Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-2

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi dini hayatın insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?

Cevap : d)Kendi hayatını her şeyin üstünden tutmasını sağlaması

#2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sağlık için önerdiği uygulamalardan biridir?

Cevap : e)Hacamat yapmak

#3. Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın belirttiği intihar çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : c)Mentalist intihar

#4. Hz. Peygamber’in tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili tavrı ne idi?

Cevap : d)Temel sağlık prensiplerini belirtmiştir.

#5. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre 2015 yılında %56 olan yaşlılardaki mutluluk oranı 2016 yılında yüzde kaç olmuştur?

Cevap : d)d

#6. Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi yılda çıkmıştır?

Cevap : d)2005

#7. Aşağıdakilerden hangisi depresyon hastalığını yaşayanlarda görülmez?

Cevap : e)Kişinin diğer insanlara bağımla gelmesi

#8. 2016 yılı verilerine göre ülkemizde yalnız yaşayan yaşlı nüfusun yüzde kaçı kadındır?

Cevap : e)v

#9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da belirtilen zararlı gıda maddelerinden biri değildir?

Cevap : b)Kertenkele eti

#10. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşlanabilmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Cevap : c)Fiziksel aktivitelerden uzak durmak

#11. Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sağlıklı davranışlara riayet ettirmesine örnek olarak verilemez?

Cevap : b)Hasta ziyaret etmek

#12. Ülkemizde ilk huzurevi hangi yılda açılmıştır?

Cevap : d)1966

#13. Aşağıdakilerden hangisi modern tıbbın beraberinde getirdiği zararlardan biri değildir?

Cevap : c)Geleneksel tıp yöntemlerini ortadan kaldırması

#14. Hz. Peygamber’in, bulunduğu dönemdeki tedavi şekillerine tavrı ne idi?

Cevap : e)Bulunduğu dönemin tedavi şekillerini olduğu gibi kabul etmemiş, bazılarını düzeltmiştir.

#15. 2017 yılı itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına ait huzurevlerinde kaç kişi kalmaktadır?

Cevap : e)13 bin

#16. 2016 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde kaçtır?

Cevap : d)%8,3

#17. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakımında birincil düzeyde dikkat edilmesi gereken önleyici tedbirlerden biri değildir?

Cevap : c)Zihinsel aktiviteyi asgari seviyede tutmak

#18. Yaşlı insan korkusu denilen fobik durum aşağıdakilerden hangisi?

Cevap : b)Gerontofobi

#19. İslam dinine göre Müslüman bir topluluk ile maddi bilimlerin (tıp, astronomi, kimya, fizik vb.) ilişkisi nasıldır?

Cevap : e)Maddi bilimlerle ilgilenmek farzdır.

#20. 2016 yılında yapılan yaşam memnuniyeti araştırmasına göre genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden yaşlı erkeklerin oranı yüzde kaçtır?

Cevap : b)S

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-2

1. Aşağıdakilerden hangisi dini hayatın insanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?

a) Hayatını tehdit eden şeylerden uzak durmasını sağlaması
b) Varlığını önemsemesini sağlaması
c) Kendisine değer vermesini sağlaması
d) Kendi hayatını her şeyin üstünden tutmasını sağlaması
e) Baş edemeyeceği hususlarla baş edebilme yeteneği sağlaması

Cevap : d)Kendi hayatını her şeyin üstünden tutmasını sağlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sağlıklı davranışlara riayet ettirmesine örnek olarak verilemez?

a) Emniyet kemeri takmak
b) Hasta ziyaret etmek
c) Egzersiz yapmak
d) Düzenli ve sağlıklı beslenmek
e) Sigara ve alkol tüketmemek

Cevap : b)Hasta ziyaret etmek

3. Aşağıdakilerden hangisi depresyon hastalığını yaşayanlarda görülmez?

a) Kişinin dünyaya karşı ilgisinin azalması
b) Kişinin kendini ayıplaması
c) Kişinin kendini aşağılaması
d) Kişinin kendini kınaması
e) Kişinin diğer insanlara bağımla gelmesi

Cevap : e)Kişinin diğer insanlara bağımla gelmesi

4. Hz. Peygamber’in, bulunduğu dönemdeki tedavi şekillerine tavrı ne idi?

a) Bulunduğu dönemin tedavi şekillerini olduğu gibi kabul etmiştir.
b) Bulunduğu dönemin tedavi özelliklerini hoş karşılamamıştır.
c) Bulunduğu dönemin tedavi özelliklerini tamamen reddetmiştir.
d) Bulunduğu dönemin tedavi özelliklerini tamamen değiştirmiştir.
e) Bulunduğu dönemin tedavi şekillerini olduğu gibi kabul etmemiş, bazılarını düzeltmiştir.

Cevap : e)Bulunduğu dönemin tedavi şekillerini olduğu gibi kabul etmemiş, bazılarını düzeltmiştir.

5. İslam dinine göre Müslüman bir topluluk ile maddi bilimlerin (tıp, astronomi, kimya, fizik vb.) ilişkisi nasıldır?

a) Maddi bilimlerle ilgilenmek günahtır.
b) Maddi bilimlerle ilgilenmek haramdır.
c) Maddi bilimlerle ilgilenmek sünnettir.
d) Maddi bilimlerle ilgilenmek vaciptir.
e) Maddi bilimlerle ilgilenmek farzdır.

Cevap : e)Maddi bilimlerle ilgilenmek farzdır.

6. Hz. Peygamber’in tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili tavrı ne idi?

a) Tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir.
b) Bazı hastalıkların şifasının sadece Allah’tan geleceğini bildirmiştir.
c) Her hastalığa ilişkin tedavi yöntemi belirtmiştir.
d) Temel sağlık prensiplerini belirtmiştir.
e) Tıbbi alanı manevi bir alan olarak görmüştür.

Cevap : d)Temel sağlık prensiplerini belirtmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sağlık için önerdiği uygulamalardan biridir?

a) Sarılık hastalığına karşı sarı kundak yapmak
b) Hastaya kutsal metinleri okuyup üflemek
c) Kutsal metin okunulan suyu içmek
d) Büyü ile tedavi yapmak
e) Hacamat yapmak

Cevap : e)Hacamat yapmak

8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da belirtilen zararlı gıda maddelerinden biri değildir?

a) Ölmüş hayvan eti
b) Kertenkele eti
c) Domuz eti
d) Alkol
e) Kan

Cevap : b)Kertenkele eti

9. Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın belirttiği intihar çeşitlerinden biri değildir?

a) Egoist intihar
b) Fatalist intihar
c) Mentalist intihar
d) Anomik intihar
e) Altruistik intihar

Cevap : c)Mentalist intihar

10. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşlanabilmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

a) Zararlı maddelerden uzak durmak
b) Zararlı alışkanlıkları terk etmek
c) Fiziksel aktivitelerden uzak durmak
d) Yeterli ve dengeli beslenmek
e) Yeterli ve dengeli uyumak

Cevap : c)Fiziksel aktivitelerden uzak durmak

11. 2016 yılında yapılan yaşam memnuniyeti araştırmasına göre genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden yaşlı erkeklerin oranı yüzde kaçtır?

a) %59
b) %53
c) %49
d) %43
e) %39

Cevap : b)%53

12. 2017 yılı itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına ait huzurevlerinde kaç kişi kalmaktadır?

a) 30 bin
b) 25 bin
c) 22 bin
d) 18 bin
e) 13 bin

Cevap : e)13 bin

13. Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik hangi yılda çıkmıştır?

a) 2011
b) 2009
c) 2007
d) 2005
e) 2003

Cevap : d)2005

14. 2016 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde kaçtır?

a) %7,5
b) %7,7
c) %8,0
d) %8,3
e) %10,2

Cevap : d)%8,3

15. 2016 yılı verilerine göre ülkemizde yalnız yaşayan yaşlı nüfusun yüzde kaçı kadındır?

a) %23
b) %34
c) %45
d) %65
e) %76

Cevap : e)%76

16. Ülkemizde ilk huzurevi hangi yılda açılmıştır?

a) 1996
b) 1986
c) 1976
d) 1966
e) 1956

Cevap : d)1966

17. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre 2015 yılında %56 olan yaşlılardaki mutluluk oranı 2016 yılında yüzde kaç olmuştur?

a) %42
b) %46
c) %53
d) %64
e) %83

Cevap : d)%64

18 Yaşlı insan korkusu denilen fobik durum aşağıdakilerden hangisi?

a) Geraskofobi
b) Gerontofobi
c) Germanofobi
d) Geriatrofobi
e) Gefirofobi

Cevap : b)Gerontofobi

19. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakımında birincil düzeyde dikkat edilmesi gereken önleyici tedbirlerden biri değildir?

a) Sosyal aktivitelere devam etmek
b) Beslenmeyi düzeltmek
c) Zihinsel aktiviteyi asgari seviyede tutmak
d) İlaçları zamanında ve doğru kullanmak
e) Kazaları önlemek

Cevap : c)Zihinsel aktiviteyi asgari seviyede tutmak

20. Aşağıdakilerden hangisi modern tıbbın beraberinde getirdiği zararlardan biri değildir?

a) İnsan bedenine makine gibi davranılması
b) Hekim hegemonyasının oluşması
c) Geleneksel tıp yöntemlerini ortadan kaldırması
d) İlaçların insan bedenine yan etkiler bırakması.
e) İlaç satmanın birincil amaç olması

Cevap : c)Geleneksel tıp yöntemlerini ortadan kaldırması

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık Sosyolojisi Final Deneme-2

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: