Reklam Yönetimi Ünite 6

Reklam Nedir

#1. I. Değer Katma İşlevi II. Hatırlatma İşlevi III. Bilgi Verme İşlevi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamın işlevlerindendir?

Cevap : e) I, II ve III

#2. Miktar iskontosu (bir alana ikincisi bedava ve benzeri) satış teşvikleri, indirim kuponları reklam kampanyaları ile duyurulmalı, özet olarak hatırlatmalar ve geri çağırmalar yapılmalıdır. Yukarıda yer alan ifade ürün hayat eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?

Cevap : c) Olgunluk

#3. Aşağıdakilerden hangisi reklamın özel amaçlarından biri değildir?

Cevap : b) O sektördeki genel talebi azaltmak

#4. Ürün hayat eğrisinde giriş aşamasında yer alan bir ürün için aşağıdaki pazarlama iletişim amaçlarından hangisi temel olarak kullanılır?

Cevap : c) Bilgilendirmek

#5. Pazarda ürünün-hizmetin farkında olmayanların yanı sıra, farkındalık olup hala rakip ürünlerin kullanım alışkanlığından ve belirli bir süreden beri satın almanı getirdiği güven duygusundan, marka bağımlılığından ayrılmak istemeyen büyük bir kesim mevcut olabilecektir. Yukarıda yer alan ifade ürün hayat eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?

Cevap : b) Gelişme

#6. I. Hedef kitlenin bilgi düzeylerinde bir değişim yaratır II. Hedef kitlede marka ile ilgili son bilgiler doğrultusunda olumlu bir tutum oluşturur III. Hedef kitlenin ürünü satın almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır IV. Hedef kitlenin ürünü diğer potansiyel tüketicilere tavsiye etmesini teşvik eder. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri reklamlar yoluyla potansiyel tüketicileri müşteri haline getirebilmek için öncelikle dikkate alınacak aşamalar arasında yer almaz?

Cevap : b) Yalnız IV

#7. Aşağıdaki pazarlama iletişim çabalarından hangisi ürün yaşam eğrisinde olgunluk aşamasında yer alan bir ürün için uygulanmaz?

Cevap : a) Aracılara Yönelik Tanıtım Ziyaretleri

#8. Reklamın ---------- işlevi, özellikle rekabetin geliştiği ortamlarda ikincil (selektif) talebi geliştirme marka tercihi geliştirme, marka değiştirmeye teşvik, ürünle ilgili müşteri algıların değiştirme, alıcıların şimdi almaya ürün ve hizmetleri denemeye, satış ziyaretlerini kabul etmeye, ikna ve bazen de primer talebi oluşturma gibi etkinlikler içerir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

Cevap : c) İkna etme işlevi

#9. Aşağıdakilerden hangisi reklamı halkla ilişkilerden ayıran hususlardan biridir?

Cevap : c) Reklamda maddi bir bedel ödenirken, halkla ilişkilerde ödenmez.

#10. Aşağıdaki pazarlama iletişim çabalarından hangisi ürün yaşam eğrisinde gelişme aşamasında yer alan bir ürün için uygulanmaz?

Cevap : d) Örnek Ürün Dağıtımları

TESTi BiTiR

Results

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi

Reklam Nedir

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi

Reklam Nedir

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Reklam Nedir

Reklam Nedir

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 6
Reklam Nedir

Aşağıdakilerden hangisi reklamın özel amaçlarından biri değildir?

a) İmajını doğrulamak ya da değiştirmek
b) O sektördeki genel talebi azaltmak
c) Alışkanlıkları değiştirmek
d) Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek
e) Malı denemeye ikna etmek

Cevap : b) O sektördeki genel talebi azaltmak

Ürün hayat eğrisinde giriş aşamasında yer alan bir ürün için aşağıdaki pazarlama iletişim amaçlarından hangisi temel olarak kullanılır?

a) İkna etmek
b) Hatırlatmak
c) Bilgilendirmek
d) İlgiyi canlı tutmak
e) Satın alımı devamlı kılmak

Cevap : c) Bilgilendirmek

I. Değer Katma İşlevi
II. Hatırlatma İşlevi
III. Bilgi Verme İşlevi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamın işlevlerindendir?

a) Yalnız II
b) II ve III
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Aşağıdaki pazarlama iletişim çabalarından hangisi ürün yaşam eğrisinde olgunluk aşamasında yer alan bir ürün için uygulanmaz?

a) Aracılara Yönelik Tanıtım Ziyaretleri
b) Doğrudan Pazarlama
c) Hatırlatıcı ve Marka Bağlılığına Yönelik Reklam
d) Alıcılara Yönelik İskonto ve Satış Destekleri
e) Tüketicilere Yönelik İskonto ve Kuponlar

Cevap : a) Aracılara Yönelik Tanıtım Ziyaretleri

Aşağıdaki pazarlama iletişim çabalarından hangisi ürün yaşam eğrisinde gelişme aşamasında yer alan bir ürün için uygulanmaz?

a) Alıcılara Yönelik Kişisel Satış Çabaları
b) Ayırt Edici Reklam
c) Ürün Tanıtım Hediyeleri
d) Örnek Ürün Dağıtımları
e) Doğrudan Pazarlama

Cevap : d) Örnek Ürün Dağıtımları

Reklamın ———- işlevi, özellikle rekabetin geliştiği ortamlarda ikincil (selektif) talebi geliştirme marka tercihi geliştirme, marka değiştirmeye teşvik, ürünle ilgili müşteri algıların değiştirme, alıcıların şimdi almaya ürün ve hizmetleri denemeye, satış ziyaretlerini kabul etmeye, ikna ve bazen de primer talebi oluşturma gibi etkinlikler içerir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

a) Koruma işlevi
b) Hatırlatma işlevi
c) İkna etme işlevi
d) Bilgilendirme işlevi
e) Değer katma işlevi

Cevap : c) İkna etme işlevi

Aşağıdakilerden hangisi reklamı halkla ilişkilerden ayıran hususlardan biridir?

a) Reklamda kitlesel iletişim söz konusuyken, halkla ilişkilerde kişisel iletişim söz konusudur.
b) Reklamı kar amacı güden işletmeler kullanırken, halkla ilişkileri kar amacı gütmeyen işletmeler kullanır.
c) Reklamda maddi bir bedel ödenirken, halkla ilişkilerde ödenmez.
d) Reklam nihai ürünler için kullanılırken, halkla ilişkiler ürün dışı unsurlar için kullanılır.
e) Reklamda işletmenin kimliği bilinirken halkla ilişkilerde işletmenin kimliği bilinmez.

Cevap : c) Reklamda maddi bir bedel ödenirken, halkla ilişkilerde ödenmez.

Pazarda ürünün-hizmetin farkında olmayanların yanı sıra, farkındalık olup hala rakip ürünlerin kullanım alışkanlığından ve belirli bir süreden beri satın almanı getirdiği güven duygusundan, marka bağımlılığından ayrılmak istemeyen büyük bir kesim mevcut olabilecektir.
Yukarıda yer alan ifade ürün hayat eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?

a) Pazara Giriş
b) Gelişme
c) Olgunluk
d) Düşüş
e) Gerileme

Cevap : b) Gelişme

Miktar iskontosu (bir alana ikincisi bedava ve benzeri) satış teşvikleri, indirim kuponları reklam kampanyaları ile duyurulmalı, özet olarak hatırlatmalar ve geri çağırmalar yapılmalıdır.
Yukarıda yer alan ifade ürün hayat eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?

a) Pazara Giriş
b) Gelişme
c) Olgunluk
d) Düşüş
e) Büyüme

Cevap : c) Olgunluk

I. Hedef kitlenin bilgi düzeylerinde bir değişim yaratır
II. Hedef kitlede marka ile ilgili son bilgiler doğrultusunda olumlu bir tutum oluşturur
III. Hedef kitlenin ürünü satın almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır
IV. Hedef kitlenin ürünü diğer potansiyel tüketicilere tavsiye etmesini teşvik eder.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri reklamlar yoluyla potansiyel tüketicileri müşteri haline getirebilmek için öncelikle dikkate alınacak aşamalar arasında yer almaz?

a) Yalnız I
b) Yalnız IV
c) II ve III
d) I ve IV
e) I ve III

Cevap : b) Yalnız IV

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Reklam Nedir

Reklam Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Auzef İşletme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: