Yaşam Becerileri 2022 Final Sorular

Yaşam Becerileri 2022 Final Sorular

#1. Cemre ile Ayşe aralarından su sızmayan ve Sırlarını paylaşan iki yakın arkadaştır. Mezun olduktan sonra her ikisi de iş aramaya başlamış ve aynı pozisyon için başvurmuşlardır. Cemre Ayşe’ye yaptığı başvurudan bahsetmiş, fakat Ayşe başvurusunu gizli tutmuştur. Sonuç olarak bu pozisyona Ayşe alınmış ve Cemre Ayşe'nin de bu işe başvurduğunu, ama durumu ondan gizlediğini anlamıştır. Cemre arkadaşı ile iletişimini kesmektense onunla konuşmayı tercih etmiş, sonrasında da ilişkisini devam ettirmiştir. Yukarıdaki metne göre Cemre arkadaşlık becerisinin merkezine aşağıdakilerden hangisini koymuştur?

#2. Kişiler arası ilişkileri iyi olan bireyden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

#3. Ahmet, 15 yaşında bir lise öğrencisidir. Okulda karşılaştığı problemleri çözmekte zorlandığını ve başarısız olduğunu fark etmiştir. Okulundaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine başvurup problem çözme becerilerini geliştirebileceği eğitimlerin broşürlerini almıştır. Yukarıda verilen örnekteki gencin yaşadığı durum yaşam becerileri eğitiminin hangi boyutuna örnek olarak verilebilir?

#4. Suzan 3 yaşındaki oğlu Mert yemeğini bitirmediği zaman ona sürekli olarak "Yemeğini bitirmezsen televizyon izleyemezsin", "Yemeğini bitirmezsen oyun oynayamazsın" şeklinde ifadeler kullanmaktadır. Bu ifadeleri kullandıktan sonra Mert inatlaşmakta ve yemeğini bitirmemektedir. Yukarıda verilen olayda Suzan iletişim engellerinden hangisini kullanmaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi problem davranış teorisini doğru olarak açıklamaktadır?

#6. Sevgi çocukluk ve gençlik yıllarında oldukça yoksul bir ailede büyümüştür. Arkadaşlarının yediği çikolatalardan asla yiyememiş, onların giydiği kıyafetlerden alamamıştır. Zar zor üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir kazancı olan Sevgi, bayramlarda çocuklarına yeni kıyafet alamayan ailelere yardım etmekte ve mutfak masraflarını karşılamaktadır. Yukarındaki metne göre Sevgi'nin davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#8. Sosyal algı ile yaşam becerileri arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#9. Ergenlerin karar verme becerileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#10. Orta çocukluk döneminde problem çözmeye etki eden faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

#11. "Bireyin ailesi ile sorun yaşaması ve anne babasının şiddet içerikli baskıcı bir tutumla kendisini yetiştirmesi" problem davranış teorisine göre bireyin davranışlarını etkileyen hangi sisteme bir örnek olarak verilebilir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve taklit yoluyla öğrenilebilecek bir davranış değildir?

#13. "Yaşam becerileri eğitiminin en önemli boyutlarından biri bireylerin eğitimler sonucunda yaşam becerilerini uygulayabilmeleridir." ifadesi yaşam becerileri eğitiminin hangi boyutunu vurgulamaktadır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitimi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#15. Burak Öğretmen çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırladığı etkinlikte çocukların etkinliğe maksimum düzeyde katılmalarını hedeflemiştir ve etkinliğini bu şekilde uygulamıştır. Yukarıdaki durum eleştirel düşünme becerilerinin öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken hangi özelliği vurgulamaktadır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergen gelişim kuramı kapsamında ele alınan konulardan biri değildir?

#18. Yaratıcı düşünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#19. Bilginin nereden geldiğini, kimin söylediğini veya yazdığını, bunun için motivasyonunun ne olduğunu ve hangi dünya görüşünü temsil ettiğini araştırarak gerçekleşen bilgi sorgulama eylemidir. Yukarıda verilen tanım hangi yaşam becerisi bileşeni ile ilgilidir?

#20. Sema, sınıfının en yüksek notlarını alan öğrencisidir. Okul sonrası saatlerini ve hafta sonları boş zamanlarını ders çalışmaya ayırmaktadır. Arkadaşlarının sosyalleşmek için dışarıya çıkma tekliflerini her zaman reddetmekte, kimse ile görüşmemektedir. Bu nedenle derslerinde başarılı olsa da pek arkadaşı bulunmamaktadır. Buna göre Sema'nın sahip olduğu beceri türü aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Yaşam Becerileri 2022 Final Sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve taklit yoluyla öğrenilebilecek bir davranış değildir?

A) Alkol kullanma
B) Paylaşmak
C) İş birliği yapma
D) Sakinlik
E) Yardımlaşma

Cevap : D) Sakinlik

2- Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Geleneksellikten uzak bir eğitim sistemi ile geliştirilebilir.
B) Bireyin kendi yaşamına entegre edilebilir becerilerdir.
C) Gelişimi ergenlik döneminde başlamaktadır.
D) Öğretilebilir becerilerdir.
E) Üst düzey bilişsel becerilerdir.

Cevap : C) Gelişimi ergenlik döneminde başlamaktadır.

3- Sosyal algı ile yaşam becerileri arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sosyal algılarımız olumlu yönde geliştikçe toplumsal yaşamdaki rolümüz daha da aktifleşmektedir.
B) Sosyal algılamadaki yeteneğimiz gelişmedikçe herhangi bir yaşam becerisi de kazanamayız.
C) Bireyin sosyal süreçler içerisinde yeni deneyimler kazanması yeni sosyal algılar geliştirmesini ve yeni beceriler kazanmasını kolaylaştırmaktadır.
D) Sosyal algılarımız değiştikçe farklı yaşam becerilerine ihtiyaç duyabiliriz.
E) Sosyal algı düzeyimiz geliştikçe sosyalleşme süreçlerimiz hız kazanmakta, sosyalleşme süreci arttıkça benlik saygımız artmaktadır.

Cevap : B) Sosyal algılamadaki yeteneğimiz gelişmedikçe herhangi bir yaşam becerisi de kazanamayız.

4- Yaratıcı düşünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Geliştirilebilir bir özelliktir.
B) Oyun ile desteklenebilir.
C) Iraksak düşünmeyi gerektirmektedir.
D) Sanatla ilgili aktivitelerle ilişkili değildir.
E) Seçilmiş bireylere ait bir özelliktir.

Cevap : E) Seçilmiş bireylere ait bir özelliktir.

5- Aşağıdakilerden hangisi problem davranış teorisini doğru olarak açıklamaktadır?

A) Problem davranışları ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.
B) Bireyin riskli veya problemli davranışlarının ortaya çıkma nedenleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
C) Bireyin problem durumlar karşısında nasıl sağlam durabileceğini açıklamaktadır.
D) Problem davranışların ortadan kaldırılması için eğitim programları geliştirilmesine yönelik ortaya çıkmıştır.
E) Problem davranışları ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir.

Cevap : B) Bireyin riskli veya problemli davranışlarının ortaya çıkma nedenleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

6- Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitimi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Sonuç odaklıdır.
B) Tutum, bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlar.
C) Olası riskleri önlemeyi amaçlamaktadır.
D) Programlarda genelde sunum yöntemi kullanılmaktadır.
E) Çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmelidir.

Cevap : D) Programlarda genelde sunum yöntemi kullanılmaktadır.

7- Ergenlerin karar verme becerileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ergenlerden erken yetişkin yaşamını düzenlemeyi kolaylaştıracak kararlar almaları beklenmektedir.
B) Verilen kararlarda akran etkileri gözlenmektedir.
C) Ergenlerden eş, yaşam yeri ve ideoloji gibi konularda karar vermeleri beklenmektedir.
D) Verilen kararlarda ebeveynin etkisi yoğun olarak hissedilmektedir.
E) Riskli kararların bu dönemde daha fazla verildiği gözlenmektedir.

Cevap : D) Verilen kararlarda ebeveynin etkisi yoğun olarak hissedilmektedir.

8- Sevgi çocukluk ve gençlik yıllarında oldukça yoksul bir ailede büyümüştür. Arkadaşlarının yediği çikolatalardan asla yiyememiş, onların giydiği kıyafetlerden alamamıştır. Zar zor üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir kazancı olan Sevgi, bayramlarda çocuklarına yeni kıyafet alamayan ailelere yardım etmekte ve mutfak masraflarını karşılamaktadır.
Yukarındaki metne göre Sevgi’nin davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Geçmiş deneyimleri
B) Tutumları
C) Ekonomik durum
D) Duygusal tepkileri
E) İnançları

Cevap : A) Geçmiş deneyimleri

9- “Bireyin ailesi ile sorun yaşaması ve anne babasının şiddet içerikli baskıcı bir tutumla kendisini yetiştirmesi” problem davranış teorisine göre bireyin davranışlarını etkileyen hangi sisteme bir örnek olarak verilebilir?

A) Davranış sistemi
B) Toplum sistemi
C) Yapısal çevre
D) Sosyal çevre
E) Kişilik sistemi

Cevap : C) Yapısal çevre

10- Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Çevremizde yer alan kişilerin iyi birer rol model olması yaşam becerileri kazanımı açısından önemlidir.
B) Gözlem ve taklit yolu ile öğrenilen davranışlar, temel yaşam becerilerinin kazanılmasını kolaylaştırabilir.
C) Temel yaşam becerilerinden olan empati ve kişiler arası ilişkiler duygusal gelişimle yakından ilişkilidir.
D) Sosyal çevremizde bulunan kişiler, alacağımız kararlar, takınacağımız tavırlar, yeni öğrenmeler ve kazanacağımız yaşam becerileri üzerinde etkilidir.
E) Yaşam becerileri kalıtım yolu ile nesilden nesile aktarılır.

Cevap : E) Yaşam becerileri kalıtım yolu ile nesilden nesile aktarılır.

11- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergen gelişim kuramı kapsamında ele alınan konulardan biri değildir?

A) Ahlâk gelişimi
B) Biyolojik değişimler
C) Sosyal gelişim
D) Bilişsel gelişim
E) Akran ilişkileri

Cevap : E) Akran ilişkileri

12- Suzan 3 yaşındaki oğlu Mert yemeğini bitirmediği zaman ona sürekli olarak “Yemeğini bitirmezsen televizyon izleyemezsin”, “Yemeğini bitirmezsen oyun oynayamazsın” şeklinde ifadeler kullanmaktadır. Bu ifadeleri kullandıktan sonra Mert inatlaşmakta ve yemeğini bitirmemektedir.
Yukarıda verilen olayda Suzan iletişim engellerinden hangisini kullanmaktadır?

A) Alay etme
B) Emir verme
C) Ahlak dersi verme
D) Gözdağı verme
E) Ad takma

Cevap : D) Gözdağı verme

13- Orta çocukluk döneminde problem çözmeye etki eden faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikolojik durum
B) Beynin ön lobu
C) Sezgisel düşünme
D) Akran ilişkileri
E) Beynin arka lobu

Cevap : D) Akran ilişkileri

14- Kişiler arası ilişkileri iyi olan bireyden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) Sosyal becerilerinin iyi olması
B) Akranları tarafından kabul görmesi
C) Empati becerisinin gelişmiş olması
D) Arkadaşlık ilişkilerinin iyi olması
E) Akranlarını reddetmesi

Cevap : E) Akranlarını reddetmesi

15- “Yaşam becerileri eğitiminin en önemli boyutlarından biri bireylerin eğitimler sonucunda yaşam becerilerini uygulayabilmeleridir.” ifadesi yaşam becerileri eğitiminin hangi boyutunu vurgulamaktadır?

A) Analiz boyutu
B) Uygulama boyutu
C) Beceri boyutu
D) Tutum boyutu
E) Bilgi boyutu

Cevap : C) Beceri boyutu

16- Sema, sınıfının en yüksek notlarını alan öğrencisidir. Okul sonrası saatlerini ve hafta sonları boş zamanlarını ders çalışmaya
ayırmaktadır. Arkadaşlarının sosyalleşmek için dışarıya çıkma tekliflerini her zaman reddetmekte, kimse ile görüşmemektedir. Bu
nedenle derslerinde başarılı olsa da pek arkadaşı bulunmamaktadır.
Buna göre Sema’nın sahip olduğu beceri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşam becerisi
B) Teknik olmayan beceri
C) Kişisel beceri
D) Motor beceri
E) Teknik olan beceri

Cevap : E) Teknik olan beceri

17- Cemre ile Ayşe aralarından su sızmayan ve Sırlarını paylaşan iki yakın arkadaştır. Mezun olduktan sonra her ikisi de iş aramaya başlamış ve aynı pozisyon için başvurmuşlardır. Cemre Ayşe’ye yaptığı başvurudan bahsetmiş, fakat Ayşe başvurusunu gizli tutmuştur. Sonuç olarak bu pozisyona Ayşe alınmış ve Cemre Ayşe’nin de bu işe başvurduğunu, ama durumu ondan gizlediğini anlamıştır. Cemre arkadaşı ile iletişimini kesmektense onunla konuşmayı tercih etmiş, sonrasında da ilişkisini devam ettirmiştir.
Yukarıdaki metne göre Cemre arkadaşlık becerisinin merkezine aşağıdakilerden hangisini koymuştur?

A) Bağışlayabilme
B) Çatışmaları yönetebilme
C) Yardım etme
D) Birlikteliği başlatma
E) İş birliği yapma

Cevap : A) Bağışlayabilme

18- Ahmet, 15 yaşında bir lise öğrencisidir. Okulda karşılaştığı problemleri çözmekte zorlandığını ve başarısız olduğunu fark etmiştir. Okulundaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine başvurup problem çözme becerilerini geliştirebileceği eğitimlerin broşürlerini almıştır.
Yukarıda verilen örnekteki gencin yaşadığı durum yaşam becerileri eğitiminin hangi boyutuna örnek olarak verilebilir?

A) Analiz boyutu
B) Bilgi boyutu
C) Tanıma boyutu
D) Değerlendirme boyutu
E) Tutum boyutu

Cevap : E) Tutum boyutu

19- Burak Öğretmen çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırladığı etkinlikte çocukların etkinliğe maksimum düzeyde katılmalarını hedeflemiştir ve etkinliğini bu şekilde uygulamıştır. Yukarıdaki durum eleştirel düşünme becerilerinin öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken hangi özelliği vurgulamaktadır?

A) Bireyin günlük yaşamı ile bağlantı kurması önemlidir.
B) Bireyin kendi yaşamına entegre edilebilir becerilerdir.
C) Bireyin istekli ve gönüllü olması önemlidir.
D) Bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygunluğu önemlidir.
E) Bireyin öğretim sürecine aktif katılımı önemlidir.

Cevap : E) Bireyin öğretim sürecine aktif katılımı önemlidir.

20- Bilginin nereden geldiğini, kimin söylediğini veya yazdığını, bunun için motivasyonunun ne olduğunu ve hangi dünya görüşünü temsil ettiğini araştırarak gerçekleşen bilgi sorgulama eylemidir.
Yukarıda verilen tanım hangi yaşam becerisi bileşeni ile ilgilidir?

A) Yaratıcı düşünce
B) Eleştirel düşünme
C) Problem çözme
D) Etkiletişim
E) Karar verme

Cevap : B) Eleştirel düşünme

Yaşam Becerileri 2022 Final Sorular

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Yaşam Becerileri 2022 Final Sorular

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: