Reklam Yönetimi Ünite 10

Marka İmajı Ve Algı Haritaları

#1. ---------------, işletmelerin markalarını nasıl konumlandıracaklarını araştırdıkları yardımcı bir yoldur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : d) Algı haritaları

#2. Aşağıdakilerden hangisi algı haritası hazırlamada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Cevap : c) Güvenilirlik Analizi

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Marka kimliği, insan kişiliğinin markaya atfedilen özellikleridir.

#4. ---------------, bir grup üreticinin yada satıcının ürün ve hizmetlerini tanıtmaya ve rakiplerinden ayrı farklılaştırma yarayan isim, terim, sözcük, simge, sembol, tasarım, dizayn, işaret, şekil, renk ya da bunların çeşitli bileşenleri şeklinde tanımlanır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : b) Marka

#5. Algı haritaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : b) Üretici temelli bir modelleme tekniğidir.

#6. I. Pazardaki boşlukları ortaya koymak II. İşletmenin, tüketicinin zihninde nerede olduğunu saptamak III. Konumlandırma stratejileri geliştirmek veya yeniden düzenlemek Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri algı haritalarının kullanım özelliklerindendir?

Cevap : e) I, II ve III

#7. I. Tüketicinin algısının zamanla değişmesi II. Rakiplerden başka etki eden faktörün bulunmaması III. Tek başlarına kullanılma zorunlulukları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri algı haritalarının sınırlılıklarındandır?

Cevap : a) Yalnız I

#8. ---------------, tüketicilerin bir ürün veya işletmeyi hatırladıkları zaman zihinlerinde beliren imgelerin tümüdür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

Cevap : c) Marka imajı

#9. Algı haritalarının kullanımının sağladığı faydalara dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Algı haritaları sadece yeni ürünlerin konumlandırma çalışmaları sırasında kullanılan bir araç olup, mevcut ürünlerin yeniden konumlandırılması sürecinde kullanılması mümkün değildir.

#10. Algı haritaları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Harita üzerinde aynı bölgede bulunan, birbirine yakın ürün veya markalar arasında sınırlı bir rekabet söz konusudur.

TESTi BiTiR

Results

Marka İmajı Ve Algı Haritaları

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Marka İmajı Ve Algı Haritaları

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Marka İmajı Ve Algı Haritaları

Marka İmajı Ve Algı Haritaları

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Ünite – 10
Marka İmajı Ve Algı Haritaları

Algı haritaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İşletmenin markalarını nasıl konumlayacağı ile ilgili yapacakları araştırmada kullanılacak bir yoldur.
b) Üretici temelli bir modelleme tekniğidir.
c) Her bir marka, ürün niteliği ya da ürün, haritada belirli bir noktaya yerleştirilerek tehdit ve fırsatlar değerlendirilir.
d) Algı haritaları ürün konumlandırma ve yeni ürün geliştirmeye katkıda bulunur.
e) Tüketicilerin zihinlerinde üstte kalan ürün özelliklerini ve bu özelliklerin öne çıktığı pazarlardaki boşlukları gösterir.

Cevap : b) Üretici temelli bir modelleme tekniğidir.

I. Pazardaki boşlukları ortaya koymak
II. İşletmenin, tüketicinin zihninde nerede olduğunu saptamak
III. Konumlandırma stratejileri geliştirmek veya yeniden düzenlemek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri algı haritalarının kullanım özelliklerindendir?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi algı haritası hazırlamada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

a) Faktör Analizi
b) Diskriminant Analizi
c) Güvenilirlik Analizi
d) Correspondence Analizi
e) Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi

Cevap : c) Güvenilirlik Analizi

I. Tüketicinin algısının zamanla değişmesi
II. Rakiplerden başka etki eden faktörün bulunmaması
III. Tek başlarına kullanılma zorunlulukları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri algı haritalarının sınırlılıklarındandır?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : a) Yalnız I

—————, işletmelerin markalarını nasıl konumlandıracaklarını araştırdıkları yardımcı bir yoldur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Marka konumlandırması
b) Marka sadakati
c) Marka imajı
d) Algı haritaları
e) Marka kişiliği

Cevap : d) Algı haritaları

Algı haritalarının kullanımının sağladığı faydalara dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Algı haritaları yardımıyla işletmeler potansiyel pazarlarını oluşturan dilimleri farklı değişkenler temelinde tanımlayabilir.
b) Her bir rakip işletme tarafından sunulan ürünleri en iyi tanımlayan özelliklerin neler olduğunu belirlenebilir.
c) İşletmenin, tüketicinin zihninde rakiplerine kıyasla nerede konumlandığı belirlenebilir.
d) Algı haritaları sadece yeni ürünlerin konumlandırma çalışmaları sırasında kullanılan bir araç olup, mevcut ürünlerin yeniden konumlandırılması sürecinde kullanılması mümkün değildir.
e) Rekabet avantajını artıracak yeni konum alternatifleri kolayca tespit edilebilir.

Cevap : d) Algı haritaları sadece yeni ürünlerin konumlandırma çalışmaları sırasında kullanılan bir araç olup, mevcut ürünlerin yeniden konumlandırılması sürecinde kullanılması mümkün değildir.

Algı haritaları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Markaları gösteren noktalar arasındaki uzaklık arttıkça, ürün veya markalar arasındaki farklılıklar artar.
b) Markaları gösteren noktalar arasındaki uzaklık arttıkça, buna bağlı olarak rekabet azalır.
c) Pazarlama yöneticileri algı haritalarını kullanarak kendilerine yakın olan ve rekabet ettikleri ürün veya markaları tespit ederler.
d) Harita üzerinde aynı bölgede bulunan, birbirine yakın ürün veya markalar arasında sınırlı bir rekabet söz konusudur.
e) Algı haritalarının hazırlanmasında kullanılan yöntemler arasında diskriminant analizi, correspondence analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizi gösterilir.

Cevap : d) Harita üzerinde aynı bölgede bulunan, birbirine yakın ürün veya markalar arasında sınırlı bir rekabet söz konusudur.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Geçmiş deneyimler ve markanın tüketici ihtiyaçlarını karşılama becerisi, tüketici zihninde marka imajının oluşmasında rol oynar.
b) İmaj, kişisel değerlere dayanan, subjektif ve duygusal unsurlar içerir.
c) İmaj sayesinde insanların algılamasında, olumlu ya da olumsuz tutumlar oluşturulmaktadır.
d) Marka kişiliği, marka kimliğinin bir parçasıdır.
e) Marka kimliği, insan kişiliğinin markaya atfedilen özellikleridir.

Cevap : e) Marka kimliği, insan kişiliğinin markaya atfedilen özellikleridir.

—————, bir grup üreticinin yada satıcının ürün ve hizmetlerini tanıtmaya ve rakiplerinden ayrı farklılaştırma yarayan isim, terim, sözcük, simge, sembol, tasarım, dizayn, işaret, şekil, renk ya da bunların çeşitli bileşenleri şeklinde tanımlanır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Algı haritası
b) Marka
c) Marka kişiliği
d) Marka imajı
e) Reklam mesajı

Cevap : b) Marka

—————, tüketicilerin bir ürün veya işletmeyi hatırladıkları zaman zihinlerinde beliren imgelerin tümüdür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Algı haritası
b) Marka kişiliği
c) Marka imajı
d) Marka sadakati
e) Reklam mesajı

Cevap : c) Marka imajı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
Reklam Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Auzef İşletme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef İşletme Fakültesi
Reklam Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: