Afetler Coğrafyası 2022 Final Soruları

Afetler Coğrafyası 2022 Final Soruları

#1. Toprak nemliliğindeki azalmayı izleyerek tarımsal ürün miktarının azaldığı bir dönem olarak tanımlanır. Ancak havadaki nem ve toprağın aldığı yağış azalsa bile, toprağın içindeki su miktarı hemen azalmaz. Bu sebepten dolayı tarımsal kuraklık genelde uzun süren meteorolojik kuraklığın ardından ortaya çıkar. Yukarıda açıklanan kuraklık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tarımsal kuraklık

#2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi volkanik tehlikenin düşük olduğu ülkeler arasında gösterilebilir?

#3. 2004 yılında Hint okyanusunuda gerçekleşen M 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi sonucu yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler üretti ve bu nedenle on dört ülkede 230 binden fazla kişi ölmüştür. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu tsunamiden etkilenmemiştir?

Cevap : C) Libya

#4. Afet sırasında bireysel ve kurumsal yapılması gereken birtakım iş ve eylemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş ve eylemlerden biri olamaz?

Cevap : D) İletişim araçları ile halkın bilgilendirilmesi

#5. - Ölçülen akım verilerinden, geleceğe yönelik taşkınların tahmini yapılır. - Gumbel ve Log Pearson Tip III dağılımları kullanılır. - Bazı yapısal önlemlerin alınmasında etkilidir. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki hangi analizler ile gerçekleştirilir?

#6. -Toprakların, su, rüzgar, buzul, dalga ve yerçekimi ile çığ gibi çeşitli faktörlerle aşınıp yerinden uzaklaştırılmasıdır. -Sedimanların kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla bir yere serilmesidir. Yukarıda sırasıyla verilen tanımlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : C) Erozyon – Depolama

#7. Ülkemiz, meydana gelen afetler bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki afetlerden hangisinin görülme olasılığı yoktur?

Cevap : A) Kasırga

#8. -Yeryüzündeki bir noktadan episantıra olan uzaklık. -Yerkabuğu içinde bulunan odak noktasının, yer yüzündeki izdüşümü. -Yerin hareketlerini, özellikle de depremleri kaydeden cihaz. Yukarıda tanımı verilen terimler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır?

Cevap : A) Episantır – Hiposantır -Sismograf

#9. Salgın hastalıklarının tehlikesini azaltmak için aşı kullanılması aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

Cevap : D) Hastalık Önleme

#10. Yağmur damlaları çıplak toprak yüzeyine hızla vurarak toprak zerrelerini bağlı bulunduğu kümeden çözüp koparmaları, oynatmaları ve harekete hazır hâle getirmeleri olayına ............ olarak tanımlanır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Damla erozyonu

#11. Dünya genelinde meydana gelmiş olay sayısına göre en fazla gerçekleşen afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Taşkın

#12. Aşağıdakilerden hangisi kasırga oluşumunu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Cevap : C) Volkanik hatlara uzaklık

#13. Taşıma sistemleri ve endüstiriyel işlemler gibi büyük çaplı yapılarla ilişkili olarak bunların yönetim veya yapımında yanlışlıkla meydana gelen hataların toplumsal ölçekte ölüm, yaralanma, yapı ve çevresel zararlara yol açmasıdır. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : B) Teknolojik afet

#14. Deniz, göl ve vadi kenarlarındaki dik falez ve yamaçlardan, mağara tavanlarından ya da sivri dağ doruklarından çoğu zaman büyük ya da küçük kaya parçalarının düştüğü görülür. Yukarıda açıklanan heyelan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Düşme

#15. - Suyun akış hızı 1mm/s’den fazladır -Akış değişik karmaşık hareketler şeklindedir. Yukarıda özellikleri verilen akış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Türbülanslı akış

#16. "Erozyon , toprakların çeşitli faktörlerle aşınıp yerinden uzaklaştırılmasıdır" Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşmasında etkili olan etmenlerden değildir?

Cevap : C) Tektonizma

#17. Aşağıdaki afetlerden hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

Cevap : E) Teknolojik afetler

#18. Gerek çığa neden olan kar örtüsünün metamorfizma sürecinde, gerekse çığın tetiklenmesinde, meteorolojik koşullar da belirleyici olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi çığların oluşmasında etkili olan meteorolojik koşullardan değildir?

Cevap : C) Toprak Sıcaklığı

#19. Aşağıdakilerden hangisi kuraklıkların verdiği zararlardan değildir?

Cevap : A) Yüzeysel akışlarda artış meydana gelir.

#20. İnsan davranışındaki ve tıbbı pratiklerdeki değişimler eski ve yeni hastalıkların yayılması ve artmasına yardımcı olabilir. Bununla ilgili faktörler; sınır aşan yolculuklardaki artış trentleri, yeni atibiyotiklerin geliştirilmesindeki ötelemeler, hastalıklara duyarlı olarak bilinen alanlarda azaltılan hastalık takibi, halk sağlığı için fonların azaltılması gibi konuları kapsar. Yukarıdaki tanımı verilen afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Sosyoekonomik kuraklık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Afetler Coğrafyası 2022 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kuraklıkların verdiği zararlardan değildir?

A) Yüzeysel akışlarda artış meydana gelir.
B) Su kaynakları azalır, tarımsal ürün düşer.
C) Doğal bitki örtüsü ve hayvan varlığı azalır.
D) Ekosistem ve sosyal denge bozulur.
E) Enerji üretiminde azalma olur.

Cevap : A) Yüzeysel akışlarda artış meydana gelir.

2- Yağmur damlaları çıplak toprak yüzeyine hızla vurarak toprak zerrelerini bağlı bulunduğu kümeden çözüp koparmaları, oynatmaları ve harekete hazır hâle getirmeleri olayına ………… olarak tanımlanır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Parmak erozyonu
B) Damla erozyonu
C) Oluk erozyonu
D) Akarsu erozyonu
E) Kanal erozyonu

Cevap : B) Damla erozyonu

3- Gerek çığa neden olan kar örtüsünün metamorfizma sürecinde, gerekse çığın tetiklenmesinde, meteorolojik koşullar da belirleyici olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi çığların oluşmasında etkili olan meteorolojik koşullardan değildir?

A) Sıcaklık
B) Rüzgar
C) Toprak Sıcaklığı
D) Kar yağışı
E) Güneşlenme

Cevap : C) Toprak Sıcaklığı

4- Aşağıdakilerden hangisi kasırga oluşumunu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Rüzgar hızı
B) Havadaki nem oranı
C) Volkanik hatlara uzaklık
D) Konum
E) Okyanus suyu sıcaklığı

Cevap : C) Volkanik hatlara uzaklık

5- Salgın hastalıklarının tehlikesini azaltmak için aşı kullanılması aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A) Gözetim
B) Eğitim
C) Tedavi
D) Hastalık Önleme
E) Temizlik

Cevap : D) Hastalık Önleme

6- Aşağıdaki ülkelerden hangisi volkanik tehlikenin düşük olduğu ülkeler arasında gösterilebilir?

A) Yunanistan
B) İtalya
C) Japonya
D) Norveç
E) Şili

Cevap : D) Norveç

7- Afet sırasında bireysel ve kurumsal yapılması gereken birtakım iş ve eylemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş ve eylemlerden biri olamaz?

A) Yakın çevre kurtarması
B) Kendi kendini kurtarma
C) Organize olma ve organize yolundaki yerini alma
D) İletişim araçları ile halkın bilgilendirilmesi
E) Aile içi yardımlaşma

Cevap : D) İletişim araçları ile halkın bilgilendirilmesi

8- Deniz, göl ve vadi kenarlarındaki dik falez ve yamaçlardan, mağara tavanlarından ya da sivri dağ doruklarından çoğu zaman büyük ya da küçük kaya parçalarının düştüğü görülür.
Yukarıda açıklanan heyelan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kayma
B) Devrilme
C) Düşme
D) Akma
E) Sürünme

Cevap : C) Düşme

9- Taşıma sistemleri ve endüstiriyel işlemler gibi büyük çaplı yapılarla ilişkili olarak bunların yönetim veya yapımında yanlışlıkla meydana gelen hataların toplumsal ölçekte ölüm, yaralanma, yapı ve çevresel zararlara yol açmasıdır.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Deprem
B) Teknolojik afet
C) Çığ
D) Biyofizik afet
E) Sosyoekonomik afet

Cevap : B) Teknolojik afet

10- – Ölçülen akım verilerinden, geleceğe yönelik taşkınların tahmini yapılır.
– Gumbel ve Log Pearson Tip III dağılımları kullanılır.
– Bazı yapısal önlemlerin alınmasında etkilidir.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki hangi analizler ile gerçekleştirilir?

A) jeomorfolojik analiz
B) Hidrolojik analiz
C) Havza morfometrik analizi
D) Klimatolojik analiz
E) Taşkın frekansı analizleri

Cevap : E) Taşkın frekansı analizleri

11- Toprak nemliliğindeki azalmayı izleyerek tarımsal ürün miktarının azaldığı bir dönem olarak tanımlanır. Ancak havadaki nem ve toprağın aldığı yağış azalsa bile, toprağın içindeki su miktarı hemen azalmaz. Bu sebepten dolayı tarımsal kuraklık genelde uzun süren meteorolojik kuraklığın ardından ortaya çıkar.
Yukarıda açıklanan kuraklık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atmosferik kuraklık
B) Tarımsal kuraklık
C) Sosyal ekonomik kuraklık
D) Meteorolojik kuraklık
E) Hidrolojik kuraklık

Cevap : B) Tarımsal kuraklık

12- – Suyun akış hızı 1mm/s’den fazladır
-Akış değişik karmaşık hareketler şeklindedir.
Yukarıda özellikleri verilen akış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türbülanslı akış
B) Sürekli akış
C) Yavaş akış
D) Laminer akış
E) Süreksiz akış

Cevap : A) Türbülanslı akış

13- Ülkemiz, meydana gelen afetler bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki afetlerden hangisinin görülme olasılığı yoktur?

A) Kasırga
B) Deprem
C) Taşkın
D) Tsunami
E) Çığ

Cevap : A) Kasırga

14- İnsan davranışındaki ve tıbbı pratiklerdeki değişimler eski ve yeni hastalıkların yayılması ve artmasına yardımcı olabilir. Bununla ilgili faktörler; sınır aşan yolculuklardaki artış trentleri, yeni atibiyotiklerin geliştirilmesindeki ötelemeler, hastalıklara duyarlı olarak bilinen alanlarda azaltılan hastalık takibi, halk sağlığı için fonların azaltılması gibi konuları kapsar.
Yukarıdaki tanımı verilen afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrolojik kuraklık
B) Meteorolojik kuraklık
C) Tarımsal kuraklık
D) Sosyoekonomik kuraklık
E) Atmosferik kuraklık

Cevap : D) Sosyoekonomik kuraklık

15- -Yeryüzündeki bir noktadan episantıra olan uzaklık.
-Yerkabuğu içinde bulunan odak noktasının, yer yüzündeki izdüşümü.
-Yerin hareketlerini, özellikle de depremleri kaydeden cihaz.
Yukarıda tanımı verilen terimler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Episantır – Hiposantır -Sismograf
B) Sismik- Episantır- Hiposantır
C) Hiposantır-Sismik- Episantır
D) Elastik dalga-Episantr-Sismik
E) Episantır- Sismik- Elastik dalga

Cevap : A) Episantır – Hiposantır -Sismograf

16- Dünya genelinde meydana gelmiş olay sayısına göre en fazla gerçekleşen afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heyelan
B) Volkanik aktivite
C) Taşkın
D) Yangın
E) Deprem

Cevap : C) Taşkın

17- Aşağıdaki afetlerden hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

A) Volkanik afetler
B) Depremler
C) Tsunami
D) Kasırga
E) Teknolojik afetler

Cevap : E) Teknolojik afetler

18- 2004 yılında Hint okyanusunuda gerçekleşen M 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi sonucu yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler üretti ve bu nedenle on dört ülkede 230 binden fazla kişi ölmüştür.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu tsunamiden etkilenmemiştir?

A) Sri Lanka
B) Endonezya
C) Libya
D) Hindistan
E) Somali

Cevap : C) Libya

19- -Toprakların, su, rüzgar, buzul, dalga ve yerçekimi ile çığ gibi çeşitli faktörlerle aşınıp yerinden uzaklaştırılmasıdır.
-Sedimanların kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla bir yere serilmesidir.
Yukarıda sırasıyla verilen tanımlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ayrışma – Depolama
B) Kasırga – Biriktirme
C) Erozyon – Depolama
D) Fırtına – Biriktirme
E) Parçalanma – Ayrışma

Cevap : C) Erozyon – Depolama

20- “Erozyon , toprakların çeşitli faktörlerle aşınıp yerinden uzaklaştırılmasıdır” Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşmasında etkili olan etmenlerden değildir?

A) Rüzgar
B) Buzullar
C) Tektonizma
D) Göl
E) Dalga

Cevap : C) Tektonizma

Afetler Coğrafyası 2022 Final Soruları

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: