuma
D) Dans
E) Resim

Cevap : C) Okuma

3- I.Otizm spektrum bozukluğu
II.Duygudurum bozukluğu
III.Kaygı bozukluğu
IV.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Yukarıdakilerden hangileri çocukluk çağındaki nörogelişimsel bozukluklardır?

A) II ve IV
B) I ve II
C) I ve IV
D) I ve III

Cevap : C) I ve IV

4- İdrar kaçırma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıklıkla anne ve babanın çocuk yetiştirme sitiliyle ilgilidir.
B) Tedavisinde öncelikli olarak davranışçı yöntemler kullanılmalı
C) Büyük çocuklarda küçük çocuklardan daha sıktır.
D) Gün içinde verilen sıvı miktarının azaltılması
E) Tedavisiz iyileşme nadir görülür.

Cevap : B) Tedavisinde öncelikli olarak davranışçı yöntemler kullanılmalı

5- I.Kişisel-Sosyal alan
II.İnce motor-Uyumsal alan
III.Bilişsel alan
IV.Aritmetik alan
Denver II gelişimsel tarama testi ile yukarıdakilerden hangileri sorgulanmaktadır?

A) III-IV
B) I-II
C) II-IV
D) I-III
E) I-IV

Cevap : B) I-II

6- DEHB hakkında hangisi doğrudur?

A) DEHB tanısı için beyin görüntüleme yapılmalıdır.
B) DEHB tanısına neden olan sebep yoktur.
C) DEHB çocuk ve ergenlerde nadir görülür.
D) DEHB nörogelişimsel bir bozukluktur.
E) DEHB tanısı için kullanılan tanılama sistemi yoktur.

Cevap : D) DEHB nörogelişimsel bir bozukluktur.

7- I.Çocukların gelişim sürecine destek olur.
II.Çocuğun gelişimsel bozuklukları fark edilir.
III.Çocuğun özgüvenini olumsuz etkiler.
IV.Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının gelişmesini kolaylaştırır.
Yukarıda verilenlerden kreş ortamı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) II ve III
C) I ve II
D) III ve IV
E) I ve IV

Cevap : C) I ve II

8- 3-4 yaş çocuğu için kreşte en zor farkedilen bozukluk hangisidir?

A) İletişim bozukluğu
B) Tik bozukluğu
C) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
D) Otizm
E) Gelişim geriliği

Cevap : B) Tik bozukluğu

9- Annenin gebelik sürecini etkileyen çevresel faktörlerden hangisi olumsuz özellikte değildir?

A) Sigara kullanılması
B) Anne babanın ileri yaşı
C) Alkol alınması
D) Madde kullanılması
E) Folik asit alınması

Cevap : E) Folik asit alınması

10- 13 yaşında bir kız çocuğu ailesi öğretmeninin derse odaklanamadığını, dinliyor gibi görünüp aslında dinlemediğini dikkat eksikliği olduğunu ve ders yapmakta zorlandığını ama bunun dışında sınıf içerisinde sakin, hareketli olmadığını aileye bildirmiş.
Aile de evde sakin oturduğunu hareketli olmadığını şikayetiyle kliniğe geldiler. Aşağıdakilerden hangi tanı konmuştur?

A) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (Dikkat eksikliği önde tip)
B) DEHB bozukluğu ve dürtüsellik
C) Zihinsel yetersizlik
D) Otizm
E) Depresif bozukluk

Cevap : A) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (Dikkat eksikliği önde tip)

11- Hiperaktivitesi olan çocukta aşağıdakilerden hangileri görülür?

I.Dikkat eksikliği
II.Hiperaktivite bzoukluğu-Dürtüsellik
III.Sosyal iletişimde zorlanmama
IV.Kaygı bozukluğu-Duygudurum bozukluğu
A) II ve III
B) II ve IV
C) I ve III
D) III ve IV
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

12- Denver II Gelişim Testi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşıtlarıyla karşılaştırma yapılması
B) Gelişim testi olduğu zeka puanı vermeye yönelik olmadığı
C) 5-15 dakika uygulanır.
D) Sadece çocuğa sorular sorulur.

Cevap : D) Sadece çocuğa sorular sorulur.

13- 3,5 yaşındaki Ali konuşmaya yaklaşık 2 yaşında başlıyor, herşeyi anlayıp yapabiliyor ama anlatamıyor, genelde işaret
ederek istediklerini söylüyor, 50 kelimeyi geçmiyor tek kelimelik cümle söyleyebiliyor. Bu vakanın tanısı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tanımlanmamış iletişim bozukluğu
B) Özgül dil bozukluğu
C) Kekemelik
D) Sesletim bozukluğu (Artikülasyon)
E) DEHB

Cevap : B) Özgül dil bozukluğu

14- Aşağıdakilerden hangisi dikkatin alt tipidir?

A) Proprioseptif dikkat
B) Tatsal dikkat
C) Vestibüler dikkat
D) Seçici dikkat
E) Dokunsal dikkat

Cevap : D) Seçici dikkat

15- I.Akrabada ekonomik durum
II.Yaşıt ilişkileri
III.Günlük yaşam becerileri
IV.Sorunlarla baş etme
Zihinsel yetersizliği olan bir ergenin annesi ile gittiği bir klinikte değerlendirmesi yapılırken hangisi değerlendirilir?

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) I ve IV
E) II, III, IV

Cevap : E) II, III, IV

16- Disgrafinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşitme
B) Okuma
C) Yazma
D) Görme
E) Matematik

Cevap : C) Yazma

17- Aşağıdaki belirtilerden hangisi DEHB belirtisi değildir?

A) Ellerini sık sık yıkaması
B) Dikkatin çok çabuk dağılması
C) Çok hareketli olması
D) Eşyalarını kaybetmesi
E) Sıra beklemekte zorlanması

Cevap : A) Ellerini sık sık yıkaması

18- Denver II testine başlarken hangisi ebeveyne verilmesi gereken bilgilerden değildir?

A) Verilen bütün maddelerin geçmesinin beklenmediği
B) Test sonucunda puan vs. bilgisi verileceği
C) Bir gelişim tarama testi olup zeka ölçülmeyeceği

Cevap : B) Test sonucunda puan vs. bilgisi verileceği

19- I.Akranlarıyla grup oyunları oynayıp oynayamadığı
II.Kaç ay anne sütü aldığı
III.Göz teması ve ortak dikkatin ne düzeyde olduğu
IV.Sterotipik davranışların olup olmadığı
OSB tanısı alan 6 yaşında bir çocukta yukarıda belirtilen durumların iyi bir gözlemle hangileri hakkında bilgi sahibi olunur?

A) I-IV
B) II-IV
C) I-III
D) Yalnız I
E) III-IV

Cevap : E) III-IV

20- Aşağıdakilerden hangisi pozitif pekiştirece örnektir?

A) Oyuncağını kırdığı için yeni oyuncak alınmaması
B) Kardeşini dövdüğü için TV izlenmesinin yasaklanması
C) Dersten sıkılan öğreciyi dışarı çıkarmak
D) Çocuğun yemeğini yediği için tatlı yemesi
E) Çocuk oyuncaklarını toplamadığı için mola yerine gönderilmesi

Cevap : D) Çocuğun yemeğini yediği için tatlı yemesi

Çocuk Gelişimi Uygulamaları-1 2022 Final Sorular

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: